Maiseman kertomus


Työryhmämme on tehnyt useita tutkimus- ja kuvausmatkoja Äänisen ja Vienanmeren kalliotaidealueille kuuden vuoden aikana. Äänisen alue sijaitsee Venäjän Karjalassa järven itärannalla kahdenkymmenen kilometrin pituisella asumattomalla ranta-alueella.

Äänisen kalliotaidealueen maisema on säilynyt lähes samankaltaisena 6 000 vuoden ajan. Ulapalle työntyvät niemet, kuvakalliot niiden kärjissä ja pitkät hiekkarannat piirtävät eteemme myyttisen maiseman.

Kalliopiirrokset ja niitä ympäröivä maisema syventävät ymmärrystämme muinaisten ihmisten maailmankuvasta ja samalla itsestämme. Maiseman pyhyys ja voima ovat aistittavissa. Hetken olemme – kuten muinainen ihminen – yhtä luonnon kanssa.

Marjukka Vainio, Riitta Virtanen ja Erkki Murtonen
 


The Line of Myth

Our working group has made several research and photography expeditions to the rock art area of Lake Onega and the White Sea over a period of six years. The petroglyph sites of Lake Onega are in Russian Karelia, in an uninhabited zone 20 kilometres long on the east shore of the lake.

The landscape of the rock art area on Lake Onega has remained almost unchanged for 6,000 years. Capes and points extending into the lake, rock faces with petroglyphs between them and long beaches present a landscape of myth that has shown itself to us at different times of the day and year.

The petroglyphs and their surrounding landscape deepen our understanding of the worldview of people in the distant past, and of ourselves. The sanctity and power of the landscape can be sensed. For a moment, we – like the people of prehistory – are one with nature.

Marjukka Vainio, Riitta Virtanen and Erkki Murtonen