SUOMI-SOMALIA SEURA RY
 go to/mene www.koor.fi for updated version/ajantasaiset sivut

Tausta / toiminta / yhteystiedot
Tiedotuksia
- Radio Sahan, Lähiradio 100,3 Mhz, torstaisin klo 16.00-16.30 (uusitaan lauantaisin klo 15.30-16.00)
- FOLKBOX - cd-rom/multimedia, Oppomedia ja Opetushallitus, 1999
Somalinkielen lyhyt oppimäärä
Somalia - vaeltavan kansan historia
Perustietoja Somaliasta
Taustatietoa ja syventäviä tietoja Somaliasta
- suomenkieliset julkaisut
- englanninkieliset julkaisut
- kouluille ja kirjastoille
- tietokirjat
- suomennettu kaunokirjallisuus
- Suomessa ilmestyviä lehtiä
- äänitteitä
Linkkejä
Kirjallisuusviitteet Faarah M J Awlin teokseen: Oppimattomuus on rakkauden vihollinen
 


SUOMI-SOMALIA SEURAN TAUSTA / TOIMINTA / YHTEYSTIEDOT
vuonna 1986 perustettu kansalaisjärjestö (100 jäsentä 1998)
KEPA ry:n ja KULTTI ry:n jäsen
tiedotus- ja kulttuuritoimintaa

KOOR -kamelinkello, suomalainen somalilehti 1/95- (SOMALIA tiedotuslehti 1/87-8/94)

videoelokuvia Somaliasta

Reijo Salovaara: SIDEE TAHAY ? (1993; 24 min)
Pekka Mölsä ym: KOTIMAANI SOMALIA (1987; 12 min)

monisteet

SOMALINKIELEN OPAS JA SANASTO (1992)
SOMALIAN NAISET/WOMEN OF SOMALIA (1994)

diasarjoja, kirjallisuutta, artikkeleita, raportteja

osoite: PL 242, 00121 Helsinki
sposti: suomi-somalia.seura@pp.inet.fi
pankkitili: Leonia 800017-744379

TIEDOTUKSIA

Radio SAHAN - Redhyo Sahan, Lähiradio 100,3 Mhz, torstaisin klo 16.00-16.30, uusinta lauantaisin 15.30-16.00
FOLKBOX, cd-rom/multimedia, Oppomedia ja Opetushallitus, 1999

SOMALINKIELEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Somalinkieli kuuluu kuusilaiseen kieliryhmään ja sen sukulaiskieliä puhutaan muualla Afrikan sarven alueella. Kieleen on tullut paljon lainasanoja arabian, italian ja englannin kielistä. Itäisessä Afrikassa yleisesti puhuttua suahilia eivät somalit yleensä osaa, arabiaa kylläkin.

Somalinkielessä on paljon suomea muistuttavia pitkiä vokaaleja, mutta toisaalta konsonanteista muutamat ovat arabiankielestä lainattuja ja suomalaiselle äänteellisesti vaikeasti omaksuttavia.

Aakkosista suurin osa on meille tuttuja, mutta muutama joukosta puuttuu: P, V ja Z. Ja tietysti pohjoismaille ominaiset Å, Ä ja Ö, joiden ääntämistä vanhempien somalien täytyy oikein opetella.

Somalin kielen konsonantit ovat (suluissa hyvin ylimalkaiset ääntämisohjeet, silloin kun ääntäminen poikkeaa suuresti suomesta) : B, C (ei äänny, Cali='Ali), D, Dh, F, G, H, J (dz), K, Kh, L, M, N, Q, R, S, Sh, T, W (vua), X (h'), Y (j). Vokaalit ovat: A, E, I, O, U ja kaksoisääntiöt ay = ey (ei tai ai), oy (oi), aw (au), ow (ou).

Ja sitten - ei kun puhumaan !
 

Nabad !

Hei !

Subax wanaagsan

Hyvää huomenta

Iska warran ?

Mitä kuuluu ?

Waan fiicanahay

Voin hyvin

Soo dhowow !

Tule sisään ! Tervetuloa !

Mahadsanid !

Kiitos !

Magacaa ?

Mikä sinun nimesi on ?

Magacaygu waa Cali.

Nimeni on Ali.

Hooyo

Äiti

Aabbe

Isä

Nabadgelyo !

Näkemiin

Alkuun
 

SOMALIA - VAELTAVAN KANSAN HISTORIA

Afrikan sarvessa somaleja on asunut vuosisatoja niin nykyisen Somalian, Etiopian, Djiboutin kuin Keniankin alueella. Somalit siirtyivät nykyisille asuinsijoilleen tuhansia vuosia sitten pohjoisempaa Niilin ylänköalueilta, oletetusta ihmiskunnan alkukehdosta. Somalit omaksuivat karuissa olosuhteissa paimentolaisen elämänmuodon. Karjatalous muodostaa kansantalouden ytimen banaaninviljelyn ohella. Tehokkaampaan maanviljelyyn sopivaa maata on vain kahden joen, Juban ja Shebellen alajuoksuilla.

Rannikkoalueet olivat vuosisatojen ajan arabialaisten vaikutusvallassa ja islaminusko voitti jalansijaa vähitellen koko maassa. Jo 1600-luvulla monet rannikkokaupungit kukoistivat, mutta sisämaata asuttivat paimentolaiset omine kulttuureineen ja niukkoine elämäntapoineen.

1800-luvun loppupuolella muualla Afrikassa jo jalansijaa vallanneet siirtomaavallat Englanti, Italia ja Ranska kiinnostuivat somalien alueista ja sopivat aluerajoista. Raja Etiopiaan päin Ogadenin autiomaassa on ollut useiden rajakiistojen kohteena.

Brittiläinen ja italialainen Somalimaa ensin itsenäistyivät erikseen ja sitten yhdistyivät Somalian tasavallaksi vuonna 1960. Ranskan Somalimaa eli Djibouti itsenäistyi vasta 1977.

Somalian nuori demokratia ajautui muutamassa vuodessa poliittisiin ristiriitoihin, mikä valmisti tilaa sotilasvallankaappaukselle 1969. Maata johtanut kenraali Siad Barre solmi tiiviitä yhteyksiä vuorotellen idän ja lännen suurvaltojen kanssa ja sai tukea sotilaallisen varustautumiseen. Harvainvalta ja sukujen vahvuuksiin perustuva vanha klaanipolitiikka johtivat vähitellen maan niin talouden kuin yhteiskuntaelämänkin taantumiseen.

Sotien ja kuivuuskausien aiheuttamat pakolaisvirrat toivat maahan ulkomaisia avunantajia ja mm. terveydenhoitopalveluista suuri osa syntyi avustus- ja kehitysyhteistyöprojektien ympärille. Massiiviset lukutaitokampanjat 1970-luvulla eivät poistaneet köyhyyden loukkua. Kouluolot heikkenivät asteittain eikä saavutetulla lukutaidolla koskaan ollut paljon käyttöä.

Väkivaltainenkin vallankäyttö sekä kehittymätön kansantalous johtivat Somalian vähitellen umpikujaan. Alunperin ohjoisessa Somaliassa 1980-luvun lopulla alkanut sisällissota ajoi maan yhä tänä päivänä jatkuvaan kurimukseen. Vihatun presidentin maastapako tammikuussa 1991 johti jäljellejääneiden ryhmittymien keskinäisiin taisteluihin ja herkästi luonnontasapainosta suistuva maatalous tukahtui saattaen lopulta valtavan määrän ihmisiä nälänhätään.

Laaja YK-johteinen sotilasoperaatio vuosina 1992-95 rauhoitti tilannetta paikoittain ja lukuisten avustusjärjestöjen ja oman kansalaistoiminnan avulla karjatalous ja maanviljely on saatu elvytetyksi suuressa osin maata. Pohjoisessa Somalimaassa ja monin paikoin muuallakin on voitu käynnistää uudelleen yhteiskuntahallinto ja kehittää elinkeinotoimintaa ja peruspalveluja.

Tällä hetkellä somaleja on kaikkiaan 6-8 miljoonaa, joista ehkä jopa miljoona asuu muilla mantereilla ja lähi-idässä pakolaisina, siirtolaisina ja siirtotyöläisinä. Pakolaiset ovat lähtöisin kaupungeista, jotka ovat pahasti tuhoutuneet eikä paluumuuton käynnistyminen ole ennen lopullista laajapohjaista poliittista sovittelua todennäköistä.

PERUSTIETOJA SOMALIASTA
 

Sijainti

Afrikan sarvessa, lähellä päiväntasaajaa. Rajanaapurit ovat Djibouti, Etiopia ja Kenia. Pohjoisessa rajana Adenin lahti, lännessä Intian valtameri.

Pinta-ala

638 000 km2

Väkiluku

6-8 miljoonaa etnistä somalia

Pääkaupunki

Mogadishu. Muita tärkeitä kaupunkeja Baidoa

 

Berbera, Burao, Hargeisa ja Kismayo

Valtiomuoto

Tasavalta, itsenäistyi 1960. Laajamittainen sisällissota alkoi vuonna 1990, minkä jälkeen ei yhteistä hallitusta. Pohjoisessa Somalimaan alue julistautunut itsenäiseksi 1991, mutta valtiona sitä ei ole toistaiseksi yleisesti tunnustettu.

Talous

Pääelinkeinot karjanhoito ja maanviljely

Uskonto

Islam

Kieli

Somali

Alkuun
 

TAUSTATIETOA JA SYVENTÄVIÄ TIETOJA SOMALIASTA

Suomenkieliset

Abdulcadir M. Diesow & Peik Johansson: Operaatio Somalia, Helsinki 1993
Alitolppa-Niitamo Anne: Somalipakolaiset Helsingissä, STM/Selvityksiä 1994:10
Härö Elina S.: Somalian nykyisyys menneisyyden valossa, GEO-Uutiset (W+G), Syyskuu 1991
Lilius Suzanne: Puhuminen on iloa ja taitoa kirjassa Suomen kielen kontrastiivinen opas, Erik Geber (toim.), Opetushallitus 1996
Mölsä Mulki: Tyttöjen ympärileikkauksen hoito ja ehkäisy Suomessa, Stakes/Aiheita 1994:36
Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen, toim. Pirkko Pitkänen, Edita 1997
Pitkä matka kotiin - pakolaiset ja paluumuutto, Suomen Pakolaisapu ry, 1993
Serkkola Ari: Somalia - taival suvun ja valtion varjossa, VAPK-kustannus, 1992
Sovussa vai syrjässä? Ulkomaalaistne integroituminen Helsinkiin, Harry Schulman & Vesa Kanninen (toim.), Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1997:12
Syrjäytyä vai selviytyä - pakolaisten elämää Suomessa, STM/Selvityksiä 1994:9
Ulkomaalaiset Suomessa / Tilastotietoa Suomen ulkomaalaisväestöstä. Tilastokeskus Väestö 1994:3
Virtanen Timo: Somalipakolaiset Suomessa, STM/Julkaisuja 1993:3
Yhteen hiileen - somalialaisten ja viranomaisten neuvottelupäivä 9.9.1997, STM/MOnisteita 1998:6
Yusuf Omer Abdi: Somalina Suomessa, STM 1992

Englanninkieliset

Ahmed Artan Hange: Folktales from Somalia, Nordiska Afrikainstitutet, Upsala, 1988
Ahmed Omar Askar: Sharkes and Soldiers, Järvenpää, 1992
Andrzejevski, B.W. and Sheila Andrzejewski: An anthology of Somali Poetry, Indiana University Press (1993)
Ahmed Ali Abokor: Somali Pastoral Work Sons, Uppsala University, 1993
Ahmed Ali Abokor: The Camel in Somali Oral Traditions, Nordiska Afrikaninstitutet, 1987
Alitolppa-Niitamo Anne: Somali Refugees in Helsinki, Edita, 1994
Auvinen Juha & Timo Kivimäki: Aid and Conflict - Opprtunities for Finnish Preventive Action in Somalia, Acta Politica, University of Helsinki, 1997
Fitzgibbon Louis: The Btrayal of Somalis, Rex Collings, 1982
Fitzgibbon Louis: The Evaded Duty, Rex Collings, 1985
Johnson John William. Heelloy - Modern Poetry and Songs of the Somali, Haan Publishing, 1996
Laitin, D.D., Somalia: nation in search of a state, Boulder: Westview Press, 1987
Learning from Somalia - The lessons of armed humanitarian intervention, Clark Walter & Jeffrey Herbst (eds.), Westview Press, 1997
Lewis I.M.: A Modern History of Somalia, Nation and Sstate in the Horn of Africa, Westview Press, 1988
Loughran, K.S. et al., Somalia in Word and Image, Washington, D.C., 1986
Orwin Martin: Colloquial Somali: A Complete Language Coures, Routledge, 1995
Saeed John Ibrahim: Somali Reference Grammar, Dunwoody press, 1987
Serkkola Ari: A Sick Man is Advised by a Hundred, Pluralistic Control of Tuberculosis in Southern Somalia, University of Kuopio, 1994
Serkkola Ari: Organizational diversity of health services in Mogadishu, University of Helsinki/IDS, 1992
Simons Anna,:Networks of Dissolution - Somalia undone, Westview Press, 1995
Somalia, A Historical, Cultural and Political Analysis, Barck Kim & Sture Normark (eds.), Life & Peace Institute, 1991
Zorc R. David & Abdullahi A. Issa, Somali Textbook, Dunwoody Press, 1990
Zorc R. David & Madina M. Osman: Somali-English Dictionary with English Index, Dunwoody Press, 1993

Kouluille ja kirjastoille

Soof Publications / Mohamed Ali Hassan ‘Alto’
p 040-5495596

 • ABC - Buuggaygii koowaad, Mohamed Ali Hassan ‘Alto’, Soof Publications, 1998 (aapiskirja)
 • Laye (Sheekooyin Gaagaaban, Riwaayad, Googgaale, Odhaah iyo Maahmaahyo), Mohamed Ali Hassan ‘Alto’, Soof Publications, 1998 (arvoituksia, sananlaskuja)
 • Somali folktales (Sheeka-Bareyaal Soomaliyeed), Abdullahi Hassan Roble, Soof Publications, 1998 (tarinoita)
 • Somali-English Medical Dictionary, Mohamed Ali Hassan ‘Alto’, 1998
 • SOOF -lehti, 12 numeroa/vuosi, Mohamed Ali Hassan ‘Alto’, 1996-1998

Kaah Books / Ahmed M. Mahdi
Europa 16, 68600 Jakobstad
p 06-7236221, faksi 06-7861504, sposti kaah.books@multi.fi

 • Ahmed M. Mahdi: Murti iyo meeris dhaqan, Kaah Books, 1998 (Somalian kulttuuri ja luonnonvarat)
 • Sheekooyin murtiyeedka caweyska carruurta & dhallinyarada, Ahmed M. Mahdi, Kaah Books, 1998 (tarinoita)
 • Tixana sheekoxariirrooyinka caweyska carruurta, Ahmed M. Mahdi, Kaah Books, 1996 (tarinoita)

Scansom Publishers
POB 6118, SE-17506 Järfälla, Sverige
faksi +46-8-583 60647

 • Diiwaanka Gabayada Soomaaliyeed - Gurmad, Mohammed Sh. Hassan, Scansom Publishers, 1998 (runoja)
 • Diiwaan Gelinta Hiddaha iyo Dhakanka Soomaaliyeed (musiikkivideo), Mohammed Sh. Hassan (prod.), Scansom Publishers, 1997
 • Diiwaanka Heesaha Heesaha Soomaaliyeed, Mohammed Sh. Hassan, Scansom Publishers, 1997 (runoja)
 • Diiwaanka maahmaahyada, Mohammed Sh. Hassan, Scansom Publishers, 1997 (sananlaskuja)

Skolverket SIH-Läromedel
Box 8133, SE-700 08 Örebro

 • Maah-maaho iyo maanso soomaaliyeed, Jama Mohamoud Omar, Skolverket 1992 (sananlaskuja)
 • Suugaanta carruurta tix iyo tiraab, Jama Mohamoud Omar, Skolverket 1992 (tarinoita)

Jaaliyadda Soomaaliyeed
PL 379, 00121 Helsinki
Ahmed Y. Guled / Amino M. Kassim, p 09-351 4526

 • Barashada abuurta dhulkeena, Jaaliya, 1994
 • Barbaarinta islaamigaa ee carrurta iyo wacyigelinta waalidka, Ahmed Y. Guled, 1998
 • Madhaafaanka aqoonta, Jaaliya, 1994
 • Xuquuqda haweneyda muslimadda ah iyo doorkeeda haweennimo, Amino M. Kassim, 1999

Edita
PL 800, 00043 Edita

 • Mikämikämaa - Kameli maa / Kee dalkeedalkee - Dalkii geela, lastenkulttuuriaineisto, STM/Edita, 1996

Somalian Community Finland ry
Pl 91, 00101 Helsinki

 • Suomen ja Somalian lasten kuvasanakirja, Somalian Community Finland, 1997
 • Suomen kielioppi somaliaksi, Somalian Community Finland, 1998
 • Suomi-somali sanakirja, Somalian Community Finland, 1999

Suomen YK-liitto ry
Unioninkatu 45 B, 00170 Helsinki

 • Amran kertoo - tarinoita ja tiedonjyviä Somaliasta, Leena Haapaniemi (toim.), Suomen YK-liitto, 1993

Tietokirjat / sanastot

Suomi-somali, biologian, maantiedon ja historian sanasto, Opetushallitus 1994
Suomi-somali sanakirja, Somalian Community Finland, 1999
Terveyssanasto / Terveysavain, somali, STM Monisteita 1993:28

Suomennettu kaunokirjallisuus

Aman: Somalitytön tarina, (toim.) Virginia Lee Barnes ja Janice Boddy, WSOY, 1996
Faarah M J Awl: Oppimattomuus on rakkauden vihollinen, Helsinki 1999
Nuruddin Farah: Perhesalaisuuksia, Otava, 1999
Nuruddin Farah: Elämisen lahja, Otava, 1990
Nuruddin Farah: Karttoja, W+G, 1988
Waris Diriye: Aavikon kukka, WSOY, 1999

Suomessa ilmestyviä lehtiä

Golis, Somaliland seura (Somaliland Seura ry, Nokiantie 2-4, 00510 Helsinki)
Koor, Suomi-Somalia seura (Suomi-Somalia seura ry, PL 242, 00121 Helsinki)

Äänitteitä

Jamiila - Songs from a Somali City, Original Music OMA 107, 1987
The Journey, Mariam Mursal, Real World CDR W70/LC 3098, 1998
Waaberi - New Dawn, Waaberi Ensemble with Mariam Mursal, Real World CDR W66, 1997

Alkuun
 

LINKKEJÄ

www.lib.hel.fi/mcl/maat/somalia.html (Helsingin kaupunginkirjaston monikulttuurikirjasto/Somalia)
www.indiana.edu (University of Indiana; haku Somalia, mm hyvä kirjallisuustiedosto)
www.nai.uu.se (Nordiska Afrikainstitutet, haku Somalia)
www.amazon.com (Amazon Books, haku Somalia)

KIRJALLISUUSVIITTEET FAARAH M J AWLIN TEOKSEEN

Faarah M. J. Awl: OPPIMATTOMUUS ON RAKKAUDEN VIHOLLINEN

Omakustanne, Helsinki 1999

(Englanninkielisen laitoksen lähdeluettelo, 1984)

Andrzejevski, B.W., ‘Poetry in Somali society’, in J.B. Pride and Janet Holmes (eds.), Sociolinguistics: Selected readings, Harmondsworth, 1972, 252-9.
Andrzejevski, B.W., ‘The rise of written Somali literature’, African Research and Documentation, 8/9 (1975), 7-14.
Andrzejevski, B.W., ‘The development of a national ortography in Somalia and the modernization of the Somali language’, Horn of Africa, 1, 3(1978), 39-45.
Andrzejevski, B.W., ‘The development of Somalia as a national medium of education and literature’, African Languages/langues Africaines, 5, 2(1979), 1-9.
Andrzejevski, B.W., and Lewis, I.M., Somali poetry: An introduction, Oxford, 1964.
Archer, Sir Geoffrey, and Godman, Eva Mary, The birds of British Somaliland and the Gulf of Aden, their life history, breeding habits and eggs, 4 vols., London, 1937 (vols. I and II), 1961 (vols. III and IV).
Faarax Maxamed Jaamac Cawl, Garbaduubkii gumeysiga, Mogadishu, 1978 [Reviewed, with a summary of the contents, in Northeast African Studies, 1, 1(1979), 79-81].
Finnegan, Ruth, The Penguin Book of oral poetry, London, 1978. [Contains a selection of Somali poems in translation.]
Glover, P.E., A provisional check-list of British and Italian Somaliland trees, shrubs and herbs, London, 1947.
Hassan Sheikh Mumin, Leopard among the women - Shabeelnaagood: A Somali play, translated with introduction and notes by B.W. Andrzejevski, London, 1974 [The introductIon describes the characteristics of Somali drama.]
Hunt, John A., A general survey of Somaliland Protectorate, 1944-1950, London and Hargeisa, 1952. [Contains six maps and a gazetteer.]
Hussein M. Adam and Geshekter, Charles L., The revolutionary development of the Somali language, Los Angeles, 1980.
Johnson, John William, Heellooy heelleellooy: The development of the genre ‘heello’ in modern Somali poetry, Bloomington, 1974.
Johnson, John William, ‘Somali prosodic systems’, Horn of Africa, 2,3 (1979), 46-54. [Gives an outline of Somali scansion.]
Kakwenzire, Patrick Kitaburaza, ‘Colonial rule in British Somaliland Protectorate, 1905-1939’, Ph.D. thesis, University of London, 1976.
Lewis, I.M., A pastoral democracy: A study of pastoralism and politics among the northern Somali of the Horn of Africa, London, 1961.
Lewis, I.M., Marriage and family in Northern Somaliland, Kampala, 1962.
Lewis, I.M., A modern history of Somalia: Nation and state in the Horn of Africa, London, 1980.
Muusa H.I. Galaal, Star, seasons and weather in Somali pastoral traditions, Mogadishu, 1970.
Said Sheikh Samatar, ‘Poetry in Somali politics: The case of Sayyid Mahammad Abdille Hassan’, Ph.D. thesis, Northwestern University, Evanston, 1979.
Said Sheikh Samatar, ‘Literary war in the Somali of Sayyid Mahammad Abdille Hasasn: The Dervish poetic duels’, in Hussein M. Adam (ed.), Somalia and the world, Mogadishu, 1980, vol. 1, 154-190.
Said Shaikh Samatar, Oral poetry and Somali nationalism: The case of Mahammad Abdille Hasan, Cambridge, 1982.
 

Alkuun
päivitetty 24.11.99/2.4.2000/mk