www.tuomari.info>
Tarvitsenko oikeusapua ?
Kysymyksiä   Kirjoituksia ja artikkeleja Lomakkeita  Toimeksianto 

Lakiasiaintoimisto Mäkilä Hannu Ky, lakimies varatuomari Hannu Mäkilä, avioero, perinnönjako, perunkirjoitus, ositus, rikosjutut, riita-asiat, vahingonkorvaus, yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt,  Mariankatu 12 C, 15100 LAHTI, 03 7526396 040 5816654 Neuvottelutilat Hartola, Sysmä, Hyvinkää, Järvenpää ja Helsinki 


Oikeuslomakkeita


Lakiasiaintoimisto Mäkilä Hannu Ky ei vastaa sivuilta tai sivujen linkeistä löytyvien asiakirjapohjien tai lomakkeiden  soveltuvuudesta tiettyyn yksittäistapaukseen. KAIKKI ASIAKIRJAT PITÄÄ TARKASTUTTAA LAINOPILLISEN KOULUTUKSEN SAANEELLA AMMATTI-IHMISELLÄ.  POHJA EI SELLAISENAAN VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU TIETTYYN YKSITTÄISTAPAUKSEEN EIKÄ KORVAA OIKEUDELLISTA OHJETTA.

Asiakirjakaavat

HUOMAUTUS: Toimiston laatimat asiakirjakaavat on tarkoitettu toimiston asiakkaille toimeksiantoihin liittyen helpottamaan toimeksiannon joustavaa etenemistä.

Avioerohakemus
Avioerohakemus, ei liitännäisvaatimuksia, liitännäisvaatimukset lisätään asiamiehen toimesta

Valtakirjamme

Avoin asianajovaltaltakirja.
Pitkä valtakirja
Valtakirja,  perunkirjoitus
Valtakirja,  kiinteistökauppa
Valtakirja,  yksilöity oikeustoimi

Oikeudenkäynti

Maksuton oikeudenkäynti

Muita lomakkeita

Sekalaiset

EagleLink Legal Resources
Elatustukihakemus
Varkaus, myös muualle
Euroopan oikeusasiamies Sähköinen kantelulomake
Eurooppaoikeus, oikeusasiamies
General Power of Attorney
Hoitotestamentti
Stakesin pohja
Kantelulomake komissiolle
Yhteisöjen oikeuden rikkominen, PDF tiedosto
Kielto henkilötietojen luovuttamiseen (pdf)
Västörekisterikeskus
Lahjaveroilmoitus (pdf)
Verohallinto
Lainhuutohakemus
Oikeusministeriö
Lainhuutohakemus, ohje
Oikeusministeriö
Maistraatin lomakkeita
Maistraatti Hyvinkää
Maistraatti
Lomakkeita, Maistraatti
Moottoriajoneuvon luovutus
Ajoneuvohallintokeskus
Ohje lainhuudon hakemiseksi
Oikeusministeriö
Oikeuskanslerinvirasto - Kantelumenettely - Kan...
Lomake kanteluksi oikeuskanslerille
Oikeuslaitos - Lomakkeita
Oikeusministeriön tuottamia lomakepohjia
Oikeuslaitos - Suositus liittyen virastojen yht...
Suositus sähköpostin liitetiedostoista
Perusyhtiöjärjestys
Oikeusministeriön asetus
Rasitustodistus tilaus
Hyvinkään maistraatti

Päivitetty 21.11.2005

logo2.gif (2068 bytes)

lteksti.gif (2403 bytes)

www.tuomari.info>
Tarvitsenko oikeusapua ?
Kysymyksiä   Kirjoituksia ja artikkeleja Lomakkeita  Toimeksianto