Suomen pyörätuolitanssiliitto
Finska rullstolsdansförbundet
Finnish wheelchair dance association