¤
Raumarail
 Central Station

==  Moskva  ==
 

  SOUTHERN RAILWAYS

 
 
¤
 
RUSSISCHE SÜDBAHNEN (1907)
Jushnaja dorogi
CHARKOW-NIKOLAJEW-Bahn
KURSK-CHARKOW-SEWASTOPOL-Bahn
DONEZ Kohlenbahn - Coal Rw
NORDDONEZ EB - DONETZK Rw
¤
 
     
 CHARKOW-NIKOLAJEW-Bahn
   
794w
       
       
Snamenka - Koristovka - Krjukov
  Krjukov - Krementshug
Kirovograd - Zibulevo - Vtoraja - Snamenka   von ODESSA-BALTA EB
1869
1872
1868
9
1
.
90
3
182 
CHARKOW-KREMENTSCHUG EB
  Krementshug - Poltava
    Poltava - Ljubotin - Harkov
.
1870
1871
 
.
111
132 
Snamenka - Dolinskaja - Nikolajev
Spur: 
Ljubotin - Budy (- Merefa)
Ljubotin - Kirikovka - Boromlja - Bassy - Sumy - Voroshba
Spur und 
unbekannte Linien: 
1873
1874
1878
1878
1879
1880
-
2

43
42
6

222
-
17
211 
-
-
      verstaatlicht 
1881  
889w
Krementshug - Romojan - Peski
  Peski/Lochwiza - Romny
Kirikovka - Ahtyrka
Boromlja - Lebedinskaja
Peski - Gadjätsh
1887
1888
1894
1894
1894
-
2
-
-
-
150
49
16
33
40 
Poltava - Karlovka
  Karlovka - Krasnograd
  Krasnograd - Panjutino
Koristovka - Pjatihatki
Nikolajev - Herson
1896
1897
1901
1901
1907
 
44
31
88
67
58 
¤
 
KURSK-CHARKOW-SEWASTOPOL-Bahn   (1893)
KURSK-CHARKOW-ASOW-Bahn
LOSOWO-SEWASTOPOL EB 1894
¤
 
       
KURSK-CHARKOW-ASOW-Bahn
       
CHARKOW-TAGANROG EB
  Kursk - Sarajevka - Pristen - Belgorod - Harkov - Budy - Merefa - Borki - Panjutino -
     Losovaja - Krasnoarmeiskoje Jc.- Slavjansk - Kramatorsk - Konstantinovka - Kirovo
     Kirovo - Nikitovka - Kanzenkovo - Ilovaisk - Kurgan -
     Taganrog N.- Haltyr - Rostov-na-Danu
  1869  
-
-
535
-
333 
in Statistik: 
  1869:  
766w
Konstantinovka - Jasinovataja
Kramatorsk - Tshassov Jar - Stupki - Karlo-Liebknehtovsk - Popasnaja
Stupki - Artjomovsk 
Kirovo - Gossudarev - Bairak
  1872
1878
1878
1878
 
47
78
4
OBOJAN EB
  Pristen - Obojan
913mm 1888
1882
 
30 
verstaatlicht 
  1890    
 
         
LOSOWO-SEWASTOPOL EB
  1894    
Losovaja - Pavlograd - Sinelnikovo - Saporoshje
Sinelnikovo - Nishne-Dneprovsk
Saporoshje - Kamenskoje - Fedorovka - Melitopol - Alexejevka - Dshankoi - Gvardeiskoje - Simferopol
  Simferopol - Sevastopol
Alexejevka - Genitshesk
  1873
1873
-
1874
1875
1876
-
--
-
4
.
5
163
50
-
334
72
14 
      verstaatlicht 
  1894    
 
       
KONSTANTINOVSKAJA EB
Jusovka - Nikitovka (- Kirovo - Konstantinovka)
 
1872
   
 
       
DSHÄNKOI-THEODOSSIJA EB
Dshankoi - Vladislavovka - Feodossija
  1896
1892
1
112 
         
Slavjansk - Rapnaja
Belgorod - Novotavolshanka - Voltshansk
   Voltshansk - Kupjansk
Vladislavovka - Kertsh
  1894
1896
1901
1900
14 
8
43
102
85 
¤
       
DONEZ Kohlenbahn
  1881:  
714 
Dolzhanskaja - Lugansk - Rodakovo - Debaltsevo - Popasnaja - Tsverevo?- Lisihansk
Khatsepetovska - Tsverevo
  1878
1879
 
309
47 
KONSTANTINOVSKAJA EB
  Debaltsevo - Jusovka - Nikitovka (- Kirovo - Konstantinovka)
  Nikitovka - Jasinovataja - Avdejevka - Donetsk
  1880
1872
1872
 
86 
¤
       
a ) Spur oder unbekannte Linien in der Statistik: 
  1884
1890
1893
1894
2
2
1
 
total 1894: 2.477 w. 
- - - -
a ) Spur oder unbekannte Linien in der Statistik:
- 1896
1899
1901
1903
1907
9
5
2
17
-
Gotnia - Osnova - Bukino
1914: 3.063 w. 
- 1911
1912
1913
9
9
x
i
       
BJELGOROD-SUMY EB
   
156 Km
Belgorod - Sveklovitsnaja - Bassy 1901 140 w 1901  
140 
Spur oder unbekannte Linien in der Statistik:
1902
1906
8
 
1914:  149 w. 
     
 .
     
NORDDONEZ EB    DONETSK Rw
  Severo-Donezkaja dorogi
     
Lihaja - Lugansk Jc.- Novoaleksandrovka - Lutugino - Rodakovo - Gorskoje - Seversk - Krasny Liman 1911  
604 
  1913
1914
80
10
 
i
 primary litterature:
   Enzyklopädie des Eisenbahnwesens 
     Band VII, S.308   (Wien 1915) 

 map/Karte: 
    Shell Europa Atlas  1:750.000

comments,  questions ??
in english, auf deutsch,
på skandinaviska språk