1. Kyky kuunnella

Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle

Kuuntelenko, kuunteletko                                         Luennon kalvot
Filosofia vie puhetaidon pintaa syvemmälle
Intän, intän, jupitan…
Suuret kysymykset
Oikeassa olemisen hurma
Avaruutta ajatteluun
Filosofian viisaus
Philosophers stone – viisastenkivi
Tehtäviä
Lukuvinkit

Kuuntelenko, kuunteletko

Kuunteleminen tuntuu ensi ajattelemalla olevan jotakin hyvin yksinkertaista. Haluan kuitenkin kiinnittää filosofian opiskelussa erityistä huomiota kuuntelemisen merkitykseen. Suurin osa meistä ihmisistä taitaa jo lapsuudessaan oppia väittelemään. Sisarusten välillä tai lapsiryhmissä syntyy herkästi sanallisia taisteluita siitä, kenen mielipide tai tieto on paras ja oikea. Väittelevä keskustelutyyli on tyypillistä television puheohjelmissa, joissa esiintyvät ihmiset eivät yleensä edes näytä pyrkivän kuuntelemaan, mitä toiset sanovat.

Filosofia vie puhetaidon pintaa syvemmälle

Suunvuoron saaminen oli merkittävä asia myös antiikin Kreikassa. Puhetaidon opettajat, sofistit, opettivat voittamaan vastustajat väittelyissä. Saman tyyppinen koulutus on edelleen kysyttyä. Filosofia johdattelee toisenlaiseen asetelmaan. Monet filosofian opiskelijat ovat jossain vaiheessa oivaltaneet sen, mitä jo Sokrates koko toiminnallaan pyrki osoittamaan. Meillä ei ole olemassa lopullisia totuuksia, joilla voisimme vastustajamme selättää väittelyissä. Tutkiessamme olemisen ulottuvuuksia, ymmärrämme jossain vaiheessa sen, että emme tiedä juurikaan mitään. Keskeistä onkin se, että oppii kysymään. Kyky kuunnella liittyy kiinteästi kysymisen taitoon.

Intän, intän, jupitan…

Mieti, millaisista asioista syntyy helposti väittelyitä? Ehkä niihin asioihin liittyy usein voimakkaita tunteita, ylpeyttä jostakin, itsetunnon pönkitystä, oikeassa olemisen halua, vallantahtoa. Sama toistuu myös ryhmien ja jopa valtioiden välisissä suhteissa. Meidän ihmisten on hyvin vaikea kuunnella eritavoin ajattelevia. He ovat väärässä.

Suuret kysymykset

Filosofia pyrkii kuitenkin opettamaan toisenlaista asennetta. Tavoitteena on kokonaisuuksien näkeminen. Se, että filosofian piirissä on kolmatta tuhatta vuotta kysytty samoja peruskysymyksiä, ei tarkoita, että olisi epäonnistuttu. Juuri nuo kysymykset opettavat meiltä pysähtymään. Mitä olevainen on? Mikä on hyvää ja arvokasta? Mitä kauneus on? Tieteen edistys on todistanut sen, että se, mitä ihmiset ovat jonakin ajankohtana pitäneet totuutena, kumoutuu tai muuttuu oleellisesti uusien tutkimustulosten todistaessa uuden totuuden puolesta.

Oikeassa olemisen hurma

On helppo olla oikeassa. On miellyttävää olla voittajien puolella. Mutta mieti, mitä merkitystä voisi olla sillä, että ihminen hellittäisi hetkeksi oikeassa olemisen tarpeestaan ja ryhtyisi kuuntelemaan toisessa asemassa ja toista mieltä olevien ihmisten mielipiteitä? Mitä haittaa erimieltä olevan ajatusten kuuntelemisesta voisi olla? Miltä tuntuisi kuulua ryhmään, jonka ääntä kukaan ei koskaan halua kuunnella?

Avaruutta ajatteluun

Filosofien joukossa saatat tavata epämiellyttäviä henkilöitä, joiden ajatukset ärsyttävät sinua. Jotkin filosofian suuntaukset saattavat vaikuttaa käsittämättömiltä ja jopa luotaantyöntäviltä. Olen ollut luennolla, jossa opiskelija sätti vihaisena luennoitsijaa, joka esitti erään filosofin tulkinnan maailmasta ja elämästä. Omasta maailmankuvasta on tärkeää pitää kiinni ja omaa identiteettiä tulee suojella. Silti voit hetkeksi hypätä oman normaalin katsantokantasi laidalle ja eläytyä toiseen tapaan mieltää maailma. Voit kokeilla ajatuksia. Voit laajentaa ajattelusi kenttää. Voit opetella kuuntelemaan ilman, että heti pyrkisit sanomaan: eihän tuo noin mene. Muita kuuntelemalla voit oivaltaa myös uudella tavalla sen, mikä juuri sinun käsityksessäsi on merkityksellistä. Maailma on peili, josta katsomme itseämme.

Filosofian viisaus

Valitse itsellesi sopiva taso kuunnella filosofien kysymyksiä ja vastauksia. Filosofia voi viedä pintaa syvemmälle, mutta matka vaatii myös vaivannäköä. Filosofialle on tyypillistä etäisyyden ottaminen ja näkökulman laajentaminen. Filosofia ei ole luonteeltaan mielen syövereissä pyöriskelyä eikä pelkästään ihmiseen keskittyvää. Filosofia voi herättää ihmisen tuskalliseen tietoisuuden tilaan. Paljastaessaan filosofia myös luo rehellistä suhdetta omiin ajatuksiin. Samalla se voi antaa rauhoittavaa tai virkistävää välimatkaa arjen hälyyn. Filosofia luo tilaa kuunnella olemista. Filosofia ravitsee kriittistä ajattelua ja vahvistaa järkeä.

Philosophers stone – viisastenkivi

Kun osaat kuunnella niin itseäsi kuin toista, kun osaat ottaa kuulemaasi etäisyyttä, opit analysoimaan ja perustelemaan. Kinastelutilanteessa saatatkin yllättää vastapuolen. Tunne ja voittamisen halu ei ohjaa sinua. Filosofian harjoittaminen opettaa kampittamaan heikot argumentit ja sittenhän onkin helppo voittaa väittely. Olisikohan hyvä väittelyn aihe se, kannattaako kuuntelun taitoa harjoittaa…

Tehtäviä:

1. Minkälainen kuuntelija sinä olet ja millaiseksi haluaisit tulla?
2: Missä tilanteissa olet törmännyt aiemmin filosofiaan ja millaisen käsityksen olet saanut siitä?
3. Mikä voisi olla tämän päivän sofismia? Millä perusteilla?
4. Entä jos Sokrates eläisi tänä päivänä Suomessa? Kenen kanssa hän kävisi dialogiin ja millainen siitä tulisi?
 

Lukuvinkit:

  • Ahokallio & Tiilikainen. Filosofia prima.: s. 29 – 30 sofisteista ja Sokrateesta
  • Airaksinen. Lukion filosofian perusteet.: s. 4 – 12 filosofian arvoituksia
  • Hallamaa ym. Odysseia.: s. 11 filosofian kysymykset ja ongelmat, s. 13 filosofia auttaa ajattelemaan, s. 18 filosofi kysyy ja ihmettelee, s. 22 –28 sofistit ja Sokrates
  • Hakala ym. Filo.: s. 8 – 10 filosofinen ihmettely, s. 10 – 11 perustelemisen taito, s. 15 – 18 Sokrates ja filosofian historia
  • Nordin. Filosofian historia.: s. 42 – 43 sofisteista, s. 49 – 55 Sokrateesta
  • Saarinen. Filosofia.: s. 6 – 9 filosofian pyrkimyksestä, s. 10 – 17 Sokrateesta, s. 18 – 21 kymmenen tapaa voittaa väittely


lukemisesta | kirjasuosituksia | opiskeluohjeet          päivitetty 13.3.2003Paluu hakemistosivulle  |  Linkit  |  Sähköpostia opettajalle© Anne Rongas


aikuislukio  etälukio  iltalukio  iltalinja