Jyväskylän valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuutetut

Valtuustopuheenvuoroja
Jyväskylän kaupunginvaltuusto
11.4.2011
VALTUUSTOKYSYMYS

Jyväskylässä ollaan tänä vuonna lisäämässä palveluseteleiden käyttöä useissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yhtenä perusteluna tälle on tuotu esiin kaupungin työntekijän kalliimpi kustannus verrattuna yksityisten palveluntuottajien hintoihin. Esim. vanhusten kotihoidossa työntekijän tuntikustannus virkamiesten mukaan on keskimäärin 51.63 euroa/tunti, kun yksityisen palvelun keskituntihintojen kerrotaan liikkuvan 28 – 46 euron välillä. Vastaavasti lapsiperheiden kotipalvelussa kaupungin oman työntekijän tuntikustannus on virkamiehen mukaan 57 euroa ja yksityisellä 32 – 39 euroa tunnilta.

Kaupungin kotipalvelun työntekijän tuntipalkka on noin 13 euroa/tunti. Tämän tietäen niin kaupungin työntekijät, kuntalaiset kuin päättäjätkin ovat vaatineet sen avaamista, mistä esitetty yli 50 euron tuntikustannus muodostuu.

Kun muutama viikko sitten tuotiin julkisuuteen vuokralääkäreiden hankkiminen Virosta, kerrottiin siinä yhteydessä kunnan oman lääkärin tuntikustannuksen olevan 48 euroa tunnilta. Tätä tietoa vasten kotihoidon työntekijän tuntikustannus ei tunnu uskottavalta – onhan hänen palkkansa kuitenkin huomattavasti lääkärin palkkaa pienempi.

Päätöksenteon pohjana meillä päättäjillä tulee olla luotettavaa ja perusteltua tietoa. Siksi kysyn:

1. Mistä muodostuu kaupungin työntekijän yli 50 euron tuntikustannus niin vanhusten kotihoidossa kuin lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa?

2. Ovatko kaupungin työntekijöiden ja yksityisten palveluntuottajien tuntihinnat keskenään vertailukelpoisia ja mikä on suurin selittävä tekijä suuriin eroihin?

Jyväskylässä 1.4.2011

Riitta Tynjä
kaupunginvaltuutettu
SKP