Asiakirjapalvelut
luotettavalta ammattiosaajalta

Etusivu

Yhteystiedot

Palaute


>>asikirjan alkuun

Asiakirjapalvelut
Erkki Peltola
T:mi 

Puh. 0400 879 513
OMAISUUDENHOIDON ASIAKIRJAPALVELUT

Asiakirjojen laadinta 

  • Laadin perukirjat, kauppa- ja lahjakirjat, testamentit sekä muut määrämuotoiset asiakirjat
  • Lainhuudon haut ja perukirjojen osakasluettelon vahvistushakemukset
  • Tarvittaessa saat lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä kiinteistörekisterin otteet KTJ-järjestelmästä vaikka välittömästi

 

Kaupanvahvistukset

  • Toimin käräjäoikeuden määräämänä julkisena kaupanvahvistajana

 

Muut palvelut

  • Erilaisten lomakkeiden ja hakemusten laadinta ja täyttäminen (mm. kotitalousvähennykseen oikeuttava lomake, KELAn lomakkeet ja veroviraston liitelomakkeet)
  • Lyhyiden työsuhteiden palkanlaskenta

 

HUOM! Palvelen myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asiakirjojen laadinta ja allekirjoitukset myös kotonanne.

 

Yhteydenotot asiakirjapalveluiden osalta:

 

Erkki Peltola, puh. 0400 879 513

sähköposti: erkki.peltola@pp1.inet.fi