FIA1: Tieto

Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Sivu on päivitettävänä uuden opetussuunnitelman sisältöihin. Alla olevat portfoliotehtävät ovat edelleen päteviä.

Tehtäviä:
1. Miten tiedon luotettavuutta koetellaan arkiajattelussa ja miten tieteen piirissä?
2. Mitä tietoyhteiskunta tarkoittaa ja mitä kritiikkiä filosofi voisi esittää tietoyhteiskunta käsitteestä?
3. Voiko tutkija olla objektiivinen? Perustele.
4. Mitä eroa on rationalismilla ja empirismillä ja kuinka Kant pyrki näitä yhdistämään?
 

päivitetty 21.10.2005


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle  © Anne Rongasaikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja