Paluu Sana haltuun etusivulle

Sana haltuun

Opinto-ohjauksen sanalliseen ilmaisuun keskittyvä kurssi

.

Luova kirjoittaminen

Tekstin vapauttamisen välineenä tutustumme luovaan kirjoittamiseen.
Mitä luova kirjoittaminen on?Linkit
Harjoituksia harjoitussivulla kirjoitustehtäviä erilaisiin tarpeisiin

Mitä luova kirjoittaminen on?

Luova kirjoittaminen on sanataidetta eli kaunokirjallista tuottamista. Luova mieli käyttää raaka-aineenaan sitä, mitä muisti, aistihavainnot ja mielikuvitus tarjoavat. Raaka-aineina voivat olla inhimillisen kulttuurin tuotteet yhtä hyvin kuin luonto kaikissa ilmenemismuodoissaan. Sanataiteesta voidaan hahmottaa perinteisesti kolme keskeistä luokkaa: lyriikka, proosa ja draama. Kuten kuvataiteen puolella, uusmedia rikkoo rajoja myös sanataiteen puolella ja rajoilta löytyy paljon uudistavaa leikkiä ja kokeiluja.

Tämän kurssin tavoitteiden kannalta ei ole oleellista perehtyä sanataiteen teoriaan vaan tutustua toimiviin metodeihin. Silti, siltä osin kuin on aiheellista, esitän myös huomioita sanallisen ilmaisun muokkaamisesta kaunokirjallisesti tenhoavampaan muotoon. Rinnalla kulkee myös kielenhuollon näkökulma – ei kuitenkaan punakynänä vaan niin, että ohjaan sinun kielikorvaasi terottumaan.

Sanoissa on sekä kuvia että musiikkia. Sanojen merkitykset kehittyvät ja avautuvat merkitysavaruuksien mukaan. Näkökulma ja kertojan ääni ovat esimerkiksi asioita, joita opettelemme vaihtelemaan. Miten sama auringon paiste aalloilla muuttuu sanoiksi, kun kerrot siitä omana itsenäsi, kun kerrot siitä lokin äänellä tai omana historiallisena itsenäsi 5-vuotiaan kokemuksena?

Luova kirjoittaminen kaipaa rinnalleen lukemista ja parhaimmillaan tietenkin luovaa lukemista, jossa välillä kohoat tekstin pinnalta ja toisinaan sukellat tekstin syvyyksiin.

Luovan kirjoittamisen osuudessa hyödynnän Kari Saviniemen jakamia oppeja, Liisa Enwaldin kirjaa Luova kirjoittaja sekä Roland Barthesin ja Lev Vygotskyn ajattelua.                                                                      

Linkit

Virtuaaliyliopiston vinkit luovan kirjoittamisen oppaisiin
Petri Hannulan opas luovaan kirjoittamiseen
Lähetä hyviä linkkivinkkejä minulle!

Sähköposti | Kotisivulle | Palaute | Paluu Sana haltuun etusivulle
..

© Anne Rongas Päivitetty 25.08.2005