Curriculum Vitae

Granqvist, Eirik Karl Östen, född den 7 april 1944 i Jakobstad, Finland.                                                 eirik_to_broo.jpg (17784 bytes)
(Personbeteckning 070444-4952)
Nationalitet: Finländsk, Fransk.
Hustru: Danielle Jeanne Julie, född Massay den 28 juni 1945 i St Lizaigne, Indre, Frankrike.
Barn: Frederik Jean Ture, född den 9 augusti 1966 i Châteauroux, Frankrike.
Sigrid Meri Jeanne, född den 13 november 1970 i Bergen, Norge.

Grundstudier:
-Kyrkoby folkskola, Nykarleby 1951 - 56.
-Nykarleby Samskola 1956 - 61.
-Jakobstads Samlyceum, 1961 - 62.

Yrkesstudier:
-Fågelkonserveringsteknik vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm sommaren 1961.
-Konservatorselev vid Helsingfors Universitets Zoologiska Museum 1962 - 1965 med följande avbrott:
-Monteringsteknik för stora däggdjur (dermoplastik) vid Übersee Museum i Bremen, Tyskland, våren 1964.
-Militärtjänst från juni 1964 till februari 1965. (Sanitetskorpral)
-Semestrarna användes till studieresor över hela Europa.
-Konservatorsexamen avlagd i Bremen, Tyskland den 29 april 1964.
-Bildhuggarstudier vid kvällskurser i Ateneum i Helsingfors 1963 till 1964.
-Utbildningsintyg som konservator avgivet vid Helsingfors Universitets Zoologiska Museum i mars 1965.

Språkkunskaper:
-Modersmål : Svenska.
-Talar och skriver flytande : Finska, Tyska, Engelska, Franska och Norska.
- Läser problemfritt litteratur på samtliga germanska och latinska språk samt estniska.

Yrkesspecialiteter:
-Utställningsteknik.
-Rekonstruktion av utdöda djur och människoformer.
-Dioramakonstruktion.
-Montering av stora däggdjur.
-Konservering av naturhistoriska objekt.

Andra yrkesgrenar som behärskas intill perfektion:
-Monteringsteknik för små däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, groddjur samt de flesta ryggradslösa djurformer.
-Paraffineringsteknik.
-Avgjutningsteknik.
-Modellbygge.
-Paleontologisk konserveringsteknik.
-Preparering av botaniskt material för dioramor.

Yrkeskarriär:
-Privatkonservator i Frankrike från april 1965 till november 1966.
-Grundande medlem och styrelsemedlem i första styrelsen av det franska konservatorsförbundet 1966. (Syndicat des Naturalistes de France).
-Från 1 november 1966 till den 1 februari 1970 Konservator och Direktörsassistent vid Musée des Sciences Naturelles i Orléans, Frankrike.
-Erhöll staden Orléans medalj i januari 1970.

Betydande arbeten utförda i Orléans:
-Förfärdigande av en utställning över Frankrikes fåglar enligt en helt ny konception och innehållande fyra dioramor.
-Förfärdigande av en utställning över Frankrikes däggdjur i dioramaform med 36 dioramor med 25 nymonterade stora däggdjur och åtskilliga små.
- Upplärning av en konservatorselev.
- Urfört många demonstrationskvällar för allmänheten i naturhistorisk konserveringsteknik.
- Hållit kurser i tillvaratagande av jakttroféer och elementär konserveringsteknik vid skogvaktar och viltvårdsskolan Ecole de la Chasse i Dry, Frankrike.
- Handhade skötseln av museets akvarium och terrarium.
- Genomfört insamlingsexpeditioner till olika delar av Frankrike, Sverige, Finland, Spanien, och marockanska Sahara.
- Konservering av paleontologiska objekt varav speciellt kan nämnas friläggandet och konserveringen av en skalle av en Dinotherium.
- Avgjutningar av paleontologiska och förhistoriska objekt.

- Konservator II (motsvarar i Finland intendent med det materiella ansvaret för samlingarna) vid Universitetets Zoologiska Museum i Bergen, Norge från den första februari 1970 till den 25 september 1971.

Betydande arbeten utförda i Bergen:
- Montering av fem stora däggdjur.
- Färdigställt en utställning över Norges naturskydd.
- Uppgjort planer för moderniseringen och en ny basutställning för museet.
- Skulpterat två papuanmannekänger för universitetets etnografiska museum.
- Upplärning av två konservatorselever.
- Handhaft kurserna i tillvaratagnings- och konserveringsteknik av zoologiska objekt för zoologistuderandena vid universitetet.
-Ledare för vetenskapliga undersökningsexpeditioner till Stölsheimen, Hardangervidda och Dovre.

