Kannanottoja
Ansiotuloverotuksen kiristämisestä

YLE Keski-Suomen ja Keskisuomalaisen suuressa vaalipaneelissa (2.4.) yhtenä keskusteluaiheena oli verotus. Pääomatulojen verotusta olivat valmiita kiristämään kaikki panelistit, mutta ansiotulojen kiristämisen kannalla ei lisäkseni ollut ketään muiden puolueiden edustajista. Olin tästä hieman yllättynyt, koska myös muun vasemmiston piirissä on vaadittu suurituloisten verotuksen kiristämistä, eikä kyse ole ollut tällöin vain pääomatuloista. Ei kai nyt vain ollut kyse yleisön kosiskelusta?

Omaa kantaani en paneelissa päässyt perustelemaan ja siksi haluan tuoda esiin muutaman mielestäni olennaisen verotukseen liittyvän asian.

Suomessa verotus ei ole oikeudenmukaista. Eniten veroja suhteessa tuloihinsa maksavat työttömät ja sosiaaliturvan varassa elävät. Vähimmällä pääsevät suurten pääomatulojen saajat. Porvarihallitus on keventänyt verotusta eri tavoin lähes yhdeksällä miljardilla eurolla. Ne ovat suosineet suurituloisia ja suuryhtiöitä. Samalla ne ovat heikentäneet julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitusta.

Suurituloisten verotusta on kevennetty viimeisen 20 vuoden aikana usealla eri tavalla. Ahon hallituksen aikana vuonna 1993 siirryttiin pääomatulojen tasaverotukseen. Toinen merkittävä muutos on ollut valtion ansiotuloverotuksen jatkuva keventäminen, joka alkoi jo Lipposen hallituksen aikana vuonna 1996. Suurimman suhteellisen hyödyn valtion tuloverotuksen keventämisestä ovat saaneet kaikkein suurituloisimmat. Tätä olen valmis kiristämään. Sen sijaan pienituloisten ansiotuloverotusta on osin jopa kevennettävä.

Oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että verot perustuvat veronmaksukykyyn. Kaikki tulot on laskettava yhteen ja verotettava progressiivisesti. Myös kunnallisvero tulee muuttaa progressiiviseksi. Verotettavan tulon alaraja tulee korottaa 1100 euroon kuukaudessa korottamalla kunnallisveron perusvähennystä. Valtion tuloveron ja kunnallisveron asteikot on laadittava niin, että keskimääräistä palkkatuloa suurempien tulojen verotus kiristyy nykyisestä ja sitä pienempien tulojen verotus kevenee. Verotuksella voidaan näin myös tasoittaa kasvaneita tuloeroja.

RIITTA TYNJÄ
kansanedustajaehdokas, SKP
Jyväskylä