FI1: opiskeluohjeet

Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Tämä filosofian verkkoaineisto sisältää kahdentoista oppitunnin keskeiset sisällöt. Jokaiseen teemaan liittyy pohdintatehtäviä. Valitse yksi tehtävistä ja tee se ohjeiden mukaan. Filosofia ei ole ulkoa opittavissa oleva tietoaine vaan harjoituksen kautta sisäistettävissä oleva taito, joka syvenee kuuntelemalla muita filosofian harjoittajia ja osallistumalla itse filosofiseen keskusteluun. Toinen kurssitehtäväsi on esitellä omalla tyylilläsi jonkun filosofin ajattelua tai henkilöhistoriaa valitsemallasi tyylillä.

Jos et ole koskaan aiemmin tutustunut filosofiaan, oppikirjan tekstit ja muu aineisto saattavat vaikuttaa vaikeilta. Ota tämä myönteisenä haasteena vastaan. Askel askeleelta voit oppia ymmärtämään enemmän. Voit kysyä jatkuvasti miksi kysymyksiä. Voit väittää vastaan ja kyseenalaistaa. Mutta samalla kehotan sinua kuuntelemaan, mitä kullakin filosofilla on sanottavanaan.

Valitse itsellesi sellainen oppikirja, joka tuntuu mieluiselta. Kurssiaineistossa viitataan alla oleviin seitsemään teokseen. Ota yhteys opettajaan, jos valitset jonkin muun kirjan, jotta sen viitetiedot lisätään teksteihin. Uuden opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja alkaa vähitellen löytyä kirjakaupoista ja alla olevat teokset jäävät muutaman vuoden kuluttua pois käytöstä (eivät silti pahasti vanhennu hyvänä lisälukemisena). Vinkki: jos filosofia kiinnostaa, hanki (lainaa) useampi oppikirja ja lue niistä sama asia vertaillen.

Kurssiaineiston laadinnassa käytetyt kirjat ja niiden vahvuudet:

  • Ahokallio & Tiilikainen. Filosofia prima. Lyhyt johdatus filosofiaan. Kirjapaja. Selkeä ja tiivis oppikirja. Jos et kaipaa lisälukemistoa, tämä kirja sopii sinulle.
  • Airaksinen. Lukion filosofian perusteet. Otava. Esittelee kaikki keskeiset lukion ensimmäisen kurssin asiat. Kuvitus niukkaa ja taitto asiallisen rauhallista.
  • Hallamaa & Pihlström & Pulliainen & Salmenkivi & Sihvola. Odysseia. Matka filosofiaan. Edita. Laaja perusteos, josta riittää evästä filosofian matkalle pidempäänkin. Toimii myös hakuteoksena.
  • Hakala & Kopperi & Nissinen. Filo. Opas aloittelevalle filosofille. Tammi. Filosofian suuret kysymykset tulevat kirjassa hyvin ja keskusteluun ohjaten esille. Filosofien esittelyt hyvin niukkoja.
  • Kotkavirta & Nyyssönen. Ajatus. Johdatus filosofiaan. WSOY. Selkeä perusteos.
  • Nordin. Filosofian historia. Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. Pohjoinen. Järkälemäinen filosofian opiskelun perusteos, jonka varassa voi jatkaa yliopistoon asti. Asianharrastajalle. Ei kuvitusta. Erinomainen hakuteos.
  • Saarinen. Filosofia. WSOY. Inspiroivasti kirjoitettu, suurten filosofien kautta aihepiiriin johdatteleva oppikirja, jonka taitto ihastuttaa toisia ja ärsyttää toisia. Opettaa lukemaan keskustellen.


Hahmottele itsellesi aikataulu tämän kurssin opiskeluun. Pidä kiinni suunnitelmista. Älä missään tapauksessa jätä opiskelua pelkästään kurssikokeeseen lukemisen varaan. Etene askel kerrallaan. Kurssi on jaettu kahteentoista oppituntiin. Jako noudattaa lähiopetuksen sisältöä. Sinulla on oikeus osallistua lähiopetukseen. Katso aikataulu.

Käytä hyväksesi etälukion verkkomateriaaleja.

päivitetty 18.1.2005


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle  © Anne Rongas


aikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja