Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Koulutukseen voivat osallistua kaikki järjestyksenvalvonnasta kiinnostuneet, sukupuolesta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Koulutukseen voi osallistua sinä vuonna, kun täyttää 18 vuotta, mutta järjestyksenvalvojakortin voi saada vasta täysi-ikäisenä. Koulutuksen monipuolisesta sisällöstä johtuen opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä, vaikka henkilö ei kurssin jälkeen koskaan työskentelisikään järjestyksenvalvojana.

JV-peruskurssin suorittanut voi toimia järjestyksenvalvojana esimerkiksi erilaisissa yleisötilaisuuksissa, kuten urheilukilpailuissa ja rockfestivaaleilla. Lisäksi hän voi toimia mm. ravintoloissa, leirintäalueilla ja matkustaja-aluksilla.
JV-koulutus on soveltuva koulutus myös esimerkiksi tuomioistuimissa tai satamissa työskenteleville turvatarkastajille.

Koulutus on teoriapainotteista, mutta sisältää myös fyysisiä harjoituksia. Koulutukseen sisältyvät fyysiseen voimankäyttöön ja turvallisuustarkastukseen liittyvät harjoitukset toteutetaan kurssia varten varatussa tatamisalissa.
Kurssin kouluttajina toimivilla henkilöillä on pitkä kokemus järjestyksenvalvontatehtävistä sekä muista turvallisuusalan työtehtävistä.

Kurssin aiheita muun muassa:

  • järjestyksenvalvojan tehtävät
  • järjestyksenvalvojan toimialueet ja toimipaikat
  • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
  • voimakeinojen käyttöön oikeuttavat tilanteet
  • fyysinen voimankäyttö, käsirautojen ja patukan käyttö
  • hätävarjelu ja pakkotila
  • jokamiehen kiinniotto-oikeus
  • järjestyksenvalvojan erityiset velvollisuudet ja rikosoikeudellinen suoja
  • paloturvallisuus ja ensiapu

Kesto: 32 tuntia
Hinta: 195 €