Kannanottoja
PALVELUSETELIT HEIKENTÄVÄT KUNTAPALVELUJA

Porvarihallitus on pyrkinyt määrätietoisesti laajentamaan palvelusetelijärjestelmää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kyse on uudenlaisesta kuntapalvelujen yksityistämisen tavasta, jossa kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän yksityiseltä palveluntuottajalta ostaman palvelun. Ennestään verovaroja on ohjattu miljardeja euroja yksityisten ostopalvelujen hankintaan.

Palvelusetelien avulla halutaan lisätä yksityisen voitontavoittelun mahdollisuuksia julkisissa palveluissa. Resurssien ohjaaminen palvelusetelijärjestelmään heikentää mahdollisuuksia julkisten palvelujen kehittämiseen ja johtaa väistämättä niiden rapautumiseen.

Kunnille palvelusetelin käyttöönotto on merkittävä strateginen linjavalinta. Jyväskylässä oikeiston ja ylimmän virkamiesjohdon julkilausuttuna tavoitteena on kasvattaa palvelusetelien käyttöä jopa puoleen sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseista. Näin aiotaan menetellä ilman, että kaupunkilaisten mielipidettä kysytään asiassa.

Palvelusetelit eivät pelasta peruspalveluja. Ne lisäävät eriarvoisuutta kansalaisten kesken, paisuttavat byrokratiaa, aiheuttavat kroonisen palvelujen valvontaongelman ja heikentävät kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kun palvelujen tuotanto irtaantuu poliittisesta päätöksenteosta yksityisille palvelumarkkinoille.

Oikeisto on julkisten palvelujen yksityistämisvimmassaan unohtanut, että kansalaisilla on perustavanlaatuinen oikeus laadukkaisiin ja verovaroin tuotettuihin peruspalveluihin. Kansalainen ei ole peruspalvelujen suhteen suinkaan kuluttaja, joka tekee ostopäätöksiä markkinoilla.

Palvelusetelien yhteydessä puheet kansalaisen valinnanvapauden lisääntymisestä ovat valheellisia, koska vapauden lisääntyminen koskee tässä tapauksessa vain hyvätuloisia kansalaisia. Yhtä onttoa on puhua pienyrittäjyyden tukemisesta, koska tiedossa, että suuret kansainväliset yritykset valtaavat parhaillaan Suomen markkinoita niin terveydenhuollossa kuin myös sosiaalipalveluissa.

SKP:n Jyväskylän piirijärjestö, piirikomitean kokous 13.3.2011.