List of Philatelic Experts Forged Stamps: articles

HELSINGFORS FRIMÄRKSSAMLARE
FÖRENING RF

Kontaktperson: sekreterare Finn Sumelius, Lasarettsgränden 3 A 4, 00300 Helsingfors. Telefon 040 551 9828. E-post finn.sumelius snabel-a welho.com

Detta är en inofficiell sida. Den uppdateras av GK i början på januari och september, då de nya mötesdagarna blir kända. Sidan öppnades i maj 1998 på gratis GeoCities som stängdes den 27 oktober 2009. Samma HFF-sajt öppnades därför i april 2009 på denna webbadress, dvs.  http://personal.inet.fi/surf/hff/  (Det skall inte vara något "www." i denna adress.)   


MÖTEN

Tid och plats: Onsdagar kl. 18.00 i Suomen Filatelistiseuras lokal, Lönnrotsgatan 32 B, gatuplanet.
Vårfesten och julfesten (avec/solo) samt års- och valmötena är endast för medlemmar. Till övriga möten är gäster välkomna.

Möten våren 2017:
11.1.  Tre av föreningens medlemmar presenterar kort sina samlarområden.
25.1.  Sven Riska: Intressanta gamla frimärkstidskrifter.
8.2.  Lars Jakobsson: Utställningsfrimärken "Arktika".
22.2.  Lauri Väätäinen: Suomalaiset käyttömerkit malli 1975.
8.3.  Reinhard Weber: Golf, eine Lebensphilosophie.
22.3.  Årsmöte, bokslutet.
5.4.  Martti Vuorivirta: Min Norgesamling.
19.4.  Gert Fredriksson: Hembygdsfilateli.
3.5.  Per Gustavsson: Postvägen Stockholm–Narva–Riga 1638–39, med tonvikt på vägen genom Nyland och Helsingforsområdet.
10.5.  Vårfest avec/solo. Folkhälsan, Mannerheimvägen 97. Anmälan senast 3.5. till klubbhövdingen Risto-Matti Kauhanen.

PLANERAT för hösten 2017:  13.9.,  27.9.,  11.10.,  25.10.,  8.11. (valmöte),  22.11. och 13.12. (julfest avec/solo).
Mötena 22.3.,  10.5.,  8.11. och 13.12. är föreningens interna.

På flera av HFF:s tidigare möten har Markku Korhonen tagit bilder.
 


Har du "värdelösa" gamla aktiebrev? Kontakta då Aktiebrevssamlarna rf.
Kända frimärksaffärers aktiebrev.


FILATELISTISKA URKLIPP FRÅN 1800-TALET och HELSINGFORS STADSPOST


HFF:S OCH FFF:S SKRIFTER

Juhani Olamo. Finland. Reference Manual of Forgeries. Hfors 1998–2003.

Reproduktioner av textsidorna i vissa publikationer
Texterna är automatiskt digitaliserade på 1990-talet av GK medelst OCR-skanning av de tryckta sidorna. Endast en ytlig manuell upputsning har gjorts och artiklarna innehåller därför flera typografiska fel. Bilderna är inte med här.

Flera av dessa skrifter finns fortfarande att få av sekreteraren.

Gunnar Sivén.
Helsingfors Frimärkssamlare Förening r.f. under 50 år 1893–1943. Helsingfors 1943.
Jacobus Sundman.
Helsingfors frimärkssamlareförening 1893–1993. Helsingfors 1993.
Juhani Olamo & K.K.K. [Kurt K. Karlsson].
F.F.F. – 50 år. En återblick. Helsingfors 1981.

P.-E. af E[nehjel]-m.
Finnland III – Helsingfors Stadtpost, Tammerfors Lokalpost. HFF, Helsingfors 1923.
Jarl Pettersson.
Tammerfors lokalpost. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Leo Linder & Erik Wahlström.
Finlands Ny- och Eftertryck av kopekemissionerna 1845–1866. HFF 1947.
Leo Linder.
Fourniers [finska] falsifikat. HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
Arvid Öhmann.
Fälschungen zum Schaden der Post [Majlund]. FFF Studier o. medd. 6. Helsingfors 1939.
Harry Walli.
Chile 1853–1867. HFF 1893–1968. Helsingfors 1968.
D. Dromberg.
Ovalmärken - urklipp - nytryck. FFF Studier och meddelanden 8. Helsingfors 1956.
Jacobus Sundman.
Ångslupen Ellida. Ångslupen Thor. HFF 1893–1978. Lahtis 1979.
M. v. H. [Magnus von Hertzen].
Die 10 Mark Briefmarken Finnlands vom russischen Typus. FFF Studier och meddelanden 4. Helsingfors 1935.
Leo Linder.
Det svart-gula feltrycket [1866]. HFF 70 år. Helsingfors 1963.
Jarl Pettersson.
Huru gammal är H.F.F.? HFF, Jubileumsskrift 1953. Helsingfors 1953.
P.-E. af Enehjelm.
Die Paketmarken der Privateisenbahnen in Finnland. FFF Studier och meddelanden 2, 3, 4. Helsingfors 1932, 1933, 1935.
E. Schmidt.
Die beiden 'K'-Typen bei den Marken der Lovisa-Wesijärvi-Bahn. FFF Studier och meddelanden 6. Helsingfors 1939.

Erik Johanson.
Fältpost 1939–1945. Föredrag för HFF 18.10.1995.


OM HFF:S OCH FFF:S HISTORIA

Några bilder ur föreningarnas historia:
Stadgar
1 och 2, medlemsförteckning 1894 1 och 2, möteskallelse 1894, Leonard Wasenius auktionsprotokoll 1895, årsmöte på Socis 1916, falskhetsintyg 1912, medlemskort 1918, första hedersmedlemmens diplom 1921, Agathon Fabergés arkivkort 1 och 2 FFF 1944 (209+236 kB).