Sukututkimus internetissä - tärkeimpien kotisivujen esittely

Tuomo Reina, YTM, LK, 3/2002
Internet on aava valtameri, jossa parhaimpien kalapaikkojen löytäminen on vaikeaa. Parhaimmat kalapaikat suovat sukututkimusta varten varsin hyvät apajat. Ja hyvältä apajalla on usein linkkejä seuraavalle hyvälle apajalle. Tässä kirjoituksessa esitellään reilut kymmenen kotisivuosoitetta, josta on hyvä aloittaa sukututkimustietojen kalastaminen internetistä. On mahdollista, että joitain tärkeitä linkkejä puuttuu listalta.


Suomen Sukututkimusseura

http://www.genealogia.fi/

Suomen Sukututkimusseura on vuonna 1917 perustettu, valtionapua nauttiva tieteellinen seura. Seura on kaksikielinen ja siinä on noin 5.800 jäsentä. Seuran tarkoituksena on edistää suku- ja henkilöhistoriallista tutkimusta ja levittää niiden tutkimustulosten tuntemusta. Seura julkaiseen aikakausikirja Genosta, Sukutietoa, Vuoskikirja-sarjaa ja Julkaisuja-sarjaa.

Seura järjestää koulutusta sukututkimusasioista, koulutus on Helsingissä. Seuran kotisivuilla on useita sukututkimusta edistäviä sivuja, kuten postituslistoja, sukututkimuskysymyspalsta, vinkkejä sukututkimukseen, ilmoituksia sukututkimuskursseista, lista Suomen sukuseuroista (Gröndahl-Murtola sukuseurakin on listalla) ja lista sukututkimusyhdistyksistä yms., tärkein palvelu lienee Historiankirjat tietokanta (HisKi).


Historiankirjat

http://www.genealogia.fi/hiski?fi/

Suomen Sukututkimusseuran sivuilla on Historiankirjat (HisKi) tietokanta, joka kattaa lähes koko maan seurakunnat, mutta tallenstyö on edelleen kesken. HisKi-projektissa on tallennettu ja tallenetaan kastettujen (syntyneiden), vihittyjen ja haudattujen (kuolleitten) luetteloita eli ns. historiakirjoja, sekä muuttaneitten luetteloita tietokoneelle. Päätehtävänä on siirtää ns. mustat kirjat eli Suomen Sukututkimusseuran aikoinaan käsin kopioimat kirjat, tietokoneelle (monet tuntevat mustat kirjat nimellä "SSS-filmit"). Mustat kirjat alkavat joidenkin seurakuntien osalta 1600-luvulta, mutta useimmiten vasta isonvihan jälkeen 1730-luvulta. Kirjat on yleensä kopioitu n. vuoteen 1850-1860. Projektia varten suurin osa mustista kirjoista on valokopioitu (yhteensä n. 270 000 valokopiota).


Sankarivainajat

http://tietokannat.mil.fi/

Puolustusvoimien sota-arkiston tiedot Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista. Tietokannasta löytyy yli 94 000 henkilöä.

Vuonna 1985 Suomen Sotaveteraaniliitto alkoi koota tiedostoa Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneistä. Liitto luovutti tiedoston Sota-arkistolle vuonna 1991. Aluksi tavoitteena oli laatia hakemisto sankarihautoihin haudatuista vainajista. Vasta myöhemmin tiedostoon alettiin koota laajemminkin tietoja sodissa kuolleista. Alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi tiedostossa on mukana n. 1500 sankarihautoihin haudattua ja myöhään sodan jälkeen kuollutta henkilöä. Tiedostosta saattaa puuttua sodissa kaatuneita, joiden hautapaikka ei ole tiedossa. Tiedoston systemaattinen täydentäminen loppui 31.12.1997 projektin rahoituksen päättyessä. Tiedosto on osin keskeneräinen ja tiedoiltaan tarkastamaton. Sota-arkisto ei vastaa tietojen oikeellisuudesta, kattavuudesta tai soveltuvuudesta haluttuun käyttötarkoitukseen. Jos tietoja aiotaan käyttää tarkastamatta esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen lähteenä, on hyvä ottaa ensiksi yhteyttä Sota-arkistoon.


