OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 1/2003

Hallituksen kokous

Aika: 16.01.2003 klo 15.10 – 16.17

Paikka: Pellon koulu/opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                        Wikström Ahti

Hanhirova, Kirsti

                                        Pia Jolma

Nousiainen Mirja

Sieppi Maritta

Husso Immo (plm)

Eero Ulla

Muotka Mirja

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Pia Jolma ja Mirja Muotka.

4§ Vuoden lappilaisen opettajan valinta

Vuoden lappilainen opettaja julkaistaan 18.1. Rovaniemellä perusopetuksen 30-vuotisjuhlaseminaarissa. Piiristä oli toivottu keskustelua nimettävästä henkilöstä.

Ehdolla on poikkeuksellisesti kaksi nimeä: Heikki Kuosmanen Muoniosta ja Taimi Arvola Torniosta. Ei oikein osattu sanoa puoleen eikä toiseen painavampia. Kuosmanen on muutamille tuttu jollain tapaa ja kuulemma opettaja paikallaan, Arvola on oudompi tapaus.

 

5§ Ympäristövastuuhenkilö

Marraskuun kokouksessa valittiin yhdistyksen ympäristövastuuhenkilöksi Jorma Halonen. Jorma kiittää kunniasta, mutta kiitos ei! Chrisse Portaankorva on kuitenkin lupautunut kyseiseen vastuulliseen tehtävään.

6§ Yhdistyksen kummilapset

Yhdistyksen kummilapsia Muurmanskissa on muistettu rahalla ja paketein. Odoteltaisiin kuitenkin jonkinlaisia vastauskirjeitä eli muita takuita siitä, ettei lähetykset mene väärään osoitteeseen. Eritoten kun henkilö ja pankkitili Kuolanmaalla on kesken kaiken vaihtuneet.

Päätettiin laittaa luotettavien viestinviejien matkaan (Loikkaset) sana, että kirjeitä lapsilta tai muunlaista varmaa tietoa asiassa on saatava. Siihen saakka on lähetykset jäissä. Asiaan palataan yhdistyksen kevätkokouksessa.

7§ Koulutussuunnitelma

Opettajien koulutussuunnitelma on työn alla. Immo kertoi, että tähän liittyen työnantaja ja plm ovat laatimassa kirjallisia pelisääntöjä touhuun, esim. korvauskysymyksiin (päivärahat, sijaiset…) ja muihin esille tuleviin asioihin.

Yhdistyksen kantana todettiin olevan, että näihin koulutuksiin on oltava oma määrärahavarauksensa!

Keskusteltiin myös siitä, mitkä kaikki tehtävät kuuluvat opettajan työn kuvaan, YT-aikaan, mitkä ovat määrättyjä koulutuksia tai tehtäviä, mitkä taas vapaaehtoisia.

Esimerkiksi työsuunnitelmaan merkityn opintoretken todettiin olevan työtä, josta opettaja on oikeutettu saamaan päivärahaa.

8§ Piirin koulutuksesta

Asta kertoi, että piirin järjestämä NOPE-koulutus (Nuori opettaja) on piakkoin Kolarissa. Kehotti levittämään sanaa nuorille opettajille.

9§ Yhdistystiedotteet

Ei tärkeämpiä sillä saralla.

10§ Muut asiat

Pasi ehdotti kokouspalkkioiden maksamiseen "rahat käteen, kun nähdään" periaatetta. Hallitus suhtautui asiaan suopeasti.

11§ Kokouksen päättäminen

Asta lopetti kokouksen klo 16.17.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja            Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Pia Jolma                                         Mirja Muotka

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 2/2003

Hallituksen kokous

Aika: 03.03.2003 klo 15.37 – 16.52

Paikka: Pellon koulu/opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                        Wikström Ahti

Hanhirova, Kirsti (poistui klo 16.20)

                                        Pia Jolma

Nousiainen Mirja

Sieppi Maritta

Eero Ulla

Muotka Mirja

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.37.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Pia Jolma ja Mirja Nousiainen.

