Filosofian kurssin lisätehtäviä

Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Muita ehdotuksia plussatehtäviksi | Matrix | Tehtäväehdotuksia Matrixista

Plussatehtäviä

Lähiopiskelija: Jos sinusta tuntuu, että et ole tunnilla kovin aktiivinen, vaikka omassa mielessäsi ajatteletkin kurssiin liittyviä asioita paljon, voit kohentaa arvosanaasi vaihtoehtoisilla tavoilla.
Etäopiskelija: Sinulla on hyvin vähän tilaisuuksia oman aktiivisuuden osoittamiseen. Hyödynnä siis näitä plussatehtäviä. Ne auttavat myös oppimaan. Valitse omaan oppimistyyliisi sopivia tehtäviä. Esimerkiksi Matrix-elokuvaan liittyvä tehtävä soveltuu hyvin itseopiskeluun.

Plussatehtäviä voivat olla mm.: pienryhmän sähköpostikeskustelu (vähintään 2 hö ja opettaja), pohdintapäiväkirja (yksin tai parin kanssa), ylimääräinen vapaaehtoinen tutkielma/käsitekartta/sarjakuva jostain kirjan aiheesta valintasi mukaan, pienryhmän tekemä näytelmä tai posteri, oppikirjan teemoihin liittyvä tunninavaus (runo, leikki, musiikki yms.) tms.

Muita ehdotuksia plussatehtäviksi

 • Seuraa mediaa. Jos silmiisi osuu filosofian kannalta kiinnostava juttu, tuo se aineistoksi oppitunnille. Voit myös tuoda musiikkia tunninaloitukseksi, jos löydät ajatuksia herättäviä kappaleita.
 • Kerää Internetistä filosofian aihepiiriin liittyviä linkkejä ja arvioi niiden sisältöä.
 • Muistele lapsuuttasi. Mietitkö sinä elämään ja olemassaoloon liittyviä kysymyksiä? Muistatko vielä joitain ajatuksia?
 • Miksi ihminen lakkaa ihmettelemästä elämä ja olemassaolon kysymyksiä?
 • Millaisia filosofisia kysymyksiä ihmisten pitäisi miettiä useammin? Miksi?
 • Lue Esa Saarisen kirjaa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle
 • Valitse joku filosofi ja lue, mitä Saarinen hänestä kirjoittaa. Tee käsitekartta filosofin ajattelusta siinä muodossa kuin Saarisen tekstistä saat selville. Esitä tämän jälkeen omia ajatuksiasi ja kriittisiä huomioitasi tai ihmettelyä filosofin ajatuksista.

Matrix

Katso elokuva Matrix. Elokuvassa koneet ovat valloittaneet maailman. Ne käyttävät ihmisiä vain itselleen energiaa tuottavina paristoina, jotka saadaan pysymään tehokkaina kunhan ihmisaivoille annetaan vain riittävästi virikkeitä. Ihmiset on kytketty aivoistaan eräänlaiseen tekotodellisuuteen, joka yhdistää muut ihmiset, tapahtumat ja luonnonlait yksilöön. On olemassa kaksi todellisuutta: toinen on tavallinen elämämme ja toinen on Matrix – eräänlainen virtuaalitodellisuus. Mutta miten nämä kaksi voidaan erottaa toisistaan? Tietokonehakkeri Neo (Keanu Reeves) etsii epätoivoisesti vastausta häntä piinaavaan kysymykseen: "Mikä on Matrix?". Neo uskoo vastauksen löytyvän salaperäiseltä Morpheukselta (Laurence Fishburne), jota useimmat pitävät maailman vaarallisimpana miehenä ja elävänä legendana. Morpheus haluaa myös löytää Neon, sillä hän uskoo Neon olevan "Valittu", jota odottaa tärkeä tehtävä. Miesten kohdatessa alkaa uskomaton ja samalla epätoivoinen kamppailu pelottavaa vihollista vastaan.  Juoni on siis periaatteessa varsin huima, mutta kuitenkin pohdiskeleva ja erittäin ajatuksia herättävä

Tehtäväehdotuksia Matrixista

Valitse jokin näistä aiheista (kysymysten innoittajana Juha Eerolaisen Etu-Töölön lukiossa toteuttama Matrix-elokuvan työstäminen, ks. tarkemmin http://www.feto.fi >>Filosofia >> filosofian opetusmenetelmiä ja aineistoa >> elokuvien käyttö filosofian opetuksessa):
 • Vertaa Morfeusta ja Sokratesta
 • Matrix ja Platonin luola
 • Kumman pillerin sinä valitsisit ja miksi (kohtaus, jossa Neo kohtaa Morfeuksen)? Pohdi yhteiskuntafilosofian valossa: hyvä elämä ja eettiset valinnat, onnellisuus vai taistelu ja kärsiminen hyväksi koetun puolesta. Yksilön eettiset valinnat, velvollisuudet (Neon toiminta).
 • Fenomenaalinen maailma (Kant: olio sinänsä): Neon poistuessa Matrixista, hän joutui elämään omassa fenomenaalisessa maailmassaan. Miten selittäisit kantilaista maailmankuvaa Matrixin avulla?
 • Tieto, empirismi ja rationalismi: Esim. aistiessaan hyppäävänsä katolta alas, Neo kuitenkin rationaalisesti tiesi, ettei se ole totta. Miten voi toimia, jos aisteihin ei voi luottaa? Voiko meidän todellisuutemme olla Matrixin kaltainen ohjelma?
päivitetty 25.2.2003


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle © Anne Rongas


aikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja