VirtuaaliTV jäljittelee TV:n välkettä jonka perusteella TV-maksuntarkastaja päättelee, onko asunnossa TV.

POPULUKSEN ETUSIVU

Lähdekoodi VirtualTV.java