Rovaniemen Monimetalli Oy

Tuotamme korkealaatuisia
OHUTLEVY- JA METALLIRAKENTEITA

Olemme erikoistuneet ohutlevyjen ja metal-
lirakenteiden työstämiseen ja valmistukseen.
Kymmenen vuoden kokemus kokoonpano-
teollisuuden osavalmistajana näkyy joustavuu-
tena ja hyvänä toimitusvarmuutena.
Tuotteiltamme edellytetään ehdotonta teknistä
laatua. Asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti
valmistamme vaativiin kohteisiin mm.
ohutlevykoteloita, liukurunkoja, moottorikelkan
varaosia ja liukumäkien päätykappaleita.

Valmistamme pohjois-suomalaiselle
moottorikelkkatehtaalle mm. telaston
liukurunkoja.

Olemme tehneet mm. ohjauspulpetteja
autonnosturin valmistajalle.

Ohjutlevykotelo on esimerkki elek-
troniikkateollisuudelle valmistamastamme
korkealaatuisesta tuotteesta.

Toimintamme perusta on asiak-
kaidemme tarpeiden ja piirustusten
mukainen ohutlevyjen työstäminen.


Teemme varaosia mm. moottori-
kelkkojen telistöihin.

 

Olemme tehneet kehitystyötä
automaattiseen kastelujär-
jestelmään ohutlevyistä valmistamiimme
vaijeripyöriin.


  Maailmanlaajuisesti mm. leikki-
paikkakalusteita toimittavalle tehtaalle
valmistamme mm. liukumäenpäitä.Laatuketju tuo kilpailukykyä

Toimintamme on asiakaslähtöistä. Moni-
vuotinen kokemus metallin käsittelystä mah-
dollistaa myös asiakkaan toiminnan kannalta
merkittävien, uudenlaisten vaihtoehtojen to-
teuttamisen.
Yhteistyöverkostomme avulla toimitamme
lopputuotteet myös pintakäsittelynä, sähkö-
sinkittyinä ja jauhemaalattuina.
Täytämme teknisten ominaisuuksien lisäksi
myös toiminnan laadunvarmistukselle ase-
tettavat vaatimukset.
Suomen yrittäjien laatiman Laadun Portaat
-käsikirjan avulla kehitämme toimintaamme
jatkuvasti.


MONIMETALLIN TUOTANTO

Ohutlevyrakenteet
Levytyökeskustyöt
Metallirakenteet
Kokoonpanotyöt
Alihankintatyöt


KÄYTÖSSÄ OLEVAT KONEET

Levytyökeskus
Levyleikkuri
Särmäyspuristimet
Epäkeskopuristin
Kärkisorvi
Jyrsinkone
Hitsauskoneet
Pistehitsauskone
Katkaisusahat
Levymankeli

Rovaniemen Monimetalli Oy
Lampelankatu 14
96300 Rovaniemi
Puh. 016 - 356 2496
GSM 0400 - 696 171
Fax 016 - 356 2497
Sähköposti:
rovaniemi@monimetalli.inet.fi
Toimitusjohtaja: Matti Seppänen

< Edellinen sivu

Copyright © 1995-2006 Antti Huuhka