Oppikirjat ja lisälukemisto 

Filosofian oppikirjat

 •  Ahokallio & Tiilikainen. Filosofia prima. Lyhyt johdatus filosofiaan. Kirjapaja. Selkeä ja tiivis oppikirja kurssin ydinasioista. 
 •  Airaksinen. Lukion filosofian perusteet. Otava. Esittelee kaikki keskeiset lukion ensimmäisen kurssin asiat. Kuvitus niukkaa ja taitto asiallisen rauhallista. 
 •  Hallamaa & Pihlström & Pulliainen & Salmenkivi & Sihvola. Odysseia. Matka filosofiaan. Edita. Laaja perusteos, josta riittää evästä filosofian matkalle pidempäänkin. Toimii myös hakuteoksena. 
 •  Hakala & Kopperi & Nissinen. Filo. Opas aloittelevalle filosofille. Tammi. Filosofian suuret kysymykset tulevat kirjassa hyvin ja keskusteluun ohjaten esille. Filosofien esittelyt hyvin niukkoja. 
 •  Nordin. Filosofian historia. Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. Pohjoinen. Järkälemäinen filosofian opiskelun perusteos, jonka varassa voi jatkaa yliopistoon asti. Asianharrastajalle. Ei kuvitusta. Erinomainen hakuteos. 
 •  Saarinen. Filosofia: WSOY. Inspiroivasti kirjoitettu, suurten filosofien kautta aihepiiriin johdatteleva oppikirja, jonka taitto ihastuttaa toisia ja ärsyttää toisia. Opettaa lukemaan keskustellen. 

Lisälukemistoksi sopivia kirjoja:

 • Delius & Gatzemeier & Sertcan & Wünscher. Filosofian historia. Antiikista nykypäivään. Könemann kustantamon tieteen ja taiteen historiaa käsittelevän sarjan teos, jossa selostetaan ymmärrettävällä tyylillä filosofian historian kehittymistä yleiseen kulttuurihistoriaan linkittäen. Hyvä kuvitus. 
 • Gaarder. Sofian maailma. Romaani filosofian historiasta. Tammi. Suuren suosion saanut filosofian historiaan kudottu seikkailukertomus, jonka päähenkilönä on 14-vuotias norjalainen koulutyttö Sofia. 

Yleisesityksiä filosofian historiasta:

 • Aspelin. Ajatuksen tiet. Yleinen filosofian historia. WSOY. Perusteos filosofisten aatteiden kehittymisestä 1900-luvun alkupuolelle. Sisältää myös lyhyen katsauksen itämaiseen filosofiaan. Klassikko. 
 • Russell. Länsimaisen filosofian historia. WSOY. Historiankirjoituksen ei tarvitse olla tylsää. Russellin filosofian historia ottaa kantaa ja esittää mielipiteitä. Ulottuu 1900-luvun alkuun. Klassikko. 
 • Saarinen. Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. WSOY. Kotimainen vastine Russellin värikkäälle ilmaisulle. Vetävä teksti ja samalla tiukkaa asiaa. 
 • Nykyajan filosofia:
 • Niiniluoto & Saarinen toim. Nykyajan filosofia. WSOY. Suomalaisten filosofien kirjoituksia 1900-luvun filosofian suurista linjoista. 

Yleisteoksia englannin kielellä:

 • Rosenberg. The Practice of Philosophy. A Handbook for Beginners. Perustietoa akateemisesta filosofian harjoittamisesta. 
 • Scruton. Modern Philosophy. An Introduction and Survey. Filosofian suurten kysymysten kautta uuden ajan filosofiaa esittelevä kirja, joka sisältää hyvän lukuoppaan. 
 • Thompson. Philosophy. Teach yourself. Hodder & Stoughton. Filosofian osa-alueita systemaattisesti esittelevä selkeä perusteos. 


(Huomaa: Mikäli aiot jatkaa filosofian opiskelua yliopistotasolle, kannattaa englanninkieliseen aineistoon tutustua mahdollisimman varhain. Voit myös lukea jotakin suomennettua teosta rinnakkain saman teoksen muunkielisen version kanssa.) 

Filosofian alkuperäisteokset:

Suosittelemme asianharrastajille tutustumista yleisesitysten ja oppikirjojen lisäksi mihin tahansa filosofian alkuperäisteokseen. Osa kirjoista on varmasti aluksi käsittämätöntä käsitekieputtelua tai logiikan lauseilla todistelua. Osa sitä vastoin näyttää hyvinkin luettavilta. Näin on laita vaikkapa Platonin tekstien. Silti niistäkin on riittänyt analysoitavaa yli kahden vuosituhannen ajalle. Kuuntele. Ja jos et ymmärrä, nauti.

Aluksi filosofian opiskelussa tuntuu olevan vastassa esteitä ja juoksuhautoja eli kummallisia filosofisia käsitteitä. Miksi niitä tarvitaan? Miksi asioita ei sanota suomeksi? Kyllä hyvin monet asiat voidaan sanoa suomeksi. Mutta silloinkin meidän on joka kerta määriteltävä, mitä tarkoitamme, kun puhumme vaikkapa tasa-arvosta tai toisesta tai vapaudesta. 

Ensimmäinen viritys opiskelua ohjaavasta kurssimateriaalista. Palaute tervetullutta. Päivitetty 18.11.2003 / Anne Rongas

Annen kotisivuille | Palaute