Kannanottoja
Työurien summa ratkaisee

Paljon horistaan siitä, että Suomi selviää vain pidentämällä työuria molemmista päistä, mutta samaan aikaan maassa vallitsee suurtyöttömyys, jolle ei tehdä mitään. Kansantaloudellisesti kuitenkin ratkaisee työurien kokonaissumma eli kuinka paljon suomalaiset tekevät yhteensä työtä ja tätä summaa voidaan nostaa paljonkin pelkästään jakamalla työtä kaikille. Näin kenenkään yksittäisen ihmisen eläkeikää ei tarvitse nostaa tai opiskeluaikaa pidentää, ellei joku halua sitä vapaaehtoisesti tehdä. Nämä porvarien vaatimukset yksilöiden työurien pidentämisestä ovat siis pelkkää työläisten polkemista.

TAPIO SÄNKIAHO
kansanedustajaehdokas (komm.)
Jyväskylä