FIA1: Maailma

Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Luonnonfilosofeja kiinnosti muutos. Havainnot ympäröivästä maailmasta ja ihmisestä itsestään todistivat, että jokin on ja pysyy, vaikka kaikki jatkuvasti muuttuukin. Erilaiset selitykset olevaisen perusluonteesta kuulostavat meistä nykyihmisistä ehkä hassunkurisilta: maailman olemuksen perimmäinen aines on tuli tai apeiron tai vesi tai ilma. Ota kirjastasi selvää luonnonfilosofien ajattelusta. Koeta eläytyä tilanteeseen, jossa nykyistä tiedettä ei vielä ole. Mitä ajatuksia voisimme edelleen hyväksyä?  Millaiseksi kuvittelet silloisten ihmisten maailmankuvan?

Maailmankuva on ihmisen kulttuuristaan sisäistämä ja oman ajattelun kautta rakentama kokonaiskehys, jota vasten hän peilaa muita ilmiöitä ja joka ohjaa hänen havaintojaan ja antaa voimaa selityksille. Vertaile mielessäsi luonnonkansan maailmankuvaa, joka sisältää vainajahenget, materialistisesti maailmaa jäsentävän ateistin maailmankuvaan, jossa kuolema merkitsee ruumiin alkuaineitten siirtymistä luonnonkiertoon ilman mitään ajatusta ei-materiaalisen hengen ja kuolemattoman sielun olemassaolosta. Miten suhtautua kummituksiin? Miten suhtautua selittämättömiin asioihin? Miten suhtautua omaan tai läheisten kuolemaan?

Voiko tieteellinen maailmankuva sisältää uskonnollisen elämänkatsomuksen? Vaikka tiede ei voi todistaa sitä, mitä uskotaan, silti monet tiedemiehet tunnustavat jotakin uskoa. Tutki kirjan tekstistä, miten antiikin maailmankuva eroaa nykyisestä maailmankuvastamme. Voidaanko puhua yhdestä antiikin maailmankuvasta ja yhdestä nykyisestä maailmankuvasta? Miten voimakkaasta maailmankuva on kulttuuriin kuuluva asia ja miten voimakkaasti toisaalta yksilöllinen, henkilökohtainen asia?

Lisätietoa: Maailmankuvaharjoitus ja linkkejä aiheen tutkiskeluun

Tehtäviä:
1. Miksi historiankirjoitus samasta menneisyyden tapahtumasta muuttuu? Mikä on historiankirjojen suhde maailmankuvaan?
2. Ihminen A tietää varmasti elävänsä 35-vuotiaaksi ja ihminen B tietää täysin varmasti elävänsä 150-vuotiaaksi (tieteen saavutusten avulla). Vertaa näiden ihmisten maailmankuvia kuvitteellisesti, mutta hyvin perustellen.
3. Esittele tarkemmin jonkin ajanjakson tai kulttuurin maailmankuvaa.
4. Miten käsitykset maailmasta törmäävät vastakkain tänä päivänä?
 

päivitetty 18.1.2005


Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle © Anne Rongas


aikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja