¤
Raumarail
 Central Station

==  Moskva  ==
 

LINES NORTH AND NORTWEST
OF MOSCOW
¤
nordlich und nordwestlich von Moskau
 RUSSISCHE NORDBAHNEN
 MOSKAU - WINDAU - RYBINSK EB
 NORTHERN RAILWAY
 MOSCOW - RYBINSK RAILWAY
¤
¤
¤
RUSSISCHE NORDBAHNEN (1906)
Severnaja dorogi
 
¤
       
MOSKAU-JAROSLAWL-ARCHANGELSK Eisenbahn
vom Staat erworben 
-
1899
 
1066w
       
       
MOSKAU-JAROSLAWL-WOLOGDA EB
 
a)
 
Moskva - Mytishtshi - Sagorsk 1862
2
66 
   Sagorsk - Bushaninovo - Alexandrov - Semibratovo - Jaroslavl 1870  
196 
Alexandrov - Karabanovo 1872  
   Karabanovo - Bjelkovo - Kirshatsh 1893  
19 
Jaroslavl - Nerehta - Kostroma 1887
5
86 
Mytishtshi - Shtshelkovo  1896  
16 
       
JAROSLAWL-WOLOGDA EB       1067mm; stg.1916
     
Urotsh - Danilov - Bushuiha - Vologda 1872  
191 
   Vologda - Konosha - Njandoma - Navolok Jc.- Obotserskaja - Isakogorka -  Arhangelsk 1898  
594 
       
SCHUISKO-IWANOWO EB   -   SHUJA-IVANOVA Rw 
1897    
Novki - Shuja - Ivanovo Vosnesensk 1868  
83 
   Ivanovo - Jermolino - Vitshuga - Kineshma  1871
5
87 
  1874
1
 
¤      
Jermolino - Furmanov 1893  
18 
1894:  785 w. 
1894
16
-
  1895
7
 
Ivanovo Vosnesensk  - Teikovo
 Teikovo - Jurjev Polski
1896
1899
 
31
77 
Nerehta - Furmanov
Bjelkovo - Jurjev Polski
Jaroslavl - Rybinsk
1898
44
67
75 
Savelovo - Verbilki Jc.- Dmitrov - Iksha - Beskudnikovo
 Beskudnikovo - Moskva/Savelov Sta.
1900
1902
8
112
10 
Vologda - Tserepovets
 Tserepovets - Podborovje - Tihvina - Volhov - Svanka - Mga - Obuhovo
Svanka - Gostinopolje
Vologda - Bushuiha/Svecha - Bui - Galitsh - Kotelnitsh - Vjatka
1905
1906
1906
1906
25
530
12
593 
a) Spur und unbekannte Linien: 
1907
1908
3
8
-
Jaroslavl - Urotsh   Volgabrücke / Volgabridge 1913 -
19 
1914: 3.006 w. 
- - -
¤
¤
 ¤
MOSKAU - WINDAU - RYBINSK EB   (1896)
Moscovo-Vindavo-Rybinskaja ZhD
 
¤
RYBINSKAJA ZhD (1895)
       
RYBINSKO-BOLOGOVSKAJA ZhD   1895    
Bologoje - Sonkovo - Rybinsk   1870
4
279 
    1890
6
 
NOVGORODSKAJA Uzkokoleinaja ZhD
1067mm
1895  
158 
Tshudovo - Novgorod
   Novgorod - Shimsk - Staraja Russa
1067mm
1871
1878
 
68
90 
       
Bologoje - Valdai - Staraja Russa - Dno - Pskov   1897
2
334 
Kashin - Sonkovo
   Sonkovo - Krasny Cholm
  1898
1899
 
53
30 
       
TSARSKOSELSKAJA ZhD
*
1524mm
1897
1902
 
25 
Pavlovsk - Pushkin
   Pushkin - Petersburg/Tsarskoselskaja
1828mm
1836
1837
   
         
1894:  472 w. 
       
Moskva/Riga Sta. - Marina Rosha - Manikhino - Rshev - Semzy - Velikije Luki - Novossokolniki -
   Rezekne - Krustpils/Silan
Tukums - Stende - Ventspils
Novossokolniki - Dno
  1901 16  

740
102
165 
    1902
1903
5
 
Dno - Bateckij - Vyrica - Pavlovsk (-Zarsk.Selo)  1904 208
Krustpils N.- Jelgava - Tukums     1904 183
Novossokolniki - Nevel - Vitebsk    1904 139
  1904
9
208
183
139 

Vyrica - Posselok
  1905
1907
1
-
1914: 2.467 w.
       
¤
¤
 primary litterature: 
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 
     (Wien 1912-1923) 
   Band VIII, S.278  (Wien 1917) 

 primary map/Karte: 
   Haack Handkarte: Westlicher Teil der UdSSR. 
     1:3.000.000  VEB Hermann Haack 1983

comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk