Oy K-O Johansson Ab
Helsingforsvägen 1107
06830 Kulloby
FinlandTel. 019 - 652 172
Fax 019 - 652 672