Helsingfors Universitets Zoologiska Museums Chefskonservator (Överkonservator) från den första oktober 1971 till den första november 1987.

Betydande arbeten utförda under denna tid:
-Planerat och utfört förfärdigandet av en ny utställning över Finlands däggdjur i form av 40 dioramor och med nymonterade djur.
- Planerat och utfört förfärdigandet av en utställning över den afrikanska faunan i form av 23 dioramor med 80 nymonterade stora däggdjur.
- Modernisering av fågelutställningarna.
- Planerat och utfört förfärdigandet av 30 dioramor med Finlands fåglar
- Planerat och utfört en utställning över människans evolution.
- Arbetat som expert åt Kriminalpolisen, Viltforskningsinstitutet, Veterinärmedicinska Institutionen, Nationalmuseet och Helsningfors Universitet vid identifiering av zoologiska objekt.
- Handhaft kurserna i tillvaratagnings och konserveringsteknik av zoologiska objekt för Zoologistuderandena vid Helsingfors Universitet.
- Handhaft föreläsningar i däggdjurens jämförande anatomi vid Helsingfors Universitet och Veterinärmedicinska Högskolan.
- Grundare och huvudsaklig lärare för konservatorsutbildningen vid Helsingfors Universitet
- Ofta tillkallad och avhörd som expert av Riksdagen, Miljöministeriet och Jord och Skogsbruksministeriet i frågor rörande naturskydd och jakt.
- Planerat utställningar för följande finländska museer: Seinäjoen Luontomuseo, Ilomantsin Luontomuseo, Rovaniemen Luonnonhistoriallinen Museo, Ålands Museum, Åbo Biologiska Museum, Kuopion Luonnonhistoriallinen Museo, Borgå Naturhistoriska Museum, Åbo Landskapsmuseum och Nationalmuseets etnografiska avdelning.

-Erhållit Helsingfors Universitets Informationspris 1986.

- Hållit föredrag i konserverings och utställningsteknik vid över trettio internationella kongresser.
- Tillkallats som expert och rådgivare vid moderniseringen av utställningar vid museer i Tyskland, DDR och Frankrike.
- Handhade ordförandeskapet vid Symposiet över konservatorsutbildning arrangerad av Naturhistoriska Kommittén inom ICOM (Internationella Museirådet) i Bochum, Tyskland 1985.

- Medlem i ICOM (internationella Museirådet)
- Vald till rådgivare i konserveringsfrågor rörande naturhistoriska objekt inom Naturhistoriska Kommittén i ICOM vid dess möte i New York 1984.
- Medlem i Verein Deutscher Präparatoren.
- Grundande medlem av Nordiska Konservatorförbundets finländska sektion och dess viceordförande åren 1972 till 1984.
- Grundande medlem av Suomen Eläintentäyttäjät ry (Finlands Zoologiska Konservatorförbund) och dess ordförande åren 1977 till 1985. Hedersmedlem i förbundet.
- Medlem i International Society of Vertebrate Paleontology.
- Hedersmedlem vid Förhistoriska Forskningscentret Terra Amata, Nice, Frankrike. (Centre d'Etudes Préhistoriques de Terra Amata).

- Genomfört insamlingsexpeditioner för Helsingfors Universitet till Kalahari och Okawango 1973, Transvaal 1975 och Alaska 1982.

- Tillkallad som specialist för utförande av specialarbeten av:
- Alaska University Fai rbanks, USA. (Konservering och montering av en 36 000 årig stäppbison som hittats infrusen i den eviga tjälen i Alaska).
- Ryska Vetenskapsakademin (Kopia av Beresovkamammuten).
- Utfört rekonstruktionerna av en mammut för Gjövikhallen till Olympiska spelen i Lillehammer (Mammuten finns numera i Fjellmuseet i Lom), samt en vuxen mammut med kalv för Skogsbruksmuseet i Elverum, Norge. (Mammutarna finns numera på Universitetets Paleontologiska Museum i Oslo).
- Rekonstruerat en mammut och tre neandertalmänniskor för Naturhistoriska Museet i Kuopio.
- Utfört rekonstruktionerna av 14 människor och djur för förhistoriska regionalmuseet i Menton, Frankrike.
- Utfört rekonstruktionerna av två Australopitecer och en Homo habilis för Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
- Planerat dioramahallen för förhistoriska museet i Tautavel, Frankrike.
- Gjort bronsstatyn och rekonstruktionen av "Madame Pataud", enligt ett 22 000 år gammalt skelett för Musée de l'Abri Pataud i Eyzies de Tayac, Dordogne, Frankrike. Statyn står på gravplatsen.
- Utfört rekonstruktionen av en Deningerbjörn för grottan i Azé, Frankrike.
- Utfört rekonstruktionerna av en grottbjörn, ett grottlejon och en grotthyena för Arkeologiska Museet i Soyons, Frankrike.
- Utfört rekonstruktionen av en grottbjörn för Grand Canalette- grottan i Pyrenéerna, Frankrike.
- Utfört rekonstruktionen av tre neandertalmänniskor för Varggrotteutsällningen i Kristinestad.
- Monterat tre Tienshan-stenbockar och ett Marco-polofår för Finlands Jaktmuseum i Riihimäki.
- Utförde för jaktmuseets räkning redan rätt många monteringar under 1970 och -80 talet när museet fanns i Borgå. Dessa finns nu i Riihimäki.

- Hållit tre konstutställningar med bronsstatyetter av finländska djur. Statyetterna var gjutna i eget gjuteri.

- Arbetat som utsänd expert för UNESCO i Niamey, Niger 1983.
- UNESCO:s representant vid ICOM Afrikas kongress i Niamey 1983.
- Lärare vid ICCROM.
- Hållit ett flertal kurser i rekonstruktionsarbeten i Italien.
- Under mitt ordförandeskap utarbetades ett verksamhetsdirektiv för världens naturhistoriska museer vid ICOM:s generalkongress i Stavanger, Norge, 1995.
- Utsedd att handha ledarskapet av arbetsgruppen för museer och utställningar inom NATHIST-ICOM 1996.

- Ägare och grundare av "Préhistorama", museet över livets och människans evolution i Bidon, Ardèche, Frankrike. 1996 flyttat till Rousson, Gard, Frankrike. Verksamheten övertogs av Rousson kommun och kommunförbundet i regionen Alès Nord 2001 och såldes åt densamma 2003.

- Sedan 2001 Verksamhetsledare för Borgå Naturhistoriska Museum.
-
- Erhållit Silverkorset för Merit och Fransk Hängivenhet 1997. (Mérite et Dévouement Francais). Erhållit Platinakorset (Croix de Vermeil) för Merit och Fransk Hängivenhet 2002.
- Erhållit medalj för konst, vetenskap och litteratur 1998. (Art, Sciences et Lettres).
- Erhållit Åbo Landskapsmuseums medalj 1998 för arbeten utförda Åbo Biologiska Museum till fromma under sjuttiotalet.
- Erhållit Björn Kurtén-priset 2000 för mitt "långvariga och internationellt synliga arbete för att på hög vetenskaplig nivå popularisera Istidens däggdjur och människans evolution."
- (Priset utdelas för en utomordentlig vetenskaplig eller populärvetenskaplig framställning inom det fält som beskrivs av Björn Kurténs produktion.)
- Tilldelats värdigheten som fransk Hedersmedborgare 2001.

I Borgå den 14 augusti 2003

Eirik Granqvist

Tillbaka

______________________________________________________________________________________________

Curriculum Vitae (In English)

Granqvist, Eirik Karl Östen, born the 7:th of April 1944 in Jakobstad, Finland.
Nationality: Finnish, French.
Wife: Danielle Jeanne Julie, born Massay the 28:th of June 1945 in St Lizaigne, Indre, France.
Children: Frederik Jean Ture, born the 9:th of August 1966 in Châteauroux, France.
Sigrid Meri Jeanne, born the 13:th of November 1970 in Bergen, Norway.

Primary studies:
Kyrkoby folkskola, Nykarleby 1951 - 56.
Nykarleby Samskola 1956 - 61.
Jakobstads Samlyceum 1961 - 62.

Professional studies:
-Taxidermy of birds at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm during summer 1961.
-Student in museum-techniques and taxidermy at the Zoological Museum of the University of Helsinki 1962 - 1965 with the following brakes:
-Studies of greater mammal taxidermy at Übersee Museum in Bremen, Germany during the spring 1964.
-Military service from June 1964 to February 1965 (Medical corporal)
-Summer-holidays used for museum studies around Europe.
-Museum-conservator exam taken in Bremen, Germany 29 of April 1964.
-Evening studies in sculpture at the Finnish art academy "Ateneum" in Helsinki 1963 - 64.
-Certificate of museum-conservator studies given at the Zoological Museum of the University of Helsinki in March 1965.

Knowledge of languages:
Mothers language: Swedish
Speak and write fluently: German, English, French, Norwegian and Finnish.
Read without problems texts in all Germanic and Latin languages as well as Finnish and Estonian.

Professional specialities:
-Exhibition techniques
-Reconstructions of extinct animals and human forms.
-Diorama-constructions
-Greater mammal taxidermy
-Conservation of natural history objects

Other professional skills:
-Taxidermy of smaller mammals, birds, fishes, reptiles, amphibians and most evertebrates.
-Paraffination techniques
-Casting
-Model-constructions
-Paleontological conservation
-Preparation of botanical material for the need of dioramas.

Professional carrier:
-Private taxidermist in France from April to November 1966.
-Founding member and member of the first board of the association of French taxidermists 1966. (Syndicat des Naturalistes de France)
-From the 1 of November 1966 to the first of February 1970 Taxidermist and Directors Assistant at Musée des Sciences Naturelles in Orléans, France.

Given the medal of the town of Orléans in January 1970.

Main works done in Orléans:
-Created a new exhibition of birds using a completely new concept as well as four bird-dioramas.
-Created an exhibition of French mammals in 36 dioramas containing 25 new-mounted greater mammals and many small ones.
-Trained one student in taxidermy.
-Given many evening demonstrations in museum-taxidermy for public.
-Given training-courses in how to take care of trophies and elementary taxidermy techniques at the game-warden school (Ecole de la Chasse) in Dry, France.
-Maintained the aquarium and terrarium of the museum.
-Done collecting expeditions to different parts of France, Sweden, Finland, Spain and Maroccan-Sahara.
-Conservation of paleontological material including a complete skull of a Deinotherium.
-Casting of paleontological and prehistorical objects.

Conservator technical at the Zoological Museum of the University of Bergen, Norway from the first of February 1970 to the 25 of September 1971.

Main works done in Bergen:
-Taxidermy of five greater mammals.
-Created en exhibition about the nature protection of Norway.
-Made the drawings and planned a new exhibition concept for the museum.
-Made two ethnographical mannequins of New Guinea Papuans for the ethnographical museum of the university.
-Trained two taxidermists.
-Given lectures to the students at the university in collecting and conservation techniques for zoological objects.
-Leader for scientific expeditions to Stöhlsheimen, Dovre and Hardangervidda.

Chief Conservator of the Zoological Museum of the University of Helsinki from the first of October 1971 to the first of November 1987.

Main works done in Helsinki:
-Designed and made a new exhibition for the mammals of Finland with 40 dioramas and new-mounted animals.
-Designed and made an exhibition about the African fauna with 23 dioramas and 80 new-mounted mammals.
-Renewed the exhibitions of birds.
-Designed and made an exhibition of 30 dioramas with Finnish birds.
-Designed and made an exhibition about human evolution.
-Worked as expert for the Criminal-police, the Institute of Wildlife Research, the Veterinary Institute, the National Museum and the University of Helsinki for identifying items of animal origins.
-Given teaching in elementary conservation and how to take care of zoological objects for the students in zoology at the university.
-Given lectures in comparative anatomy of mammals at the University of Helsinki and the Veterinary High-school.
-Created the education-system of conservators and museum taxidermists at the University of Helsinki as well as been its main teacher.
-Often heard as expert by the Parliament, Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture and Forestry in questions touching nature protecting and hunting.
-Designed exhibitions for the following museum: Seinäjoen Luontomuseo, Ilomantsin Luontomuseo, Rovaniemen Luonnonhistoriallinen Museo, Ålands Museum, Åbo Biologiska Museum, Kuopion Luonnonhistoriallinen Museo, Borgå Naturhistoriska Museum, Åbo Landskapsmuseum och Nationalmuseets etnografiska avdelning.

Given the Price of Information of the University of Helsinki 1986.

-Given lectures about conservation and exhibition techniques at more than thirty international congresses.
-Called upon as expert and consult by modernizing museum-exhibitions in Germany, former DDR and France.
-Chairman at the ICOM/Nathist committee symposium for education of conservators and museum-taxidermists in Bochum, Germany 1985.

-Member of ICOM.
-Elected adviser in taxidermy and museums buy the Nathist committee ICOM at its meeting in New York 1984.
-Member of Verein Deutscher Präparatoren
-Founding member of the Finnish section of Nordiska Konservatorförbundet (Nordic conservators association) and its vice-president 1972 - 1984.
-Founder of Suomen Eläintentäyttäjät ry (Finnish Taxidermist Association) and its president 1977 to 1985. Honorary member of this association.
-Member of the International Society of Vertebrate Paleontology.
-Honorary member of the Terra Amata institute of prehistorical research in Nice, France. (Centre d'Etudes Préhistoriques de Terra Amata).

-Done collecting expeditions for the University of Helsinki to Kalahari and Okawango 1973, Transvaal 1975 and Alaska 1982.

-Called upon as specialist for doing special works for:
-Alaska University Fairbanks, USA. (Conservation and taxidermy of a 36 000 years old steppe-bison found deep-frozen in the permafrost in Alaska).
-The Academy of Sciences of Russia (Copy of the Beresovka mammoth).
-Done the reconstruction of a mammoth for Gjövikhallen at the Olympic Winter Games in Lillehammer, Norway. (The mammoth is now situated in the "Fjellmuseet" in Lom,
-Done the reconstruction of an adult mammoth and a calf for Skogbruksmuseet in Elverum, Norway. (The mammoths are now in the paleontological museum of the University of Oslo).
-Reconstructed one mammoth and three Neanderthal men for the Museum of Natural History in Kuopio, Finland.
-Made the reconstructions of 14 people and animals for the regional museum of prehistory in Menton, France.
-Made two Australopitecin-reconstruktions for the Swedish Museum of Natural History in Stockholm.
-Designed the diorama hall at the museum of prehistory in Tautavel, France.
-Made the reconstruction and bronze statue of "Madame Pataud" after a 22 000 years old skeleton for Musée de l'Abri Pataud in Les Eyzies de Tayac, Dordogne, France. The statue is situated at the place of the grave.
-Made the reconstruction of a Deningers bear for the Azé cave in France.
-Made the reconstructions of a cave-bear, a cave-lion and a cave-hyena for Musée Archéologique de Soyons, France.
-Made the reconstruction of a cave bear for the cave of Grand Canalette in the Pyrenees, France.
-Made three Neanderthal-men reconstructions for the Wolfs-cave exhibition in Kristinestad, Finland.
-Made the taxidermy of three Tienshan-ibexes and one Marco Polo-sheep for the Finnish Hunting Museum at Riihimäki, Finland.
-Made many important taxidermy-works for this hunting museum when it was situated in Borgå, Finland. They are all now in Riihimäki.

-Kept three separate exhibitions of art with bronze sculptures of Finnish animals. The casts were all made in my own foundry.

-Worked as UNESCO expert in Niamey in Niger 1983.
-Represented UNESCO at the congress of ICOM Africa in Niamey 1983.
-Teacher at ICCROM
-Given many lectures in reconstruction techniques in Italy.
-Under my chairmanship was developed an activity recommendation for the natural history museums in the world at the general conference of ICOM in Stavanger, Norway 1995.
-Elected chairman of the working-group for museums and exhibitions at ICOM Nathist 1996.

Owner and creator of "Préhistorama", the Museum of Evolution of Life and Man in Bidon, Ardèche, France. In 1996 the museum was moved to Rousson, Gard, France. The activity was taken over by the community of the region of Alès Nord 2001.

Since 2001 Director of the Natural History Museum of Borgå, Finland.

Given the Silver-cross for "Mérite et Dévouement Francais" 1997.
Given the Vermeil-cross for "Mérite et Dévouement Francais" 2002.
Given the medal for "Arts-Sciences-Lettres" 1998
Given the "Laborum Pro Patria" medal by "Museum Historicum" Åbo 1998.
Given the "Björn Kurtén Price" 2000 for "Long-term and internationally visible work for on a high scientific level popularization the mammalian fauna of the Ice age and the evolution of man."
Given the stature of "French Citizen of Honor" 2001.

Borgå the 12:th of December 2002

Eirik Granqvist

Back to the headpage

___________________________________________________________________________________________________________

Curriculum Vitae (Suomeksi)

Granqvist, Eirik Karl Östen, syntynyt seitsemäs neljättä 1944 Pietarsaaressa.
(Henkilötunnus 070444-4952)
Kansalaisuus: Suomalainen sekä Ranskalainen.
Puoliso: Danielle Jeanne Julie, syntynyt Massay 28 kuudetta 1945 St. Lizaigne:ssä, Indre, Ranska.
Lapset: Frederik Jean Ture, syntynyt 9 elokuuta 1966 Châteauroux:ssa, Ranska.
Sigrid Meri Jeanne, syntynyt 13 marraskuuta 1970 Bergen:issä, Norja.

Perusopinnot:
Kyrkoby folkskola, Uuusikaarlepyy 1951 - 56.
Nykarleby Samskola, Uusikaarlepyy 1956 - 61
Jakobstads Samlyceum, Pietarsaari 1961 - 62

Ammattiopinnot:
Linnuntäyttämistekniikka Naturhistoriska Riksmuseet:issa Tukholmassa kesällä 1961.
Konservaattorinoppilas Helsingin Yliopiston Eläinmuseolla 1962 - 1965 seuraavine katkoineen:
Opiskellut suurten nisäkkäitten täyttämistekniikka (dermoplastiikka) Übersee Museum:illa Bremen:issä, Saksassa keväällä 1964.
Armeijan palvelu kesäkuusta 1964 helmikuuhun 1965. (Lääkintäkorpraali)
Käytin kesälomat opiskelumatkoja varten ympäri Eurooppaa.
Luonnonhistoriallisen Museokonservaattorin loppututkinto suoritettu Bremenissä, Saksassa 29 huhtikuuta 1964.
Kuvanveistäjäopinto iltakursseina Ateneumissa, Helsingissä 1963 ja 1964.
Konservaatorikoulutuksen todistus annettu Helsingin Yliopiston Eläinmuseolla maaliskuussa 1965.

Kielitaidot:
Äidinkieli: Ruotsi
Puhuu ja kirjoittaa sujuvasti: Suomea, Ranskaa, Englantia, Saksaa sekä Norjaa.
Pärjään ymmärrettävällä tavalla lisäksi Tanskan, Italian, Espanjan, Hollannin sekä Eestin kielten kanssa.
Luen vaikeuksitta kirjallisuutta kaikki germaanilaisilla, latinalaisilla sekä eestin kielillä.

Ammatilliset erikoisuudet:
Näyttelytekniikka
Sukupuuttoon kuolleitten ihmismuotojen sekä eläinten rekonstruktiot.
Dioraama-rakentamistekniikka
Suurten nisäkkäitten täyttämistekniikka (Dermoplastiikka)
Luonnonhistoriallisten esineitten konservointi

Muita hallitsemani ammatilliset erikoisuudet:
Pienten nisäkkäitten, lintujen, matelijoitten, sammakkoeläinten sekä suurin osaa selkärangattomien eläinten konservointi.
Parafinointi
Jäljentämistekniikka
Mallirankentamista
Paleontolooginen konservointi
Kasviskonservointi dioraamoja varten.

Ammattiura:
Yksityiskonservaattori Ranskassa huhtikuusta 1965 marraskuuhun 1966.

Ranskan eläintentäyttäjäyhdistyksen perustaja-jäsen sekä sen ensimmäisen hallituksen jäsen 1966. (Syndicat des Naturalistes de France)

1 marraskuuta 1966 1 helmikuuhun 1970 Musée des Sciences Naturelles:in Konservaattori sekä Johtajan Assistenttina, Orléans:issa Ranskassa.

Myönnetty Orléans:in kaupungin ansiomitalin tammikuussa 1970.

Huomattavimmat työt suoritettu Orléans:issa:
Suunnitellut sekä rakentanut uuden ranskalaisten lintujen näyttelyn, uudella henkilökohtaisella konseptilla sekä rakentanut neljä lintu-dioraamaa.
Suunnitellut sekä rakentanut uuden ranskalaisten nisäkkäitten dioraamanäyttelyn, sisältäen 36 dioraamaa missä 25 suurta, uudesti dermoplastisesti täytettyjä nisäkkäitä sekä monta pientä.
Kouluttanut yhden konservaattorinoppilas.
Pitänyt monta luonnonhistoriallisten esineitten konservoinnin esittely-iltoja yleisölle museolla.
Pitänyt metsästysmuistojen talteenottamis-kursseja sekä alkeelliset konservoinnin tekniikan kursseja Ranskan Valtion metsänvartija ja riistanhoitokoulussa Dry:ssä, Ranskassa. (Ecole de la Chasse)
Hoitanut museon akvaario ja terraario.
Suorittanut keräilyretkiä eri paikoille Ranskassa, Ruotsissa, Suomessa, Espanjassa sekä Marokon Saharaan.
Paleontologisten esineitten konservointi josta voidaan mainita kokonainen Dinotherium:in kallo.
Tehnyt paljon jäljennöksiä paleontologian sekä esihistorian esineistä.

Konservator II (vastaa kokoelmien esineellinen tilanteen vastaava intendentin toimeen) Bergen:in Yliopiston Eläinmuseolla Norjassa 1 helmikuusta 1970 - 25 syyskuuta 1971.

Huomattavimmat työt suoritettu Bergen:issä:
Viiden suurnisäkkäitten dermoplastiikka.
Luonut Norjan luonnonsuojelunäyttelyn.
Suunnitellut perusnäyttelyn uudistamista.
Veistänyt kahta papuaanien henkilömannekiinit yliopiston kansantieteellistä museota varten.
Kouluttanut kahta konservaattorinoppilasta.
Pitänyt eläintieteellisten materiaalien talteenotto ja konservointikurssit opiskelijoille yliopistolla.
Johtanut tieteellisiä tutkimusretkiä Hardangervidda:lla, Stölsheimen:illa sekä Dovre:lla.

