Johdatus filosofiaan 

Lukion filosofian ensimmäisen kurssin aikana saat alustavasti tuntumaa länsimaisen filosofian rakenteeseen, filosofiseen metodiin ja filosofian historian muutamiin keskeisiin vaikuttajahahmoihin.  

Filosofian harjoittamiseen kuuluu käsitteiden selkiyttäminen ja perusteltu argumentointi. Tavoitteena on kriittisen ajattelun taitojen kasvattaminen. Filosofiset kysymykset ovat perimmäisiä kysymyksiä, joiden äärelle voimme vaeltaa samalla uteliaisuudella, kuin aikoinaan lapsina.  

Tämän kurssin tehtävä on viedä sinut etenkin seuraavien kysymysten äärelle: Mitä on filosofia? Mitä ovat tieto ja totuus? Mitä on hyvä elämä? Mitä on hyvä? Mitä on oikeudenmukaisuus?

Tämä filosofian verkkoaineisto sisältää kymmenen oppitunnin keskeiset sisällöt. Jokaiseen teemaan liittyy pohdintatehtäviä. Valitse yksi tehtävistä ja tee se ohjeiden mukaan. Filosofia ei ole ulkoa opittavissa oleva tietoaine vaan harjoituksen kautta sisäistettävissä oleva taito, joka syvenee kuuntelemalla muita filosofian harjoittajia ja osallistumalla itse filosofiseen keskusteluun. Toiset väittävät, että filosofiassa hyvät kysymykset ovat arvokkaampia kuin taitavat vastaukset. Osaatko sinä kysellä?

Ensimmäinen viritys opiskelua ohjaavasta kurssimateriaalista. Palaute tervetullutta. Päivitetty 18.11.2003 / Anne Rongas

Annen kotisivuille | Palaute