Jäseneksi

Etusivu Hallitus Historiaa Suku Toiminta Jäseneksi Kuvia Asiakirjat Linkit


Yhdistyksen tilinumero:

Kristianssonien sukuseura
Nordea 101935-76220
(IBAN: FI72 1019 3500 0762 20
)

Jäsenmaksu:

Aikuiset 10 euroa/vuosi.
Alle 18-v. maksuton.

Kymmenen euroa on pieni panos sukuseuramme toiminnnan tukemiseksi ja sen jatkumisen varmistamiseksi, joten
OLETHAN JO MAKSANUT TÄMÄN VUODEN JÄSENMAKSUSI?

LUE SÄÄNNÖT SUKUSEURAN PERUSTAMISASIAKIRJASTA

rottu sukuseuran tarkoituksesta ja toimintamuodoista:


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksien mukaan:

-järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

-tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

-kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon sekä

-harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua
omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä
ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

 

 


Sivu päivitetty 2.12.2011