Siirtolaisinstituutti

http://www.migrationinstitute.fi/migration/sr_search.htm

Siirtolaisuusinstituuttiin perustettiin vuonna 1989 sukututkijoita ja suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiä palvelemaan reisteri, jossa on mmm. lääninhallitusten passiluetteloita (vuoteen 1920), Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluetteloita (vuodesta 1892) ja tietoja ulkomailla kuolleista suomalaisista (vuoteen 1950). Näitä kolmea pääsarjaa siirretään atk:lle, ja teitokoneeseen on jo tallennettu yli 400 000 tietuetta. Näiden lisäksi rekisteriä täydennetään muista lähteistä saatavilla tiedoilla. Siirtolaisrekisteristä voi tehdä online-hakuja internetin kautta ilmaiseksi.


Mormonien sukutietokannat

http://www.familysearch.com/

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon eli mormonien sukututkimussivut ja tietokannat lienevät parhaat mitä maailmanlaajuisessa internetissä on. Vuosisadan alussa mormonikirkon johtaja Jospeh Fielding Smith ilmaisi asian seuraavasti: "Pelastus kuolleille on järjestelmä, jossa ne, jotka olisivat ottaneet (Kristuksen) evankeliumin vastaan eläessään jos heillä olisi ollut tilasuus kuulla siitä, on mahdollisuus ottaa se vastaan henkimaailmassa ja siten saavuttaa keikki ne siunaukset, joita ilman he jäivät kuolevaisuudessa." Tämän seurauksena mormonit tekevät "pelastavia toimituksia" kuolleille sukulaisilleen, mitä varten on ensin selvitettävä ketä kuolleita sukulaisia on ollut olemassa. Evankelisluterilaisen kirkon teologian mukaan mormoonit ovat sortuneet harhaoppiin. Mormonien sukututkimustyö on alkanut jo vuonna 1836, vähän mormonikirkon perustamisen jälkeen 1830.

Mormonikirkon kustannuksella mm. filmattiin 1900 -luvun puolivälissä paikallisia kirkonkirjoja ja muuta arkistomateriaalia eri puolilla maailmaa yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Mirkofilmikokoelma laajentui jatkuvasti ja käsitti jo 1990 -luvun alussa 1,5 miljoonaa mirkofilmirullaa ja 200.000 mikrofilmikorttia, jotka yhteensä sisälsivät 1,5 miljardia nimeä. Mormonien sukututkimustoiminta on siis maailmanlaajuista, he ovat mm. mikrofilmaanneet Suomen vanhimmat kirkonkirjat ja suomalaisten tietoja löytyy heidän tietokannoistaan. Suomenkielistä opastusta em. sivujen hyödyntämiseen löytyy Suomen mormonikirkon internetsivuilta http://www.mapkirkko.fi/suku/sukututkimus.htm


Mormonien lukuisat sukututkimuslinkit

http://www.familysearch.com/Eng/Search/WebSites/frameset_websites.asp

Internetin lukuisin sukututkimuslinkkikokoelma lienee mormonien kotisivulla. Linkkikokoelma on hyvin järjestetty, linkit on ryhmitelty kuuteentoista ryhmään. Kukin aiheryhmä on ryhmitelty erikseen, yleensä maittain. Lukumääräisesti eniten lienee USAn alueen linkkejä.


USA:han saapuneet, Ellis Island Records

http://www.ellisislandrecords.org/

1892-1924 yli 22 miljoonaa maahanmuuttajaa, matkustajaa ja miehistön jäsentä kulki läpi Ellisislanden ja "the Port of New Yorkin" (New Yorkin portin). Laivayhtiöt pitivät tarkkaa kirjaa matkustajista ja miehistöstä, mormonien vapaaehtoiset ovat siirtäneet tiedot kirjoista tietokantaan, jota voi selata internetin välityksellä. Rekistöröitymätön (rekisteröityminen ilmeisesti maksaa) saa selattua matkustajien tms. perustiedot, mutta ei kaikkia tietoja heistä.


Arkistolaitos

http://www.narc.fi/

Asetuksen mukaan arkistolaitoksen tehtävänä on arkistotoimen ohjaaminen, arkistotoimen yleinen kehittäminen, viranomaisten asiakirjojen säilyttäminen, yhteiskunnan ja tutkimuksen kannalta merkityksellisten asiakirjojen hankkiminen ja säilyttäminen sekä aineistoon liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen. Arkistolaitos jakaantuu Kansallisarkistoon ja Maakunta-arkistoihin.

Perusrekisteri sisältää tiedot yli 18.000 arkistonmuodostajasta. Se kattaa pääosan arkistolaitoksessa säilytettävästä tekstiaineistosta, mutta ei pääsääntöisesti sisällä tietoja kartoista, valokuvista, mikrofilmeistä ja muista erityisaineistoista lukuunottamatta Kansallisarkiston karttakokoelmaan sisältyviä arkistonmuodostajia ja arkistoja. Rekisteriä voi selata internetistä.

Arkistolaitoksen kotisivusta oli 28.5.2002 Aamulehdessä uutinen. Siinä kerrottiin, että kyseisillä sivuilla avattiin ilmeisesti eilen pääministeri Paavo Lipposen toimesta Suomalaisia sotasurmia vuosina 1914-1922 käsittelevä tietokanta.

Tietokanta sisältää nykyisellään 35 000 nimeä, jotka ovat lähinnä kansalaissodassa 1918 kuolleita. Lisäksi tietokantaan kerätään tietoja muun muassa Saksan ja Venäjän armeijoissa kuolleista suomalaisista, Suomessa kaatuneista saksalaisista, ruotsalaisista ja venäläisistä sekä eri yhteyksisssä Venäjällä ja Virossa kuolleista suomalaisista. Täydentäminen on kesken ja palvelun tekniikka ei toimi täysin.


Väestörekisterikeskus

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/

Väestötietoja on rekisteröity 1540-luvulta lähtien. Väestörekisterikeskus kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä pitää yllä valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. väestörekisterikeskus vastaa myös väestötietojärjestelmän valtakunnallisista tietopalveluista. Väestörekisterikeskus toimii sisäasiainministeriön alaisuudessa ja se on perustettu vuonna 1969. Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen atk-rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista, sekä rakennuksista, rakennushankkeista ja huoneistoista lisäksi järjestelmässä on kiinteistö- ja toimitilatietoja. Internetin kautta käytettävissä on maksullinen osoitetietopalvelu. Omat väestörekisteritietonsa voi myös tarkastaa internetin kautta.


Karjala-tietokanta

http://personal.inet.fi/palvelu/karjala-tk/

Mikkelissä toimiva Karjala-tietokanta on tutkimuslaitos, joka tuottaa ja tarjoaa atk-pohjaista väestötieteellistä lähdeaineistoa yliopistolliseen tieteelliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen. Tutkimusyksikön luomaan ja ylläpitämään Karjala-tietokanta -nimiseen tutkimusrekisteriin on tallennettu ja tallennetaan parhaillaan Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävien luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjojen sisältämät tiedot. Tutkimusrekisteri palvelee monentyyppistä tutkimusta mm. suku- ja nimistötutkimusta ja helpottaa joskus hyvinkin vaikeaselkoisten kirkonkirjojen käyttömahdollisuuksia. Karjala-tietokannan toimintaa ylläpitää Karjala-tietokantasäätiö. Karjala-tietokanta sisältää seuraavat tietokannat: Luovutetun Karjalan kirkonkirjat 1700-1949, Väestötieteellinen tutkimusrekisteri ja Sukutkimuksen tietolähde.

Seppo Rapon kotisivuilta löytyy lisää tietoja ja linkkejä liittyen luovutettuun Karjalaan. Http://www.luovutettukarjala.org/


Svenska kyrkböcker

http://www.genline.se/

Ruotsin evankelisluterilaisen kirkon kirkonkirjoja on siirretty tietokantaan jota voi käyttää internetin välityksellä, palvelu on suhteellisen huono ja maksullinen.