Nopeasti latautuva Java-taustamusiikkiKaikki home.fi.everyday.com palvelimella olevat sivut tullaan siirtämään toisille servereille syyskuun loppuun mennessä. Älä bookmarkkaa sivuja, tarkista uusi osoite sentit.net aloitussivulta.

Java 2 yleistyy nyt huimaa vauhtia selaimissa, se mahdollistaa parempilaatuisten wav tiedostojen käytön java-applettien yhteydessä. Nämä huonolaatuiset .au äänifileet ovat kohta historiaa.
Katso myös uusi hiljennettävä appletti tältä sivulta

Musiikkitiedostot ovat kookkaita mikä haittaa niiden liikuttelua hitailla yhteyksillä. Mutta kuten jokainen musiikin tekijä tietää, musiikki on suurelta osin toistoa, samaa pätkää toistetaan useita kertoja. Nyt voitaisiin ajatella Javan avulla tehtävän niin, että toistuvat musiikkiainekset siirrettäisiin vain kerran verkon yli, ja ohjelmallisesti koottaisiin näistä musiikkiaineksista uudelleen musiikkikokonaisuus. Tällöin siirrettävä bittimäärä pienenee huomattavasti.

Ennen ja vielä nykyisinkin ratkaisuna on ollut Midi, tällöin verkon yli tarvitsee siirtää vain numeeriset tiedot nuoteista, niiden kestoista, ja tieto siitä, millä soittimella nuotti äänikortilla tuotetaan. Numeerisen tiedon siirtämiseen tarvitaan suhteellisen vähän bittejä, ja tämän takia Midi on ollut ainoa vaihtoehto taustamusiikin soittamiseen hitailla yhteyksillä.

Java-taustamusiikki olisi tavallaan seuraava askel midistä eteenpäin, eli myös soittimien äänet siirrettäisiin vastaanottajalle, ja numeerinen ohjelma järjestäisi nämä äänet musiikkikappaleeksi.

Javalla voidaan siirtää mitä tahansa ääniä, esimerkiksi ihmisen laulua, mikä midin avulla ei ole mahdollista.

Mutta valitettavasti ei kaikki suju kuitenkaan näin helposti, sillä kuuntelemalla näitä esimerkkisivuja huomaat, että soitto pätkii ajoittain IE:llä ja pahasti Netscapella 4.7. Netscape 4.7 pysähtyy miettimään, kun se hakee uutta äänitiedostoa palvelimelta. Ehkä jar olisi tässä ratkaisu.JAR-kokeilusivu MediaTracker -luokka taas ei toimi äänitiedostoille. Rytmi on erittäin tärkeä musiikille, ja pienetkin heilahtelut siinä haittaavat todellista musiikkielämystä.

Seuraava esimerkki - pitempi looppi

Javatiedosto tämän sivun sovelmalle
Katso kuitenkin mielummin Seuraavan esmerkin paremmin kommentoitu javatiedosto