¤
Raumarail
 Central Station

==  Moskva  ==
 

¤
Lines south and east of MOSCOW
¤
¤
südlich und östlich von MOSKAU
 MOSKAU - KURSK, NISHNI-NOWGOROD und MUROM -EB
 MOSKAU-KASANER EISENBAHN
 SYSRAN-WJÄSMA EISENBAHN
 WOLGA-BUGULMA EISENBAHN
 MOSCOW - KURSK - NISHNI NOVGOROD RAILWAY
 MOSCOW-KAZAN RAILWAY
 SYZRAN-VYAZMA RAILWAY
 VOLGA-BUGULMA RAILWAY
¤
¤
¤ 
MOSKAU - KURSK, NISHNI-NOWGOROD
und MUROM -EB
(verstaatlicht 1895)
 
¤
a) Spur oder unbekannte Linien in der Statistik:
 
a)
Werst
MOSKAU-NISHEGOROD EB
   
455
Moskva - Gshel - Orehovo Jc.- Vladimir 
   Vladimir - Novki - Kovrov - Gorki (Nishni-Nowgorod)
1861
1862
2
175
233 
MUROM-Bahn
   Kovrov - Krasny Voshod - Murom

1880
 
107
103 
       
MOSKAU-KURSK EB
   
513
Moskva - Stolbovaja - Serpuhov
   Serpuhov - Tula 
   Tula - Gorbatshevo - Orjol - Kursk
Spur oder unbekannte Linien: 
1866
1867
1868
1869-71
3
-
9
16
93
89
322
--
       
-
Gshel - Noginsk
1883-84
1885
4
-
13 
Unfall bei Galitsyns 13.V.1888: 11 Getötete, 27 Verletzte  / Accident: 11 dead
     
- - - -
1894: 1.067 w.
- - -
[Moskva - Ausweichstelle] 1896  
Spur oder unbekannte Linien: 
1897
1898
1899
1901
1902
20
1
4
6
2
-
Glasunovka - Djatshje  1905  
34 
1914: 1.149 w. 
1904
11
-
 
¤
.
¤
 MOSKAU-KASANER EB
MOSKAU-RJÄSAN Eisenbahn
 
¤
MOSKAU-RJÄSAN Eisenbahn
     
Moskva - Ljuberzy - Voskressensk - Kolomna 1862
8
107 
   Kolomna - Luhovizy - Rjasan 1864
2
78 
Voskressensk - Jegorjevsk
Luhovizy - Saraisk
1870  
22 
25 
Rjasan - Pronja - Nasarovka - Kustarevka - Rusajevka -
    Saransk - Romodanovo - Kanash - Svijashsk
Golutvin - Osiory 

1893
1893
12
-
750
37 
Selenodolsk - Kasan 1894
12
34 
1894: 1.087 w. 
     
Rusajevka - Pensa 1895
2
131 
       
Rusajevka - Insa - Sysran W.- Sysran (- Batraki) VB
Insa - Uljanovsk
Insa - Kindiakovka - Verkhnaja Terrasa
1898
8
296
155 
Orehovo-Sujevo - Kurovskoje - Iljinski Pogost  1899  
38 
Romodanovo - Shatki - Arsamas - Kamenki - Gorki
Kustarevka - Semettshino
1901  
284
95 
  1902
6
 
Ljuberzy - Kurovskoje - Krivandino - Netshajevskaja - Butylizy - Murom - Arsamas
Svijashsk - Selenodolsk  Volgabrücke / Volgabridge
1912
1913
 
371
1914: 2.479 w. 
     
 
     
       
VOLGA-BUGULMA EB
     
MELEKESS
 Tshasovnja - Melekess
1902  
86 
Melekess - Novocheremshansk Jc. - Staroje Domossekino - Bugulma
Tshasovnja - Uljanovsk
1911  
254 
Bugulma - Urussu - Tsismy 1914  
198 
1914:  538w. 
     
 
¤
 aufwärts - upwards
¤
¤
¤
SYSRAN-WJÄSMA Eisenbahn
(1890)
¤
¤
RJÄSCHSK-MORSCHANSK EB
1890  
127 
Rjashk - Kensino - Morshansk
Spur und 
unbekannte Linien: 
1867
1876
1879
-
 6
2
121
-
-
RJÄSCHSK-WJÄSMA EB  1890
 Rjashk - Kremlevo - Novolvovsk - Uslovaja - Tula - Kaluga - Tihonova Pustyn - Vjasma
1870-
1874
 
655 
MORSCHANSK-SYSRAN EB
 Morshansk - Vernadovka - Lomov Jc"- Pensa - Sysran
Spur und unbekannte Linien:
1890
1874
1877
-
-
11
487 
1894: 1.305 w.
1893
24
 
1914: 1.305 w.
     
 
¤aufwärts - upwards
 primary litterature: 
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens 
     Band VII, S.308-309  (Wien 1915) 
   de Pater & Page: Russian Locomotives, Vol.1
  map/Karte: 
   Haack Handkarte: Westlicher Teil der UdSSR. 
      1:3.000.000  VEB Hermann Haack 1983
comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk