Oppiminen on taitolaji

| Etusivu | | Kysymyksiä ja vastauksia | | Opiskelutaidot | | Linkkejä | | Kotisivuni |

Opiskelutaidot kehittyvät opiskelun myötä.Aikuiskasvatuksen opiskelijalla lähin koehenkilö löytyy hyvin läheltä. Oman oppimistoiminnan tarkkailu, kriittinen tilannearviointi ja palautteen kerääminen auttavat tiedostamaan ja kehittämään omaa oppimista.

| Etusivu | | Kysymyksiä ja vastauksia | | Opiskelutaidot | | Linkkejä | | Kotisivuni |
© Anne Rongas 2002
Tämä sivusto on tehty tieto- ja viestintätekniikan harjoitustyönä Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen aikuiskasvatustieteen opiskelijoita varten.