Hienoimmatkin kamerat ja walokuvausapparaatitkorjataan
ja
toimintaan
saatetaan
 
 
 

0400-632 176
email: kameraseppo @pp.inet.fi