Avoinna:
ma-pe 9-17
la 10-14

 


 


PRO-UUSIOKESKUS RY
Yrittäjänkatu 5
06150 PORVOO
puh. (
040 7443 834

 

TYÖLLISTÄMISPALVELUT

Pro-Uusiokeskus tarjoaa viranomaisille ja oppilaitoksille erilaisia räätälöityjä työllistämis-, työharjoittelu- ja työkokeilupalveluja. Meillä on kokemusta erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä palkkatuella, työharjoittelu- ja työelämänvalmennuspaikkojen, työkokeilujen sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Työllistämispalvelut Pro-Uusiokeskuksessa perustuvat työskentelyyn Uusiokeskuksen muiden työntekijöiden rinnalla Uusiokeskuksen normaaleissa päivittäisissä tuotanto-, ylläpito- ja myyntitehtävissä. Työtä tehdään työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Ohjaus ja perehdyttäminen toteutetaan normaalin työnjohtotyön osana.

 

Pro-Uusiokeskus pystyy tarjoamaan työllistämispalveluita seuraavissa työtehtävissä:

MYYMÄLÄN TEHTÄVÄT

Myyjät vastaavat kierrätysmyymälän toiminnasta ja kuljetuspalveluiden aikatauluista. Myymälässä työskentelevien myymäläapulaisten tehtäviin kuuluu tuotteiden hyllyttämistä ja esillepanoa sekä huonekalujen kokoamista ja purkamista. Myymälän henkilökuntaan kuuluu myös siivouspartiomme. Siivoustyö Uusiokeskuksessa on yksinkertaista, perusvälineillä tapahtuvaa siivoamista.

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

Työllistämispalvelujakson lopussa Uusiokeskus antaa tilaajan pyynnöstä kirjallisen arviointiraportin jakson toteutumisesta ja tehdyistä havainnoista sekä arvionsa henkilön jatkomahdollisuuksista. Uusiokeskus on myös valmis osallistumaan yhteiseen verkostopalaveriin. Poissaoloista tai muista ilmenevistä ongelmista Uusiokeskus sitoutuu raportoimaan välittömästi lähtevälle taholle sovitulla tavalla.

Kirjallisessa arviointiraportissa arvioidaan normaalisti ainakin seuraavia työkyvyn osa-alueita: tehtävien suunnittelu- ja järjestelykyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuus, huolellisuus, luotettavuus, sosiaaliset taidot sekä työtaitojen hallinta.