Helsingin Yliopiston Eläinmuseon johtava Konservaattori (Ylikonservaattori nykyään) 1 lokakuusta 1971 - 1 marraskuuhun 1987.

Huomattavimmat työt suoritettu Helsingissä:
Suunnitellut sekä aikaansaanut ja rakentanut uuden suomalainen nisäkäsnäyttelyn jossa on 40 dioraamaa sekä uudet dermoplastisesti täytetyt nisäkkäät.
Suunnitellut sekä aikaansaanut että rakentanut Afrikan eläimistön näyttelyn jossa oli 23 dioraamaa ja 80 suurnisäkkäitten dermoplastiikka.
Uudistanut lintunäyttelyt.
Suunnitellut ja valmistanut 30 lintudioraamaa.
Tehnyt ihmisen evoluuttiosta kertovan näyttelyn.
Toiminut Rikospoliisin, Riistantutkimuslaitoksen, Eläinlääketieteellisen Laitoksen, Kansallismuseon ja Helsingin Yliopiston eksperttinä tunnistamaan erilaista eläintieteellistä materiaalia.
Pitänyt eläintieteen materiaalin talteenotto ja konservoimiskursseja Eläintieteen opiskelijoille Yliopistolla.
Pitänyt nisäkkäitten vertailevan anatomian luentoja Helsingin Yliopistolla sekä Eläinlääketieteellisellä Korkeakoululla.
Perustanut eläinkonservaatorikoulutuksen Helsingin Yliopistolla sekä toiminut sen johtavana kouluttajana.
Usein kuultu eksperttinä Eduskunnassa, Ympäristöministeriössä sekä Maa ja Metsätalousministeriössä kysymyksissä koskien luonnonsuojelua sekä metsästystä.
Suunnitellut näyttelyjä seuraaville kotimaisille museoille: Seinäjoen Luontomuseo, Ilomantsin Luontomuseo, Rovaniemen Luonnonhistoriallinen Museo, Ahvenanmaan Museo, Turun Biologinen Museo, Kuopion Luonnonhistoriallinen Museo, Porvoon Luonnonhistoriallinen Museo, Turun Maakuntamuseo ja Kansallismuseon Kansantieteelliselle osastolle.

Myönnetty Helsingin Yliopiston Tiedotuspalkinnon 1986.

Pitänyt esitelmiä yli 30 eri kansainvälisillä kongresseilla koulutuksesta, näyttelytekniikasta ja konservoimisesta.
Kutsuttu eksperttinä antamaan neuvoja museoitten uudistuksessa DDR:ään, Saksaan ja Ranskaan (Luonnonhistoriallinen Kansallismuseo Pariisissa!)
Toiminut puheenjohtajana kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) luonnonhistoriallisen konservointikoulutuksen sympoosiumilla Bochum:issa, Saksassa 1985.

Kansainvälinen museoneuvoston jäsen (ICOM)
Valittu NATHIST komitean (ICOM) neuvonantajaksi luonnonhistoriallisten esineitten konservoinnissa, komitean kokouksella New York:issa 1984.
Verein Deutscher Präparatoren:in jäsen.
Pohjoismaitten Konservaattoriliitton suomalainen jaoston perustaja-jäsen sekä sen varapuheenjohtajana 1972 - 1984.
Suomen Eläintentäyttäjäyhdistyksen perustaja-jäsen ja sen puheenjohtajana 1977 - 1985. Yhdistyksen Kunniajäsen.
International Society of Vertebrate Paleontology:n jäsen.
Esihistoriallisen Tutkimusseuran ja Instituutin Terra Amata:n Kunniajäsen. Nizza, Ranska. (Centre d'Etudes Préhistoriques de Terra Amata)

Suorittanut keräysretkiä Helsingin Yliopiston puolesta Kalahari:in ja Okawango:on 1973, Transvaal 1975 ja Alaskaan 1982.

Kutsuttu eksperttinä suorittamaan erikoistöitä seuraavasti:
Alaska University, Fairbanks, Alaska, USA. (Ikiroudasta löydetyn 36 000 vanha arobiisonin ruho).
Venäjän Tiedeakatemia. (Beresovka-mammutin kopio)
Tehnyt aitosuuruinen mammutin rekonstruktion Gjövik-hallia varten Lillehammerin Olympiakisojen johdosta. (Mammutti on nykyään Fjellmuseet:issa , Lom, Norja)
Tehnyt aitosuuruinen mammutin sekä vasan rekonstruktion Skogbruksmuseet:ille, Elverum, Norja. (Mammutin ovat nykyään Yliopiston Geologisella Museolla, Oslossa.)
Rekonstruoinut yhden mammutin sekä kolme neandertalilaisihmisiä Kuopion Luonnonhistorialliselle Museolle.
Suorittanut 14 muinaus-ihmisten rekonstruktioveistosta hautalöytöjen perusteella sekä muutamaa eläintä Menton:in esihistorialliselle regioonamuseolle Ranskan Rivieralla.
Tehnyt kahden Australopithecus rekonstruktiot Naturhistoriska Riksmuseetille Tukholmassa.
Suunnitellut Eurooppalaisen Esihistoriallismuseon dioraamahallin Tautavel:issä, Pyrenée- vuoristossa Ranskassa.
Tehnyt rekonstruktioveistoksen "Madame Pataud" joka valettu pronssiin seisoo patsaana haudanpaikallaan Musée de l'Abri Pataud:ssa, Les Eyzies de Tayac, Dordogne, Ranska. Veistos tein henkilön oman luurangon perusteella. Oli nuori nainen joka kuoli 22 000 vuotta sitten vauvan synnytyksen jälkeen.
Tehnyt rekonstruktioveistoksen Deningerinkarhusta Azé-luolaan, Ranskassa.
Tehnyt luolakarhu-rekonstruktion Les Canalette luolaan Pyrenée-vuoristossa Ranskassa.
Suorittanut kolme neandertalilaisten rekonstruktiot Susiluolanäyttelyä varten Kristiinankaupungilla.
Täyttänyt kolme Tienshan Alppikaurista ja yksi Marco Polo lammas dermoplastiikkana Suomen Metsästysmuseolle Riihimäellä.
Suorittanut monta täyttämistyötä ja dermoplastiikkaa Metsästysmuseolle kun se vielä oli Porvoossa. Nämä työt ovat nykyään Riihimäellä. Voidaan mainita että museon keulakuva-karhu kuuluu niihin.

Pitänyt kolme taidenäyttelyjä esittäen Suomen eläimistön pienoispronssiveistoksina. Pronssiveistokset olivat myöskin valettuja omassa valimossa.

Toiminut UNESCO:n eksperttinä Niamey:ssa Nigerissä 1983
UNESCO:n edustajana ICOM AFRICA:n kongressilla Niamey:ssa, Nigerissä 1983
Opettajana ICCROM:illa
Toimin työryhmän puheenjohtajana ICOM:in pääkongressilla Stavangerissa, Norjassa 1995 kun kansainväliset toiminta-suositusdirektiivit laadittiin maailman luonnonhistoriallisille museoille.
Valittu Museo ja Näyttelytyöryhmän puheenjohtajaksi ICOM-NATHIST:in kongressilla Pariisissa 1996.
Pitänyt monta rekonstruktiokursseja sekä luentoja Italiassa.

Ihmis ja elämän evoluuttiomuseon (Préhistorama) perustaja ja omistaja Bidon:issa, Ardèche, Ranska. Museo siirrettiin 1996 Rousson:iin, Gard, Ranska. Toiminta siirrettiin Rousson:in kunnalle sekä Kuntainliitolle (Alès Nord) 2001 ja möin museon heille 2003. Jään liitettynä neuvonantajana edelleen.

2001 lähtien Porvoon Luonnonhistoriallisen Museon Toiminnanjohtaja.

Myönnetty Ranskan Uskollisuuden ja Ansion hopearistin (Mérite et Dévouement Francais) 1997.
Myönnetty Ranskan Uskollisuuden ja Ansion platinaristin (Croix de Vermeil) 2002
Myönnetty Taiteen, Tieteen ja Kirjallisuuden (Arts, Sciences et Lettres) mitalin 1998
Myönnetty Turun Maakuntamuseon mitali 1998 Turun Biologian Museon restauroinnin suunnittelujen johdosta seitsemänkymmentä vuoden luvulla.
Myönnetty Björn Kurtén-palkinnon 2000 minun pitkäaikaisen, kansainvälisesti huomioonotetusta työstäni ja korkealla tieteellisellä tasolla jolla olen popularisoinut Jääkauden eläimistön ja ihmisen evoluutiota.

Myönnetty Ranskalaisen Kunniakansalaisuuden 2001.

Porvoossa 16. elokuuta 2003

Eirik Granqvist

Etusivulle