¤
Raumarail
 Central Station

==  Moskva  ==
 

RYAZAN - URALSK RAILWAY

 
¤
 
RJÄSAN-URALSKER Eisenbahn
(1892)
 
 ¤
¤
RJÄSAN-KOSLOW Eisenbahn
       
Rjasan - Rjashk - Pervomaiski - Koslov
Spur und unbekannte Linien: 
  1866
1874
1879
-
19
4
198 
Pervomaiski - Tshaplygin - Astakovo - Lebedjan
Astakovo - Dankov
  1890
1
84
21 
         
RJÄSCHSK-WJÄSMA EB   1890  
655
  Rjashk - Kremlevo - Novolvovsk - Uslovaja - Tula - Kaluga - Tihonova Pustyn - Vjasma   1870
1872
1874
5
44
25
581 
         
KOSLOW-SARATOW-Bahn  (gepachtete Staatsbahn /  state railway)   1892  
444
Tambov - Koslov
Tambov - Severny - Vertunovka - Rtistshevo - Atkarsk - Saratov
Saratov -(Vessennaja)
Vertunovka - Bekovo
  1869
1870
1872
1874
-
3
-
-
67
356
3
13 
¤
       
Spur und unbekannte Linien: 
  1877
1883
1888
1893
12
4
5
 
Pokrovskaja Sloboda - Pushkino - Jershov
Lebedjan - Jelez
  1894  
160
74 
Uralsk - Jershov
   Jershov - Pugatshov
1000mm
1894
1895
 
238
88 
Atkarsk - Petrovsk
   Petrovsk - Sennoi - Privolskaja
   Privolskaja - Volsk
  1894
1895
1896
 
56
165
12 
Rtistshevo - Serdobsk
   Serdobsk - Pensa
  1894
1896
 
45
102 
Tambov - Tavolshanka - Balashov - Petrov Val - Kamyshin - 1894-
1895
6
444 
1894: 1.463 w. 
- - - -
Pervomaiski (Bogoslavensk)- Benkendorf
Atkarsk - Kalininsk
Pushkino - Krasny Kut
Krasny Kut - Alexandrov Gai
1000mm
1895 -
79
75
30
143 
Saratov - Pereprava - Anissovka
Knjäsevka - Neftjänaja
Rtistshevo W.- Letjäshevka - Tavolshanka
Letjäshevka - Turki
- 1896
22
19
5
96
13 
- - 1897
6
-
Astakovo - Trojekurovo
Tshaplygin - Trojekurovo - Kremlevo
    Kremlevo - Mihailov - Osherelje - Shiljovo - Mihnevo - Moskva
- 1898
1898
1900
1
66
27
73
237 
Dankov - Volovo - Gorbatshevo - Koselsk - Suhinitshi - Bahmutovo - Kardymovo
Severny - Inshavino
- 1899
2
498
38 
- - 1901
6
-
Krasny Kut - Baskuntshak - Akraranskaja - Astrahan - 1907-
1909
7
517 
1914: 4.124 w. 
- 1914
9
-
¤
 primary litterature: 
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens 
     Band VIII, S.278  (Wien 1917) 

  map/Karte: 
    Haack Handkarte: Westlicher Teil der UdSSR. 
      1:3.000.000  VEB Hermann Haack 1983

comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk