OAJ:n Pellon paikallisyhdistys PÖYTÄKIRJA 1/2

Kevätkokous

Kahvila-ravintola Granni 30.3.2004

 •           Asta Valkonen avasi kokouksen klo 19.10.
 • Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kari Niemelä ja sihteeriksi Lilja Pantsar.

  Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuula Salmi ja Riitta Lind.

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

  Kokouksen työjärjestys vahvistettiin.

  Käsiteltiin Pasi Romakkaniemen ja Asta Valkosen esittelemänä hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

  Käsiteltiin yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

  Perusopetuksen vastuualueen esimies Juhani Salmi esitteli Pellon peruskoulujen VESO –tilannetta aikaisemmilta vuosilta sekä esityksen seuraavan vuoden VESO- päivien käytöstä. Kevätkokous ’hyväksyi’ esityksen.

  Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät OAJ:n Koulut kuntoon –hanketta, jonka avulla tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa päättäjiin koulutuksen rahoituksen turvaamiseksi. Ehdotettiin avointa seminaaria, johon kutsuttaisiin esim. Jari Siltala tai Kari Uusikylä pääluennoitsijaksi. Kevätkokous antoi hallitukselle valtuudet valmistella asiaa ja ottaa yhteyttä mahdollisiin kutsuvieras –luennoitsijoihin.

  Yhdistyksen Murmanskin kummilapsi –toiminta on ollut toistaiseksi keskeytyksissä, koska avustuksen perillemenosta on ollut epävarmuutta. Keskustelun jälkeen päätettiin avustamista jatkaa tästä hetkestä lukien siten, että avustus toimitetaan jonkun paikalle menevän (esim. Paavo Korteniemi) mukana henkilökohtaisesti ko. kummilapselle. Kertasumma päätettiin puolittaa siten, että kumpikin kummilapsi saa vain oman osuutensa henkilökohtaisesti.

  Tämän kevään virkistystoimintana päätettiin tehdä reissu hotelli Ylläs Saagaan ympäristöineen. Ajankohdaksi sovittiin pääsiäisen ja vapun välinen aika. Reissun toteutumiseen päätettiin asettaa kymmenen hengen alaraja. Kevätkokous valtuutti sihteeri Pasi Romakkaniemen valmistelemaan asiaa ja tiedustelemaan mukaan lähtevien määrää.

  Piirin kevätkokous on 23.4.2004 Rovaniemellä, ilmoittautuminen 16.4.2004 mennessä. Pasi R. laittaa asiasta lisää tietoa mukaan lähteville.

  2/2

  Kevätkokous päätettiin klo 20.15.

  puheenjohtaja Kari Niemelä

  sihteeri Lilja Pantsar

  pöytäkirjan tarkastajat:

 • Tuula Salmi         Riitta Lind
 • liite: osallistujaluettelo

   

  OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 2/2004

  Hallituksen kokous

  Aika: 23.03.2004 klo 15.30-17.25

  Paikka: Pellon koulu

  Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                          Wikström Ahti

  Hanhirova, Kirsti

                                          Filppa Aila

  Nuorgam Irma (saapui klo 15.55)

  Sieppi Maritta

  Muotka Mirja

  Eero Ulla (saapui klo 15.55)

  Husso Immo

  Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

  1§ Avaus

  Asta avasi kokouksen klo 15.30.

  2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin.

  3§ Pöytäkirjan tarkastajat

  Valittiin Aila Filppa ja Mirja Muotka.

  4 & Toimintakertomus v. 2003

  Valmisteltiin toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi.(liite 1)

  5& Tilit v. 2003

  Valmisteltiin tilien esittäminen kevätkokoukselle. (liite 2)

  6§ Pellon Työttömät ry:n kirje

  Pellon Työttömät ry. kutsuu 10-vuotisjuhliinsa 22.3. (liite3). Todettiin, että juhlista myöhästyttiin. Päätettiin maksaa kannatusjäsenmaksu v. 2004.

  7§ Yhdistyksen kummilapset

  Muotkan Mirja kertoi, että Muurmanskin kummilapselta on saapunut toinen kirje, missä kummityttö toivoo häneen pidettävän yhteyttä. Tällä viikolla lähteekin kirje Muurmanskiin ja Mirja hankkii kirjeen yhteyteen 25-30 € hintaisen syntymäpäivälahjan tytölle. Paavo Korteniemi toimittaa lahjan perille. Avustusasiaan palataan kevätkokouksessa.

  8§ Piirin kevätkokous 23.04.2004

  Muistutellaan kokousedustajia ja ilmoitellaan lähtijöiden määrä lähempänä kokousta.

  9§ Koulut kuntoon kampanja

  Pasi ja Immo kertoivat valtakunnallisesta kampanjasta, jolla mm. pyritään parantamaan koulujen toimintamahdollisuuksia ja jonka toteuttamiseen järjestö antaa taloudellista tukea. Keskusteltiin laajasti Pellonkin kouluja koskettavasta resurssipulasta ja todettiin, että aihetta järjestettävään koulukeskustelutilaisuuteen, paneeliin tms. olisi. Toteutustapaa ei kuitenkaan osattu ratkaista, joten päätös jatkosta jää kevätkokoukselle, missä asiaan palataan.

  10§ Muut asiat

  Immo kertoi valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla koulumaailmaa koskettavista tulevista muutoksista.

  Keskusteltiin uuden OPS:n teon tuomasta työtaakasta. Päätettiin kevätkokouksessa tiedustella perusopetuksen esimieheltä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen VESO-koulutukset on korvattu OPS: tekoprosessissa.

  Päätettiin ottaa kevätkokouksessa esille laskettelu-/hiihtoreissun järjestäminen johonkin laskettelukeskukseen vaikkapa yhdessä Ylitornion yhdistyksen kanssa.

  11 § Kokouksen päättäminen

  Asta päätti kokouksen klo 17.25.

  Kokouksen puolesta:

  ___________________________ __________________________

  Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

  Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

  ___________________________ __________________________

  Aila Filppa Mirja Muotka

   

  OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 1/2004

  Hallituksen kokous

  Aika: 20.01.2004 klo 15.35-16.45

  Paikka: Pellon koulu

  Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)   

                                          Wikström Ahti

  Hanhirova, Kirsti

                                          Lassila-Rova Leena

  Nuorgam Irma

  Sieppi Maritta

  Muotka Mirja

  Eero Ulla

  Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

   

                       1§ Avaus

  Asta avasi kokouksen klo 15.35.

  2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin.

  3§ Pöytäkirjan tarkastajat

  Valittiin Ulla Eero ja Leena Lassila-Rova.

  4 & OAJ:n yhdistystiedote 1/2004

  Asta kertoi, että järjestön alueorganisaatioyhdistyksen uusiminen jatkuu. Seutukuntien merkitys on tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä asemassa, joten alueellisen toiminnan merkitys kasvaa samassa suhteessa.

  5& Tietoa kummilapsista

  Mirja Muotka kertoi yhdistyksen kummitytön kirjekuulumisia. Keskusteltiin yhteyden pidosta häneen jatkossa ja päätettiin, että Mirja kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puolesta tytölle kirjeen, Raakel Ahvenjärvi kääntää kirjeen venäjäksi. Kevätkokouksessa palataan avustusasiaan.

                      6§ Kuntokilpailu

  Piirin liikuntavastaava kannustaa opettajia osallistumaan Opettajien kuntokilpailuun (liite 1). Todettiin asia hyväksi, tuodaan asia esille kevättiedotteessa ja muutenkin agiteerataan ihmisiä osallistumaan kisaan.

                      7§ Lausunto ensi lukuvuoden työajoista

  Sivistyslautakunta pyytää lausuntoa ensi lukuvuoden työajoista (ehdotus liitteessä 2). Käytiin läpi kouluilta kerätyt kannanotot ja päädyttiin seuraavaan: Aloitusajankohta hyvä. Syyslomaan toivotaan päivän pidennystä, joka saadaan muuttamalla esim. lauantai 8.1. työpäiväksi tai jokin muu lauantai. Hiihtoloma toivotaan viikkoa aikaisemmaksi, syynä mm. pääsiäisloman läheisyys.

                      8§ Jäsenille lähetetyn kyselyn tulokset

  Pasi esitteli joulun alla lähetetyn mahdollisen matkan/muun virkistyksen jäsenkyselyn tulokset. 64 kyselyyn saatiin 19 vastausta, joista 14 ilmoitti kiinnostuksensa matkaa kohtaan. Todettiin määrä sen verran vähäiseksi, ettei toimenpiteisiin matkan järjestämisen suhteen tässä vaiheessa ryhdytä, vaan palataan asiaan myöhemmin. Muun virkistäytymisen suhteen hieronta oli saanut selvästi eniten kannatusta. Pasi sai tehtäväkseen pyytää tarjoukset paikkakunnan eri hierojilta sekä jalkahoitajilta ja tehdä sen jälkeen sopimus ko. henkilön kanssa 50 % alennuksesta yhdistyksen jäsenille. Tarjous on voimassa vuoden loppuun asti ja vain yksi hoitokerta/jäsen.

                      9§ Jäsenkirje

  Sovittiin jäsenkirjeeseen laitettavista asioista, mm. jäsenkyselyn vastausten tiedottamisesta.

  10§ Muut asiat

  Kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin kahvila-ravintola Granni. Ajankohta päätetään myöhemmin.

                      11 § Kokousen päättäminen

  Asta päätti kokouksen klo 16.45.

  Kokouksen puolesta:

  ___________________________ __________________________

  Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

  Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

  ___________________________ __________________________

  Ulla Eero Leena                              Lassila-Rova

   

  OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 3/2004

  Hallituksen kokous

  Aika: 13.04.2004 klo 15.40-16.55

  Paikka: Pellon koulu

  Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                          Wikström Ahti

  Hanhirova, Kirsti (saapui klo 15.50)

                                           Filppa Aila (saapui klo 16.15)

  Nuorgam Irma (saapui klo 15.55)

  Sieppi Maritta

  Muotka Mirja

  Eero Ulla

  Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

  1 § Avaus

  Asta avasi kokouksen klo 15.40.

  2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin.

  3 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Valittiin Ahti Wikström ja Mirja Muotka.

  4 § Koulut kuntoon -kampanja

  Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti selviteltiin mahdollisen keskustelutilaisuuden järjestämistä aiheena koulujen ja koulutuksen nykytila ja resurssit Pellossa. Asta ja Pasi kertoivat ulkopuolisen luennoijan tilaamisesta, eri vaihtoehdoista ja kustannuksista. Todettiin kovin kalliiksi eikä ehkä tarkoituksenmukaiseksi muutenkaan hankkia vierailevaa tähteä. Lähempääkään ei keksitty tilaisuuteen sopivaa alustajaa ja kun sopivan ajankohdan löytäminenkin tuntui annetulla aikataululla vaikealta päätettiin luopua koko hankkeesta.

  5 § Retki Ylläkselle 24.-25.4.

  Retkelle lähtijöitä oli ilmoittautunut yhteensä 11 kpl, joten matka päätettiin toteuttaa. Pasi varaa huoneet Ylläs Saagasta. Yhdistys maksaa lähtijöille puolet hotellihuoneen hinnasta (kahden hengen huone 162€) sekä matkakorvauksen oman auton käytöstä kolmelle autolle. Yhdistys maksaa hotellille huoneet, retkuilijat maksavat matkan jälkeen yhdistykselle puolet hinnasta.

  6 § Muut asiat

  Päätettiin järjestää eläkeinfo 5.5. hotelli Pellonhovin Kivipirtissä. Hannu Lehtimäki kutsutaan luennoimaan aiheesta, tarjolla pieni iltapala.

  7 § Kokouksen päättäminen

  Asta päätti kokouksen klo 16.55.

  Kokouksen puolesta:

  ___________________________ __________________________

  Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

  Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

  ___________________________ __________________________

  Ahti Wikström                                 Mirja Muotka

  OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 5/2004

  Hallituksen kokous

  Aika: 09.09.2004 klo 15.37-16.50

  Paikka: Pellon koulu

  Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

  Hanhirova, Kirsti

                                          Filppa Aila

  Sieppi Maritta

  Muotka Mirja

  Wikström Ahti

  Husso Immo

  Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

  1 § Avaus

  Asta avasi kokouksen klo 15.37.

  2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Todettiin.

  3 § Pöytäkirjan tarkastajat

  Valittiin Maritta Sieppi ja Ahti Wikström.

  4 § Tietoturvaohjeistus

  Keväällä kyseltiin sähköisen viestinnän, lähinnä s-postin tietoturvasta. Seppo Orajärven ja Jouko Partalan antamien tietojen mukaan sisäisen verkon turvallisuudesta vastaa Intranet ja ulkoisesta tietoturvasta Sonera. Lisätietoja löytyy esim. osoitteesta www.pellonkunta/titu.fi. Myös yläasteen ja lukion tietostrategiassa asiaa on Partalan mukaan sivuttu.

  5 § Opettajien sähköpostiosoitteet

  Asta varmisti, että kaikilla työpaikoilla ollaan tietoisia uusista sähköpostiosoitteista ja mahdollisuudesta sellaisen hankkimiseen. Kuulosti olevan tiedossa.

  6 § Ansiomerkit

  Keskusteltiin kunnallisen ansiomerkin myöntämisestä, koska nähtävästi yksi eläkkeelle siirtynyt opettaja jäi muutama vuosi sitten tällaisesta paitsi. Asian ei todettu sinänsä koskevan ammattijärjestöä, mutta päätettiin viestittää työnantajalle tarkemmasta toiminnasta, ettei jatkossa tapahtuisi vastaavaa.

  7 § Uudet jäsenet

  Uusiksi jäseniksi yhdistykseen valittiin Saila Sirkkala ja Maarit Maunula.

   

  8 § Piirihallituksen kokous 1.9.2004

  Piirin kokouksessa oli kyselty opettajaliikuntaan yhdyshenkilöä Pellosta. Ei löytynyt vapaaehtoista. Vuoden lappilaisopettajaksi etsittiin ehdokasta, ei osattu nimetä. Kokouksen viesti oli, että opettajan ylimääräisten töiden korvaamisperusteista käydään järjestötasolla neuvotteluja, tilanne kentällä on asian osalta vielä kovin kirjava.

   

  9 § Saapuneet kirjeet

  Asta kertoi saapuneista yhdistystiedotteista. Keskusteltiin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden säästövaatimuksista.

  10 § Retki

  Päätettiin järjestää teatterimatka esim. Ouluun tai Kokkolaan. Lähtö la-aamu, paluu sunnuntaina. Kirsti hoitaa kulttuuripuolen ja majoituksen, Pasi tiedottamisen ja kuljetuksen. Yhdistys rahoittaa kuljetuksen osuuden. Pyritään järjestämään ennen syyslomaa.

  11 § Muut asiat

  Kirsti kertoi yläasteella tapahtuneesta oppilaan väkivaltaisesta käytöksestä opettajaa kohtaan. Keskusteltiin opettajan asemasta ja toiminnasta tällaisissa tilanteissa.

  12 § Kokouksen päättäminen

  Asta päätti kokouksen klo 16.50.

  Kokouksen puolesta:

  ___________________________ __________________________

  Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

  Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

  ___________________________ __________________________

  Maritta Sieppi                                 Ahti Wikström

  OAJ:n pellon paikallisyhdistys

  Syyskokous

  Pöytäkirja

  Aika: 25.10.2004 klo 18.00

  Paikka: Kahvila-ravintola Granni

  Läsnä: 16 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

  Ennen varsinaista kokousta Juhani Salmi esitteli Tilatyöryhmän raportin. Raportissa

  selvitettiin eri vaihtoehtoja Lempeän ja Pellon koulun sekä koulukeskuksen tilojen

  käytöstä tulevina vuosina.

  I Kokouksen järjestäytyminen

  1§ Yhdistyksen puheenjohtaja Asta Valkonen avasi kokouksen klo 19.50 ja toivotti

  kokousväen tervetulleeksi.

  2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehtimäki ja sihteeriksi Maritta Sieppi.

  3§ Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pia Leppäniemi ja Tuula Salmi.

  4§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  5§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

  II Varsinaiset kokousasiat

  6§ Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2005.

  (liite2)

  7§ Luottamushenkilöiden palkkiot päätettiin pitää entisen suuruisina:

  puheenjohtajan palkkio 340 euroa, sihteerin palkkio 420 euroa ja

  hallituksen jäsenten kokouspalkkio 10 euroa sekä yhdistyksen kotisivun hoitajan

  palkkio 100 euroa.

  Tilintarkastajille ja rahastonhoitajalle maksetaan laskutuksen mukaan sekä

  matkakorvaukset entiseen tapaan VES:in mukaan.

  Jäseniltä kannettavat jäsenmaksut ja kantotapa päätettiin pitää entisen mallin

  mukaan .( oma py 0,15%)

  8§ Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2005. (liite2)

  9§ Valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2005-2006 hallitukseen erovuorossa

  olevien Mirja Muotkan ja Ahti Wikströmin tilalle seuraavasti: Mirja Muotka

  jatkaa, varajäsenenään Sirpa Saukkoriipi ja Saila Sirkkala varajäsenenään Hannu

  Lehtimäki.

  10§ Yhdistyksen puheenjohtajaksi v.2005-06 valittiin Pia Leppäniemi.

  11§ Kokousedustajiksi Lapin OAY:n piirin kokouksiin valittiin

  hallituksen puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä ja LTOL:n

  kokouksiin hallituksessa mukana oleva jäsen. Varajäseniksi valittiin

  hallituksen varajäsenet sekä sihteeri.

  12§ Tilintarkastajiksi valittiin Rauno Maunula ja Raija Ekonoja ja

  varatilintarkastajiksi Ahti Wikström ja Leena Lassila-Rova.

  13§ Muut asiat:

  Keskusteltiin yhdistyksen kummilapsiasiasta. Nykyinen yhdyshenkilö Kirsti

  Loikkanen ei enää asu Utsjoella. Paavo Korteniemi on luvannut ottaa selvää

  kummilapsitilanteesta. Avustamisesta päätetään sen jälkeen.

  Lapin pelastushelikopteri Aslak on lähettänyt avustuspyynnön.

  Ammattiyhdistys ei avusta Aslakin toimintaa.

  Pajalaan suunniteltu Vittula-performanssi ei toteudu 5.11.2004.

  14§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

  Kokouksen puolesta:

  Hannu Lehtimäki Maritta Sieppi

  puheenjohtaja sihteeri

  Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:

  Pia Leppäniemi     Tuula Salmi