Filosofia: Arvioinnista yleisesti
Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Kurssien arviointiperusteet / Anne Rongas / aikuislukio
Arvosana  |  Tehtävien ja kokeen arviointiperusteet

Yleisarviointi

Arvioinnissa otan huomioon yleisen aktiivisuuden, omatoimisuuden ja kiinnostuksen. Näitä voit ilmaista osallistumalla opetuskeskusteluihin, kirjoittamalla vapaaehtoista oppimispäiväkirjaa, selvittämällä poissaolot, kyselemällä lisätietoja niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat tai niistä asioista, jotka jäivät muuten vaivaamaan.

Iltalukion luonteen vuoksi arvioinnissa yleisen aktiivisuuden painoarvo on vähäisempi kuin päivälukiossa. Työn, perheen, pitkien välimatkojen ja tiiviin opiskelutahdin vuoksi passiivisempikin opiskeluote on ymmärrettävissä. Muista kuitenkin, että mitä aktiivisemmaksi jaksat kurssin aikana heittäytyä, sitä helpompaa loppukokeeseen valmistautuminen on.

Etälukiolaisilla kirjalliset tuotokset painottuvat arvioinnissa. Voit kysyä myös ylimääräisiä harjoitustehtäviä eli plussatehtäviä. Niiden tekeminen auttaa oppimaan asioita ja esittämällä nämä harjoitustyöt minulle voit osoittaa omaa aktiivisuuttasi.
 

Arvosana

Opiskelijan tilanteesta riippuen arvosana tulee joko kokonaan loppukokeesta – tämä tilanne ei tosin ole kenenkään kannalta kovin toivottava. Pääsääntöisesti arvosanassa loppukokeen painoarvo on  2/3 ja muun näytön 1/3. Yleinen aktiivisuus vaikuttaa erityisen paljon siinä tilanteessa, jos joudun harkitsemaan arvosanaa kahden vaihtoehdon väliltä (eli käytännössä, jos tehtävien ja kokeen perusteella arvosana on esim. 8½). Kurssi arvioidaan numeroilla 4 – 10.
 

Tehtävien ja kokeen arviointiperusteet

Kypsyyttä osoittava vastaus on jäsennelty ja johdonmukainen. Tehtävä kohdistuu otsikon antamaan aiheeseen. Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi. Kaikkea oppikirjassa ja oppitunneilla esitettyä ei tarvitse osata, mutta keskeisimmät asiat kyllä. Jos sinulla on vaikeuksia hahmottaa keskeisimmät asiat, kertaa muistiinpanot ja lue otsikot. Ne sisältävät ydinasiat.

Hyvässä vastauksessa määritellään käytetyt käsitteet ja selvitetään asiat sujuvalla suomenkielellä. Väitteet perustellaan ja opitut teoreettiset tiedot esitellään riittävän selkeästi väitteiden perusteluissa. Vastakkaisten näkemysten esittely (toisaalta – toisaalta) on ansioksi. Oman ymmärryksen esittäminen on tärkeää. Esimerkkien avulla voit ilmaista omaa ymmärrystäsi. Kokeen oppimistavoite on harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun ja kirjalliseen ilmaisuun.

Heikossa vastauksessa ei ole riittäviä teoriatietoja vaan lähinnä omia kokemuksia tai mielipiteitä. Tämä on iltaopiskelijan sudenkuoppa. Yleistietoa ja elämänkokemusta on, mutta näiden yhdistäminen kurssin teoreettiseen sisältöön saattaa jäädä vajaaksi. Kurssin aikana tulisi tästä syystä jatkuvasti miettiä käytännön ja teorian välisiä linkkejä.

 päivitetty 18.1.2005


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle  © Anne Rongas


aikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja