OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 1/2005

Hallituksen kokous

Aika: 24.01.2005 klo 15.45-16.10

Paikka: Pellon yläaste

Läsnä: Leppäniemi, Pia (puheenjohtaja)

                                        Filppa Kari (Ulla Eeron varaj.)

Hanhirova, Kirsti (saapui 5 § aikana)

Sieppi Maritta

Muotka Mirja

Lehtimäki Hannu (Saila Sirkkalan varaj.)

Husso Immo, plm

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1§ Avaus

Pia avasi kokouksen klo 15.45.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Hannu Lehtimäki ja Mirja Muotka.

4 & Yhdistyksen varapuheenjohtajan valinta

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Maritta Sieppi.

5& Saapunutta postia, asiaa tuposta

Pia kertoi saapuneesta postista, ei mitään erityistä, mm. Hätänumero tutuksi –kampanjasta lähetetty aihetta koskevia CD-levyjä, jotka jaettiin eri kouluille. Immo totesi uudesta tuposta tietävänsä vain julkisuudessa ollutta asiaa, parin viikon päästä tietää enemmän.

6§ Kevätkokous

Keskusteltiin kevätkokouksen ajasta ja paikasta. Ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 16.3. Paikka vielä auki, Pasi tiedustelee Meritasta. Seuraava hallituksen kokous pidetään maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

7§ Uusi sivistyslautakunta

Kuntaan on valittu uusi sivistyslautakunta. Pohdittiin, järjestettäisiinkö jonkinlainen info-isku tms. sivistyslautakunnalle aiheena koulujen ja opetuksen tila ja sen tutuksi tekeminen lautakunnan jäsenille. Päätettiin ottaa myöhemmin asian tiimoilta yhteyttä lautakunnan puheenjohtajaan.

8§ Kokouksen päättäminen

Pia päätti kokouksen klo 16.10.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Pia Leppäniemi, puheenjohtaja         Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Hannu Lehtimäki                             Mirja Muotka

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 2/2005

Hallituksen kokous

Aika: 01.02.2005 klo 15.35-16.45

Paikka: Pellon yläaste

Läsnä: Leppäniemi, Pia (puheenjohtaja)

                                        Eero Ulla

Hanhirova, Kirsti

Sieppi Maritta

Muotka Mirja

Sirkkala Saila

Nuorgam Irma

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1§ Avaus

Pia avasi kokouksen klo 15.35.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Vuoden 2004 toimintakertomus

Käytiin läpi Pasin laatimaa vuoden 2004 toimintakertomusta. Tehtiin pieniä lisäyksiä. (liite)

4 & Kevätkokous

Pasi kertoi, että kevätkokous onnistuu Nordea-pankin tiloissa 16.3 Tila ja ruokailu järjestyvät.

5& Ansiomerkkianomus

Piiri kehottaa yhdistystä anomaan jäsenelleen kulttuuriansioista myönnettävää hopeista ansiomerkkiä kultaisin lehvin. Käytiin värikäs keskustelu aiheesta anotaanko, jos niin kenelle tai keille ja mitä ansiomerkkejä. Äänestyksen jälkeen äänin 7-1 päätettiin, että kulttuuriansioista myönnettävää ansiomerkkiä anotaan. Sitä anotaan Riitta Tirrille ja, jos merkki on mahdollista myöntää jo eläkkeellä olevalle opettajalle, myös Liisi Hamaralle. Pasi selvittää mahdollisimman pikaisesti onko tämä mahdollista ja Pia ja Pasi hoitavat anomuksen/anomusten tekemisen.

6§ Kokouksen päättäminen

Pia päätti kokouksen klo 16.45.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Pia Leppäniemi, puheenjohtaja         Pasi Romakkaniemi, sihteeri

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys

Kevätkokous PÖYTÄKIRJA

Kokousaika 16.3.2005 klo 18.00

Kokouspaikka Nordea-pankin Pellon konttori

Läsnä Liite

Paikallisjohtaja Ulla Simola antoi tietoiskun LiittoMasterCard-kortista ja indeksilainoista.

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehtimäki ja sihteeriksi Mirja Muotka.

Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Hanhirova ja Riitta Lind.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

4. Toimintakertomus

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2004.

5. Tilit ja tilintarkastajien lausunto

Pasi Romakkaniemi esitteli yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.

6. Muut asiat

Hallitus pyrkii järjestämään keskustelutilaisuuden uuden sivistyslautakunnan kanssa. Aiheina ovat sivistyksen strategia kunnassa sekä opettajista nimetyn yhteistyöryhmän kokoontuminen ennen lautakunnan kokousta.

Keskusteltiin avoinna olevista viroista ja tuntien riittävyydestä niihin.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

 

Kokouksen puolesta

________________________________ ____________________________________

Hannu Lehtimäki, puheenjohtaja Mirja Muotka, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty

________________________________ ____________________________________

Kirsti Hanhirova                                         Riitta Lind

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 4/2005

Hallituksen kokous

Aika: 21.04.2005 klo 15.10-16.20

Paikka: Pellon yläaste

Läsnä: Leppäniemi, Pia (puheenjohtaja)

Hanhirova, Kirsti

Sieppi Maritta

Muotka Mirja

Sirkkala Saila

Husso Immo (plm)

Markku Tirri (poistui 4 § jälkeen)

Tapani Risku (poistui 4 § jälkeen)

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1 § Avaus

Pia avasi kokouksen klo 15.10.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Kirsti Hanhirova ja Saila Sirkkala.

4 § JUKO ry:n luottamusmiesten valinta

JUKO ry:lle on valittava uudet luottamusmiehet ajalle 1.8.2005-31.7.2008. Keskustelussa ehdotettiin pääluottamusmieheksi pestin nykyistä hoitajaa Immo Hussoa, luottamusmieheksi Kirsti Hanhirovaa, varaluottamusmieheksi Johanna Korteniemeä ja varapääluottamusmieheksi Tapani Riskua. Heidät valittiin tehtäviin yksimielisesti.

5 § Pellon Työttömät ry:n kannatusjäsenmaksu vuodelle 2005

Pellon Työttömät ry toivoo yhdistyksen tukevan toimintaansa 20 € kannatusjäsenmaksulla. Päätettiin aikaisempien vuosien malliin maksaa.

6 § Palaveri sivistyslautakunnan kanssa

Päätettiin järjestää keskustelupalaveri sivistyslautakunnan kanssa 10.5. klo 18 alkaen. Paikka Pellonhovi. Kutsu sivistyslautakunnan jäsenten lisäksi kaikille opettajille, aiheena koulutoimen nykytilan esittely yms. esille tulevaa. Hannu Lehtimäki alustaa tilaisuuden.

7 § Opettajien koulutus palkallisella vapaalla

Työnantaja ei Pellossa myönnä opettajille palkallista vapaata ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen, vaikka kunnan muissa hallintokunnissa onkin tällainen käytäntö. Esimerkiksi Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta myöntävät opettajilleen vuodessa yhteensä viisi vuorokautta palkallista virkavapaata tähän tarkoitukseen.

Päätettiin toimittaa sivistyslautakunnalle kirje, jossa esitetään vastaavaa käytäntöä Pellossakin, perusteena yhtäläinen käytäntö eri hallintokuntien välillä.

 

8 § Kokouksen päättäminen

Pia päätti kokouksen klo 16.20.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Pia Leppäniemi, puheenjohtaja         Pasi Romakkaniemi, sihteeri

___________________________ ___________________________

Kirsti Hanhirova                    Saila Sirkkala

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 5/2005

Hallituksen kokous

Aika: 13.09.2005 klo 15.30-16.30

Paikka: Pellon yläaste

Läsnä: Leppäniemi, Pia (puheenjohtaja)

Hanhirova, Kirsti

Sieppi Maritta

Muotka Mirja

Sirkkala Saila

Eero Ulla

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1 § Avaus

Pia avasi kokouksen klo 15.30.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Kirsti Hanhirova ja Mirja Muotka.

4 § Uuden jäsenen hyväksyminen

Minna Romakkaniemi on anonut pääsyä yhdistyksen jäseneksi. Päätettiin hyväksyä jäseneksi.

5 § Pelastushelikopteri Aslakin tukianomus

Pelastushelikopteri Aslak anoo toiminnalleen taloudellista tukea. Päätettiin olla tukematta.

6 § Syysretki

Kyselyjä syysretken järjestämisestä on ilmennyt aktiivisten jäsenten taholta. Päätettiin järjestää retki Leville 24.-25.9. jos vähintään kuusi lähtijää ilmaantuu. Yhdistys maksaa matkan, muut kustannukset hoitavat lähtijät. Pasi kyselee majoituksen ym. tarvittavan.

7 § OAJ:n varhaiskasvatusseminaari

OAJ tarjoaa koulutusta varhaiskasvatusseminaarin muodossa Helsingissä 27.-28.10. Päätettiin kysellä mahdollisia lähtijöitä, lisätietoja saavat Pialta.

 

8 § Merkkipäivämuistamiset

Keskusteltiin siitä, mikä olisi yhtenäinen käytäntö muistaa merkkipäiviään viettäviä yhdistyksen jäseniä. Päätettiin ottaa asia esille syyskokouksessa.

9 § Syyskokous

Syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin 12.10 klo 18 tai varapäiväksi 26.10. Paikaksi/sponsoriksi kysellään paikallista Osuuspankin konttoria, jos ei onnistu, niin kahvila Jopparia.

10 § Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää keskiviikkona, 5.10. klo 15.30 alkaen, paikkana yläasteen opettajainhuone.

11 § Yhdistyksen puhelinnumeroiden liittymien vaihto

Kevään kokouksessa päätettiin vaihtaa yhdistyksen puhelinnumerot edullisemmalle operaattorille. Koska kyseessä on yhdistyksen omistamat liittymät, ja numerot haluttiin säilyttää entisinä, osoittautui homma oletettua hankalammaksi. Kevään ja kesän aikana tilanne muuttui operaattoreiden kilpailun ansiosta niin, ettei vaihtoa ainakaan tällä hetkellä katsottu enää aiheelliseksi.

12 § Kokouksen päättäminen

Pia päätti kokouksen klo 16.30.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Pia Leppäniemi, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

___________________________ ___________________________

Kirsti Hanhirova                             Mirja Muotka

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 6/2005

Hallituksen kokous

Aika: 05.10.2005 klo 15.30-16.07

Paikka: Pellon yläaste

Läsnä: Leppäniemi, Pia (puheenjohtaja)

Hanhirova, Kirsti

Sieppi Maritta

Muotka Mirja

Sirkkala Saila

Filppa Kari

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1 § Avaus

Pia avasi kokouksen klo 15.30.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Maritta Sieppi ja Kari Filppa.

4 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Käytiin läpi esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2006 ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle oheisena (liite 1).

5 § Talousarvioesitys vuodelle 2006

Käytiin läpi esitys yhdistyksen talousarvioksi vuodelle 2006 ja päätettiin esittää se vuosikokoukselle oheisena (liite 1).

6 § Erovuoroiset jäsenet

Todettiin, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Maritta Sieppi ja Ulla Eero.

7 § Jäsenmaksun suuruus

Päätettiin esittää syyskokoukselle jäsenmaksun suuruutta entisenlaisena, eli 0,15 %:na.

8 § Muut asiat

Päätettiin pyytää pääluottamusmies Immo Hussolta infoiskua uudesta palkkajärjestelystä, jotta jokainen voisi halutessaan tarkistaa palkkansa suuruuden. Tämä tapahtuisi syyskokouksen yhteydessä tai myöhemmin syksyllä.

9 § Kokouksen päättäminen

Pia päätti kokouksen klo 16.07.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Pia Leppäniemi, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

___________________________ ___________________________

Maritta Sieppi                                 Kari Filppa