¤
Raumarail
Central Station

==  Moskva  ==
¤

LINIEN VON MOSKAU
LINES FROM MOSCOW
¤

 MOSKAU-KIEW-WORONESHER EB
 MOSKAU-BRESTER EISENBAHN
 POLJESSJE EISENBAHN
 MOSCOW-KIEV-VORONEZH RW
 MOSCOW-BREST RAILWAY
 POLESSIAN RAILWAY
¤
¤
 
MOSKAU-KIEW-WORONESHER EB
(1895)
 
¤
¤
       
KIEW-WORONESHER EBGes.
       
         
KURSK-KIEW EB
       
Kursk - Liebknehta W.- Lgov - Korenevo - Voroshba - Konotop - Bahmatsh - Neshin - Brovary
   Brovary - Dnepr-na-Kiova 
   Dnepr-na-Kiova - Kiova
  1868
1869
1870
 
416
18
    1891
4
 
Konotop - Tereshtshenskaja - Pirogovka
Kursk - Ohotshevka - Marmyshi - Kastornoje - Voronesh
  1893
1894
-
92
230 
Sudsha - Korenevo
  Korenevo - Rylsk
Kruty - Neshin - Priluki - Pirjatin
1000mm 1893
1894
1893
 
38
22
176 
       
IMPERIAL LIVNY-Eisenbahn;  1895 als gepachtete Staatsbahn / state railway
  Verhovje - Livny
1067mm:
1524mm:
1871
.
1
58 
1894: 1.066 w. 
       
Drushba - Seredina   1895  
16 
Lgov - Dimitriev Lgovski - Navlja - Brjansk
Marmyshi - Livny
  1897
1898
12
193
65 
Moskva - Naro-Fominsk - Tihonova Pustyn - Suhinitshi - Sikejevo - Brjansk
Sikejevo - Shisdra
Post 547 - Artakovo
  1899
7
355
9
Voroshba - Drushba (Hutor-Mihailovsk)
Pirjatin - Grebenka - Krasnoje
Ohotshevka - Kossorsha - Kolpny
1000mm: 1895
1897
1899
 
125
92
55 
    1900
13
 
Kiev - Grebenka - Romodan - Poltava   1901  
315 
    1902
1903
1905
3
8
 
Navlja - Sernovo
Drushba -Tereshtshenskaja
  1907
1
75 
42 
    1908
10
 
1914: 2.469 w. 
  1914
100
 
¤
       
ALEXANDER Eisenbahn
MOSKAU-BRESTER Eisenbahn
     
Moskva - Kubinka - Vjasma - Safonovo - Kardymovo - Kolodrja - Smolensk
   Smolensk - Katyn - Orsha - Borissov - Minsk - Baranovitshi - Berjosa - Shabinka
   Shabinka - Brest
1870
1871
1871
 
392
608
20 
  1872
5
 
1881: 1.025 w. 
     
  1888
2
 
1894: 1.027 w. 
     
  1897
1899
1
 
  1903
1908
2
 
1914: 1.038 w. 
     
¤
     
¤
     
 POLJESSJE EB  -  POLESSIAN Rw
later: BELORUSSIAN Railway
 
x)
 
Gomel - Vassilevitshi - Kalinkovitshi - Luninez - Pinsk - Shabinka    1882-86

Vilnius - Lida - Novojelnaja - Baranovitshi - Ljussino - Luninez - Sarny

1882
1883
1884
1885
1886
134
3
355
92
478
504
-
422 
GOMEL-BRJÄNSK EB
 Brjansk - Unetsha - Novosybkov - Gomel
1885/  
 271 
total:
1886 1062
1197 
Baranovitshi - Volkovysk - Grodek - Bialystok 1887
256
 256 
 - 1892
1
 
1894:  1.319 w.
1896
21
-
- 1908
28
-
- 1911
42
-
1914:  1.410 w.
- - -
x) Die Aufgaben varieren in den verschiedenen Quellen. Diese Spalte gibt in Werst jährliche Baulängen nach den Tabellen in Artikel "Russische Eisenbahnen" in Enzyklopädie des Eisenbahnwesens (Band 8, Seiten 275-277).
1 Werst = 1067 Meter
Es scheint mir, dass die Aufgaben in A.D. de Peter - F.M. Page´s Buch "Russian Locomotives, Vol. 1"  (S.119) nicht mit den Karten einstemmen.
- - -
¤

 
 
 primary litterature: 
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. 
     (Wien 1912-1923) 

 primary map/Karte: 
   Haack Handkarte: Westlicher Teil der UdSSR. 
     1:3.000.000  VEB Hermann Haack 1983

comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk