Karl-Olofs
släktforskningssidorMina anor
Mina rötter finns här.

Släktforskning är en av mina stora hobbyn

Jag har aktivt ägnat min fritid åt att reda ut den egna släkten (inte klar ännu idag) samt uppgjort även andras utredningar. Inom Närpes Släktforskare verksamhet har jag databehandlat 3 böcker i   Axplock  serien som idag totalt omfattar 9 böcker.
Databehandlingsprogrammet som jag började med år 1987 hette Family History men efter en kort tid fick jag tag på DISGEN version 3.1 och nu använder jag version 8.2 men senaste version är Disgen 2016
DISGEN gör i praktiken alla behövliga utskrifter. Önskemål om nya funktioner finns ju alltid i ens tankar och många av önskade förbättringar har även gått i uppfyllelse vartefter nya versioner har utkommit. En funktion som står högst på önskelistan är bättre utskrifter i HTML format för internet. För att åstadkomma en antavla på webben tog ja dataprogrammet MinSläkt 4.0  till hjälp.

Den största utmaningen har jag fått då mina soldatanor skulle utredas. Soldaterna har allmänt fått ett nytt efternamn från och med att mönstringen har skett. Soldatrotan hade allmänt ett förutbestämt namn som soldaten antog om han bytte rota så byttes även efternamnet. När man söker efter rötterna så kan det då var rätt besvärligt att spåra ursrpunget av soldaten. I soldatrullorna hittas nog vilket landskap han kommer ifrån men inte mera. Mina egna anor innehåller soldater i tre generationer i Närpes Kompani och Österbottens Regemente, med början från soldat Henrik Jacobsson Asp på rotan nr. 6 beläget på Siiro hemman i Wesijärvi senare nybyggare på Djupträsk hemman som då hörde till Lappfjärd som senare på 1700-talets senare hälft flyttades till Storå. Soldaten Asps son Michel Henriksson Åberg blev soldat på rotan nr. 7 på Åstorp i Storå. Michel dog tidigt och modern gifte om sig. Barnen Johan och Thomas ser ut att ha blivit förda än hit än dit. Thomas blev småningom gift och bondemåg på Sorila hemman i Storå. Åbergs son Johan Michelsson gick igen i faderns fotspår och blev soldat han mönstrade i Vasa den 29 mars 1796. Johan Hahn flyttade nästan genast till torpet i Finby, Närpes och rotan nr. 53 på Gros hemman och blev trogen i tjänst ända till det bittra slutet år 1809. Efteråt blev Johan Hahn troligen trakasserad av ryssarna och flyttade 1812 till Bötom men återkom till Finby år 1814.
OBS! vissa filer kräver Acrobat Reader v.4 eller 5 för att kunna läsas. Acrobat Reader ver.5

Soldattorpen nr. 53-54 var placerade på platsen med gul färg. Ängarna som hörde till torpen är färgade med grönt.

   Källa:Finbyboken
TillbakaSoldattorpets stuga var ungefär som denna bottenplan.
   Källa:Soldatrotakontrakt
Tillbaka


Soldat i uniform från 1800-talets början.
   Källa:Krigsarkivet i Sverige
Tillbaka


Soldat Henrik Jacobsson Asps mönstringsrulla
TillbakaMichel Henriksson Åbergs mönstringsrulla
Tillbaka
Soldat Johan Hahns uppgifter i mönstringsrullan från 2 juli 1802 i Vasa. Här har en ändring skett av soldatens efternamn, föregående hette Lind
Tillbaka
Jag är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland samt föreningen DIS (Datorstöd i Släktforskning) i Linköping.
Medlem i   Närpes Släktforskare en sektion under Närpes Hembygdsförening r.f.

Använder dataprogrammet  DISGEN 8.2  för att hålla reda på släkten


Uppdaterat den 22 september 2009