¤
Raumarail
 Central Station

==  Moskva  ==
 

RUSSIAN
SOUTHWESTERN RAILWAY

 
¤
 
RUSSISCHE SÜDWESTBAHNEN   (1882)
Jugo-sapadnaja dorogi
verstaatlicht 1895
¤
       
BREST-ODESSA EB    (1879-1882)
     
       
KIEV-BREST EB
ODESSA EB
1879
1879
   
BREST-GRAJEVO EB 1880    
  Brest - Czeremcha - Lewki -(Bielsk Podlaski)- Bialystok - Grajevo 1873  
202 
BENDERY-GALATZ EB   -   DANUBE DISTRICT Rws 1882    
  Bendery - Reseny - Bessarabka - Reni 1877  
270 
    Reni - Galati, Romania 1877    
       
Spur und unbekannte Linien: 
1883 2  
Rovno - Sarny  1885 1
91 
¤
       
ODESSA Eisenbahn    (1874)
     
       
       
       
ODESSA-BALTA Eisenbahn   (1871)
1874
OB
 
       
ODESSA-PARKANY Eisenbahn
  Odessa - Rasdelnaja - Vel.Mihailovka - Kotovsk
1865
a)
5
176 
KISHINEV Eisenbahn
  Rasdelnaja - Kutshurgan 
    Kutshurgan - Tiraspol
    Tiraspol -(Parkany)- Bendery - Kishinjov
    Kishinjov - Korneshty

1865
1867
1871
1873
 
13 
30 
66 
68 
Balta - Golta 
    Golta - Podgorodnaja - Pomoshnaja - Kirovograd - Zibulevo - Vtoraja - Snamenka
1867
1868
 
110 
182 
von KIEV-BALTA Eisenbahn
  Balta - Pobereshje - Kotovsk
1871    
       
ODESSA PORT & Steamship Co
  Odessa - Odessa Port
  Odessa - Kujalnik
     Kujalnik - N.Kujalnik
1874
1865
1868
1874
   

10
8
Ungeny - Iasi, Romania 1874    
Korneshty - Ungeny 1875
3
34 
 
       
FASTOW-Bahn
1897  
336w
Fastov - Belaja Zerkov - Mironovka - Zvetkovo - Smela - Zibulevo (- Snamenka)
Smela - Tsherkassy
Zvetkovo - Shpolac 
1876  
280
33
20 
 
 
 
 
Kovel - Vladimir-Volynski 1908  
54 
¤
       
KIEV-BALTA Eisenbahn
erteilt 1871
   
       
Pobereshje - Balta 
an OB
1865
14 
   Kotovsk - Pobereshje
   Pobereshje - Slobodka - Rudniza - Vapnjarka - Shmerinka
an OB
an KB
1870
186 
       
¤
       
KIEV-BREST Eisenbahn
 
KB
 634 Km
       
Kotovsk - Pobereshje - Slobodka - Rudniza - Vapnjarka - Shmerinka - Vinniza -
   Kalinovka - Kasatin - Berditshev 
1870
3
 312 
   Berditshev - Shepetovka - Krivin  1872  
145 
   Krivin - Sdolbunovo - Rovno - Kiverzy - Kovel - Brest-Litovsk 1873  
292 
Kasatin - Andrushevka Jc.- Fastov - Kalinovka - Kiova  1870  
152 
von KIEV-BALTA Eisenbahn
  Pobereshje - Slobodka - Rudniza - Vapnjarka - Shmerinka 
1871    
Shmerinka - Hmelnizki - Volotshisk  1871
2
156 
Sdolbunovo - Osejäni - Kameniza - Radzivilov  1874  
88 
¤
       
Vapnjarka - Demkovka - Sjatkovzy - Christinovka
   Christinovka - Shpola
Demkovka - Trostjanez
1889
1891
1889
 
112
118
13 
Kasatin - Christinovka - Uman
Kiverzy - Luzk 
1890  
180
13 
Shmerinka W.- Mogijov
   Mogijov - Okniza
Slobodka - Rybniza
1892
1893
1892
5
3
-
103
38
45 
Novoseliza - Larga - Okniza - Belzy
   Belzy - Rybniza
Kameniza - Kremenez
1893
1894
1895
5
1
215
115
31 
verstaatlicht 
1895 - -
a) Spur und unbekannte Linien: 
1897
1899
1
1
-
Oserjäni - Misotsh
Signajevka - Slatopol
[Kotovsk - Pobereshje]
1900
1900
1901
3
9
13
Kiova - Korosten - Belokorovitshi - Sarny - Kovel 1902 -
418 
a) Spur und unbekannte Linien: 
1903
1906
1909
1
9
2
-
1914: 3.931 w. 
1914
24
-
 

Kontrol:    1865    1867    1868    1870    1871    1872    1873    1874    1875    1877    1883    1885    1886    1889    1890
Linien       213/4   140/2   190/2   650/3   222/2    145     562/3    90/2    34        270                  91                    125/2
Tabelle     204      140     156      467      224       145     562       90       37        270        2        91         1         124
ohne KB   199/3                        464/2
 
 primary litterature: 
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens 
     Band VIII, S.280-281   (Wien 1917) 

  map/Karte: 
    Shell Europa Atlas  1:750.000

comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk