List of Philatelic Experts
Forged Stamps: articles

HELSINGFORS FRIMÄRKSSAMLARE FÖRENING RF

Kontaktperson: sekreterare Finn Sumelius, Lasarettsgränden 3 A 4, 00300 Helsingfors. Telefon 040 551 9828. E-post finn.sumelius snabel-a welho.com

Detta är en inofficiell sida. Den uppdateras av GK i början på januari och september, då de nya mötesdagarna blir kända. Sidans adress är http://personal.inet.fi/surf/hff/  (Det skall inte vara något "www." här.)


MÖTEN

Tid och plats: Onsdagar kl. 18.00 i Suomen Filatelistiseuras lokal, Lönnrotsgatan 32 B, gatuplanet.
Vårfesten och julfesten (avec/solo) samt års- och valmötena är endast för medlemmar. Till övriga möten är gäster välkomna.

Möten våren 2018:

10.1.  Sven Riska: Trevliga gamla frimärksböcker.
24.1.  Jukka Mäkipää: Suomen Filateliapalvelun/Hellman Auctions Ltd:n keräilijöille tarjoamat palvelut.
7.2.  Mats Söderberg, Norrort Stockholm: Estonians outside Estonia 1944–91.
Föredraget hålles på svenska men materialet har engelsk text.
21.2.  Kaj Nordström: Hur belyser finska frimärken historien.
7.3.  Martin Holmsten: Finlands utrikespost 1917–52.
21.3.  Årsmöte (föreningens interna).
4.4.  Jeffrey Stone: The Book about Agathon Fabergé.
18.4.  Jari Forsblom: Kyrkslätts posthistoria.
2.5.  Bjørn Klavenes och Ralf Ilmoni berättar om sitt samlande.
16.5.  Vårfest (föreningens interna).

För hösten 2018 har bokats följande mötesdagar: 12.9.,  26.9.,  10.10.,  24.10.,  7.11. (valmöte) 21.11. och 5.12. (julfest). Mötena 7.11. och 5.12. är föreningens interna.

Hangö Frimärksklubb är värd för årets finlandssvenska filatelistträff som arrangeras i oktober i Hangö.

På flera av HFF:s tidigare möten har Markku Korhonen (†) tagit bilder.


OM HFF:S OCH FFF:S HISTORIA

Några bilder ur föreningarnas historia:
Stadgar 1 och 2, medlemsförteckning 1894 1 och 2, möteskallelse 1894, Leonard Wasenius auktionsprotokoll årsmöte på Socis 1916, falskhetsintyg 1912, medlemskort 1918, första hedersmedlemmens diplom 1921, Agathon Fabergés arkivkort 1 och 2 FFF 1944 (209+236 kB).


FILATELISTISKA URKLIPP FRÅN 1800-TALET och
HELSINGFORS STADSPOST

Har du "värdelösa" gamla aktiebrev?
Kontakta då Aktiebrevssamlarna rf.
Kända frimärksaffärers aktiebrev.


HFF:S OCH FFF:S SKRIFTER

Juhani Olamo. Finland. Reference Manual of Forgeries. Hfors 1998–2003.

Reproduktioner av textsidorna i vissa publikationer
Texterna är automatiskt digitaliserade på 1990-talet av GK medelst dåtida OCR-skanning av de tryckta sidorna. Endast en ytlig manuell upputsning har gjorts och artiklarna innehåller därför flera typografiska fel. Bilderna är inte med här. Flera av dessa skrifter finns fortfarande att få av sekreteraren.

Gunnar Sivén. Helsingfors Frimärkssamlare Förening r.f. under 50 år 1893–1943. Helsingfors 1943.
Jacobus Sundman. Helsingfors frimärkssamlareförening 1893–1993. Helsingfors 1993.
Juhani Olamo & K.K.K. [Kurt K. Karlsson]. F.F.F. – 50 år. En återblick. Helsingfors 1981.

P.-E. af E[nehjel]-m. Finnland III – Helsingfors Stadtpost, Tammerfors Lokalpost. HFF, Helsingfors 1923.
Jarl Pettersson. Tammerfors lokalpost. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Leo Linder & Erik Wahlström. Finlands Ny- och Eftertryck av kopekemissionerna 1845–1866. HFF 1947.
Leo Linder. Fourniers [finska] falsifikat. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Arvid Öhmann. Fälschungen zum Schaden der Post [Majlund]. FFF Studier o. medd. 6. Helsingfors 1939.
Harry Walli. Chile 1853–1867. HFF 1893–1968. Helsingfors 1968.
D. Dromberg. Ovalmärken - urklipp - nytryck. FFF Studier och meddelanden 8. Helsingfors 1956.
Jacobus Sundman. Ångslupen Ellida. Ångslupen Thor. HFF 1893–1978. Lahtis 1979.
M. v. H. [Magnus von Hertzen]. Die 10 Mark Briefmarken Finnlands vom russischen Typus. FFF Studier och meddelanden 4. Helsingfors 1935.
Leo Linder. Det svart-gula feltrycket [1866]. HFF 70 år. Helsingfors 1963.
Jarl Pettersson. Huru gammal är H.F.F.? HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
P.-E. af Enehjelm. Die Paketmarken der Privateisenbahnen in Finnland. FFF Studier och meddelanden 2, 3, 4. Helsingfors 1932, 1933, 1935.
E. Schmidt. Die beiden 'K'-Typen bei den Marken der Lovisa-Wesijärvi-Bahn. FFF Studier och meddelanden 6. Helsingfors 1939.

Erik Johanson. Fältpost 1939–1945. Föredrag för HFF 18.10.1995.