Kannanottoja




Versooko verkostosta vallankumous?

Mikä yhdistää wikipediaa, aikapankkia ja asuinkommuunia? Ensivilkaisulla ei mikään, mutta syvempi tarkastelu paljastaa yhteyden: kyse on yhteisomistuksesta ja vertaistuotannosta. Se on radikaalia ajattelua aikana, jolloin asiat ovat "mun", niistä on oltava hyötyä, ja joka on suoraan laskettavissa rahassa.

Aikana, jona ihmisen geenistöstä jo kolme neljäsosaa on patentoitu, mikään yhteinen tai julkinen omistaminen ei tunnu itsestään selvältä.

Voiko yhteisomistukseen ja vertaisuuteen perustuva tuotantotapa haastaa kapitalistisen, tavaramuotoon ja nopeaan rahalliseen hyötyyn perustuvan tuotannon ja ajattelun rakenteita?

Ehdottomasti voi! Sähköisellä puolella tämä kehitys on sekä nähty että periaatteessakin selvä.

Kapitalismi haluaa kahlita inhimillisen luovuuden rajalliseksi resurssiksi. Tällainen on luonnollisesti keinotekoista ja vaatii erilaisten lakien ja asetusten leegiota: tekijänoikeudet, tuotemerkit, patentit, ohjelmistojen lisenssit ovat keinotekoinen yritys pakottaa luovuus tavaramuodon kahleisiin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmat, wikipedia, yhteisesti ja yhteiseen käyttöön laajennettu luovuus on rajaton, nopeasti muuttuva ja muotoutuva, hetkissä uusiin tilanteisiin sopeutuva. Jotakin, mihin kapitalistinen tuotantomuoto ei onnistu immateriaalin alueella koskaan yltämään.

Aikapankkien tunti tunnista työn vaihto työhön, jossa jokaisen työ on yhtä arvokasta, on myös vallankumouksellinen ajatus - sellainen jota mielellään kyseenalaistetaan asettamalla vastakkain vaikkapa lääkäri ja siivooja. Jaetun arvokkuuden periaate nostaa kuitenkin jokaisen työn arvoa ja itsearvostusta. Puhumattakaan sen kyvystä purkaa yhteiskunnassamme vallitsevia hierarkioita ja ihmisten keskinäistä epäluulon ja eriarvoisuuden kokemusta.

Kun haastamme yhteiskunnan tavan tuottaa asioita, haastamme koko yhteiskunnan perusrakenteen ja sen mukanaan tuomat ajatukset vallasta, eriarvoisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksistamme. Alkaako vallankumous vertaistuotantona - vaikea sanoa, mutta solidaarisempaa maailmaa on helpompi rakentaa vertaisten kesken.

Hanna Era
kansanedustajaehdokas (komm.)
Jyväskylä