Filosofia : Arviointi
Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Itsearviointi | Loppukoe | Plagiointi

Filosofian ensimmäisen kurssin arviointi

Filosofian luonteeseen kuuluu sekä filosofisen keskustelun taito että filosofian erityisalojen tiedollinen hallinta. Filosofian historian tuntemus antaa eväitä perustelevaan filosofiseen keskusteluun.

Filosofian kurssin arvioinnissa pyritään kiinnittämään huomiota sekä tiedolliseen että taidolliseen puoleen. Rohkene ajatella ja ilmaista ajatuksiasi. Osallistumalla keskusteluun sisäistät paremmin myös tiedollista sisältöä ja opit helpommin.

Sinulla on iltaopiskelijana ymmärrettävästi monta elämänpiiriä hoidettavana. Filosofian opiskelu on välillä hidasta ja aikaavievää. Asennoidu kuitenkin niin, että ajattelun taitojen kehittäminen rikastuttaa sinua henkisesti, se virkistää aivotoimintaa ja antaa pohjaa muulle akateemiselle opiskelulle.

Mieti, millä tavalla voisit ja haluaisit tätä pyrkimystä osoittaa kurssin aikana. Voit tehdä esimerkiksi plussatehtäviä. Loppukokeen ohella muu näyttö aktiivisuudesta huomioidaan erityisellä lämmöllä. Kurssiin kuuluvat tehtävät (1 tai 2) ovat tärkeitä ja ovat edellytys kurssiarvosanan saamiseen (= oikeus osallistua loppukokeeseen). Tehtävien viimeinen palautuspäivä on loppukoe.
 

Itsearviointi

Kurssin päätyttyä sinua pyydetään arvioimaan omaa oppimistasi. Tämä arviointi ei vaikuta suoraan arvosanaasi, mutta se on merkittävä väline minulle opettaja kehittää kurssin toteutusta seuraavilla kursseilla. Välillisesti itsearvioinnilla voi olla merkitystä, jos se osoittaa aidolla tavalla paneutumistasi opiskeltavaan asiaan. Tärkeää oman oppimisen arviointi on myös sinulle itsellesi. Pyri siihen kaikissa oppiaineissa. Käytä arviointia oman opiskelusi ohjauksen välineenä.
 

Loppukoe

Loppukokeessa on yksi filosofisiin käsitteisiin liittyvä määrittelytehtävä sekä kaksi esseetehtävää, joista toinen kohdistuu filosofian historiaan tai suuriin filosofeihin ja toinen keskeisiin filosofisiin kysymyksiin. Loppukokeessa on vaihtoehtoja, joista valitset sen, mihin vastaat. Muista järjestelyistä voit sopia kanssani. Jos et pääse osallistumaan opetukseen, teet enemmän tehtäviä.

Kurssikokeessa ja kirjallisissa suorituksissa arvostan hyvin esitettyjä perusteluja, käsitteiden määrittelyä ja johdonmukaista käyttöä, asiasisällön kohdentumista siihen, mitä kysytään ja mistä puhutaan. Persoonallinen ilmaisu ja ilmaisun taito tuovat eloa esitykseen. Kuitenkin pidän suuressa arvossa sitä, että sanotussa on sisältöä, vaikka ilmaisu olisi kankeampaakin. Asian monipuolinen käsittely kohottaa vastauksen tasoa.
(Katso myös yleiset arviointiperusteet.)
 

Plagiointi

Tutkielma, tehtävä tai sen osa, joka osoittautuu plagiaatiksi (ilman lähdeviitteitä esim. verkosta kopioitu teksti) johtaa joko koko kurssin hylkäämiseen tai arvosanan alentamiseen. Lähteet tulee aina mainita ja osoittaa, ellei tehtävänannossa toisin sanota. Suorat lainaukset eivät koskaan saa olla kovin pitkiä vaan sinun olisi ilmaistava asia omin sanoin oman ymmärryksesi kautta.
päivitetty 18.1.2005


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle  © Anne Rongasaikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja