LÄHDE NOSTALGIAMATKALLE


LIIKENNÖINTIALUEEMME:

Veturin pienestä matkanopeudesta ( max. 40 km/t ) johtuen mielekkäät ajomatkat ovat alle 100 km tai vähäliikenteiset rata-osat.
Liikenteen turvallisuusviraston ( Trafi ) 29.06.2012 myöntämän turvallisuustodistuksen perusteella liikennöinti on mahdollista seuraaville rata-osille:

- Pieksämäki - Joensuu
- Pieksämäki - Parikkala
- Pieksämäki - Kuopio
- Pieksämäki - Kouvola
- Pieksämäki - Jyväskylä - Äänekoski


AJOJEN KUSTANNUKSET TILAAJALLE:

Ajojen kustannukset muodostuvat peruskustannuksista:
- Veturin ylöslämmityksestä ( vähintään 12 - 15 tuntia )
- Vastuuvakuutuksista
- Kaluston tarkastusmaksuista

Sekä käyttökustannuksista:
- Veturin ajokuluista ( halot , vedet ja voiteluaineet )
- Vaunujen vuokrista
- Henkilöstön palkkakustannuksista
- Ratamaksuista

Jokainen tilausajo neuvotellaan tapauskohtaisesti

Junan liikkuessa yleisellä rataverkolla miehitys tapahtuu yhdistyksemme toimesta VR Oy:n palveluksessa olevalla henkilöstöllä
( 2 höyryveturipätevää veturimiestä sekä konduktööri )

HUOM! SÄÄVARAUS: Mikäli liikennöintialueella on pitkään jatkunut metsäpalovaroitus, se voi rajoittaa liikennöintiämme.


AJOJEN TILAAMINEN:

Ajoja koskeviin kysymyksiin vastaavat:

Sihteeri Esko Hirvonen
gsm: 040 - 571 0891
email: esko.hirvonen@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Vesa Sopanen
gsm: 044 - 3399615
email: vesa.sopanen@pp.inet.fi