 

4§ Toimintakertomus vuodelta 2002

Käytiin läpi sihteerin laatima toimintakertomus ja hyväksyttiin se pienin lisäyksin. (liite 1)

 

5§ Tilit vuodelta 2002

Käytiin läpi tilit ja tilikertomus. Hyväksyttiin ne, mutta päätettiin pyhästi, että jatkossa pyritään hoitamaan tilintarkastus siten, että hallitus tarkistaa tilit ennen tilintarkastajia, nimenkirjoittajat saatetaan tilintarkastajien tietoon ja hoidetaan ko. vuoden kokouspöytäkirjat tilintarkastajille. (liite 2)

6§ Yhdistyksen kummilapset

Varmaa tietoa, lasten kirjoittamaa kirjettä tms. ei ole saatu Muurmanskiin menneen rahan ja tavaran kohtalosta. Raakel Ahvenjärvi ja Mirja Muotka kertoivat suullisten viestin vakuuttavan lähetysten menneen perille.

Päätettiin viedä asia kevätkokoukselle ja tehdään siellä päätös jatkon suhteen.

7§ Pellon Työttömien kirje

Pellon Työttömät ry lähestyy yhdistystä 20 euron kannatusjäsenmaksupyynnöllä.

Päätettiin maksaa. (liite 3)

8§ Matkanlaskun hyväksyminen

Hannu Lehtimäki laskuttaa yhdistystä matkalaskulla väliltä Pello – Roi. Kyseessä on OAJ:n Lapin alueellisen tiimin järjestämä kansanedustajaehdokastapaaminen Rovaniemellä 11.02.2003. Päädyttiin siihen, että tilaisuus oli osa koulutustapahtumaa, joten lasku päätettiin maksaa. (Kirsti Hanhirova häipyi paikalta tämän pykälän aikana.)

9§ Uusi piirihallitus

Asta esitteli piirihallituksen koostumuksen sekä toimihenkilöiden nimet. Kertoili kokousterveisiä sekä muistutti piirin kevätkokouksesta 11.4. Rovaniemellä.

10§ Muut asiat

Kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin 31.3. ja paikaksi hotelli Pellonhovi. Jäsentiedotteen rustaamisesta keskusteltiin sekä todettiin plm:n olevan parhaillaan järjestelyvaraneuvotteluissa. Käytiin läpi listaa vanhenevista ja juhlapäiviä viettävistä jäsenistä. Todettiin olevan monet juhlat edessä.

11§ Kokouksen päättäminen

Asta lopetti kokouksen klo 16.52.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Pia Jolma Mirja Nousiainen

 

Pöytäkirja

Pellon OAY:n hallituksen kokous Pellon ala-asteen koululla 24.3.2003 klo 16.

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Läsnäolijat: Ahti Wikström ( puheenjohtaja )

Ulla Eero

Kirsti Hanhirova

Pia Jolma

Mirja Nousiainen

Tuula Salmi

Maritta Sieppi

Lisäksi paikalla olivat pääluottamusmies Immo Husso sekä Hannu Lehtimäki.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Valitaan kokouksen sihteeri

Sihteeriksi valittiin Pia Jolma.

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Salmi ja Kirsti Hanhirova.

4§ Virkojen siirtyminen koulun lakkauttamisen jälkeen.

Päätettiin ( äänin 5-2 ) olla ottamatta kantaa kyseiseen asiaan ja jättää asia sivistyslautakunnan ratkaistavaksi.

5§ Koulun opettajien palkkojen vaikutus koulun kokonaisbudjettiin.

Peruskoulun luokkien E-VI opetustuntien määrästä keskusteltiin. Koulujen tuntimäärien E-II 21, III-IV 24 ja V-VI 26 todettiin olevan tarpeelliset eikä niitä ole syytä vähentää.

6§ Muut esille tulleet asiat.

Piirin kevätkokous Rovaniemellä 11.04.2003.

 

Pellossa 25.3.2003

________________ _____________________

Ahti Wikström    Pia Jolma

( puheenjohtaja ) ( sihteeri )

Pöytäkirjan tarkastajat:

________________ _____________________

Tuula Salmi        Kirsti Hanhirova

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 3/2003

Hallituksen kokous

Aika: 04.09.2003 klo 18.00 – 19.45

Paikka: Soikan Kaffila

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                        Wikström Ahti

Hanhirova, Kirsti

                                        Pia Jolma

Nousiainen Mirja

Husso Immo (plm)

Eero Ulla

Muotka Mirja

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

 

1§ Avaus

Asta avasi kokouksen klo 18.00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Mirja Muotka ja Mirja Nousiainen.

4§ Vuoden 2003 paikallisyhdistys

Vuoden paikallisyhdistystä haeskellaan. Todettiin, ettei oikein ole ehdottaa ketään, siis ei jatkotoimenpiteitä.

5§ Vuoden lappilainen opettaja

Lääninhallitus kyselee ehdotuksia vuoden lappilaiseksi opettajaksi. Samma homma tässäkin, eli ei löydetty ketään ehdotettavaa.

6§ Koulutusasiaa

Asta kertoili tarjolla olevasta koulutuksesta. Rovaniemellä on 2.-3.10. yhteistoimintakoulutusta ja rivijäsenille Levillä 14.-15.11. Kannustettiin porukkaa matkaan.

7§ Maailman opettajien päivä 04.10.

Rovaniemellä on silloin näyttävä tilaisuus nimekkäine luennoijineen mm. Lapin koulutuksen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tarkoitus olisi saada kunnan terävästä päästä so. sivistyspuolen johdosta, sivistyslautakunnasta ja kunnanjohtajaa myöten yhdessä opettajien edustajien kanssa porukkaa paikalle. Asta lähtee mukaan, lukiolta ehkä Pia ja muutakin porukka yläasteelta ja lastentarhan opettajista. Jos lähtijöitä löytyy (ilmoitus 12.9. mennessä), laaditaan asiasta kutsukirje sivistyslautakunnalle ynnä muille tarvittaville.

 

8§ Haastekeräys kylätoiminnan hyväksi

Pellon työttömät ry. haastaa OAJ:n Pellon paikallisyhdistyksen keräykseen kymmenen euron summalla kylätoiminnan hyväksi. Päätettiin ottaa haaste vastaan ja haastaa edelleen Pellon Rotaryt ja Lionit.

9§ Terveiset piirihallituksen kokouksesta 02.09.03

Asta kertoi, että piirihallituksella on uudet toimitilat Korkalonkatu 18:ssa. OAJ:n valtuustossa Lapin edustaja Jukka Kallio on eronnut muuton takia, hänen tilalleen on siirtynyt Aila Kelloniemi (Markku Romsi Kelloniemen varalle).

Piirin syyskokous pidetään 28.11. Rovaniemellä. Kokousedustajia muistutellaan asiasta aikanaan.

10§ Yhdistyksen kummilapset

Yhdistyksen kummilapset Muurmanskissa saivat Raakel Ahvenjärven mukana kesäkuun alussa 156 euron summan käteisenä , eli puolen vuoden avustukset. Edelleenkään ei ole saatu mitään varmuutta avustusten perillemenosta tai rahankäytöstä. Päätettiin palata asiaan syyskokouksessa.

11§ Jäsenten juhlapäiviä

Vielä muutamat merkkipäivät on tiedossa ennen vuodenvaihdetta. Alustavasti sovittiin, että Raunon juhliin lähtee Asta, Ulla ja ehken joku muukin. Liisin synttäreille matkaavat Asta ja Pasi ja Juhan päivistä huolehtii Ulla Astan ja jonkun muun Pellon koulun immeisen kanssa.

12§ Muut asiat

Yhdistykseen otettiin uusina jäseninä Saila Sirkkala (1.6. alkaen), Kimmo Peltovuoma (1.8. alkaen) ja Niina Mäki (12.8. alkaen). Keskusteltiin samassa yhteydessä epäpätevien opettajien ottamisesta yhdistykseen.

Päätettiin houkutella jäseniä Aavasaksan luontopolulle kuntoilemaan ja makkaran paistoon. Lähtö omilla autoilla maanantaina 15.9. klo 17. Ilmoittautumiset perjantaiaamuun 12.9. mennessä Pasille tai Astalle.

Opettajien kirkkopyhän järjestämisestä talven aikana keskusteltiin.

 

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Mirja Muotka                         Mirja Nousiainen

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 4/2003

Hallituksen kokous

Aika: 21.10.2003 klo 15.45-16.40

Paikka: Pellon koulun opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                        Wikström Ahti

Hanhirova, Kirsti

                                         Pia Jolma

Nousiainen Mirja

Maritta Sieppi

Eero Ulla

Muotka Mirja

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

 

1§ Avaus

Asta avasi kokouksen klo 15.45.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin Ahti Wikström ja Pia Jolma.

4§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Valmistettiin esitys syyskokoukselle toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2004. Muutosta edellisen vuoden suunnitelmaan tuli kohtaan Virkistys: "Järjestetään muuta virkistystoimintaa toiveitten ja mahdollisuuksien mukaan". Muutoin edellisvuoden tapaan.

5§ Luottamushenkilöiden palkkiot

Päätettiin esittää ennallaan pidettäviksi.

6§ Jäsenistön jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi

Päätettiin esittää edellisvuoden käytäntöä.

7§ Yhdistyksen talousarvioesitys

Esitetään syyskokoukselle samaa talousarviota kuin vuodelle 2003, seuraavin muutoksin: Menopuolella huomionosoituksiin 310 € (v. 2003 620 €) ja urheiluun ja muuhun virkistykseen 860 € (v. 2003 550 €).

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsumistapa

Todettiin nykyinen käytäntö – kirjallinen kutsu jokaiselle työpaikalle ja sähköpostilla muistuttelua – toimivaksi ja päätettiin jatkaa sitä.

9§ Luottamuspaikkojen erovuoroiset

Todettiin hallituksen erovuoroisina jäseninä olevan Mirja Nousiaisen ja Kirsti Hanhirovan.

10§ Piirin syyskokous Rovaniemellä

Piirin syyskokous on 28.11. Rovaniemellä. Muistutellaan kokousedustajia lähempänä asiasta.

11§ Yhdistyksen kummilapset

Uutta tietoa kummilasten avustusten perillemenosta ei ole saatu. Homma on toistaiseksi jäissä, palataan asiaan syyskokouksessa.

12§ Muistamiset juhlapäivinä

Parit merkkipäivät on vielä tälle vuodelle tulossa. Päätettiin, että Pasi tiedustelee juhlakaluilta antavatko luvan muistamiseen.

13§ Mahdollinen matka

Kirsti kertoi, että on kyselty matkan järjestämisestä ensi kesänä koulun päättymisen tienoilla. Muutaman päivän reissu, kohtuuetäisyydelle, esim. Ahvenanmaa, Vilna…

Päätettiin ottaa asia esille syyskokouksessa.

14§ +50 koulutus Levillä

Asta kertoi Levillä 14.-16.11. järjestettävästä koulutuksesta. Todettiin vaan sen olevan yhtä aikaa VESO-koulutuksen kanssa.

15§ OAJ:n kirjeet

Asta kertoili saapuneista kirjeistä, ei mitään ihmeellistä.

16§ Muut asiat

Kirsti ehdotti, että yhdistys tekisi laskutussopimuksen jonkin laadukkaan Rovaniemeläisen ravintolan kanssa mahdollisten tulevien ruokailujen varalta. Asta ja Pasi selvittävät asiaa.

17§ Kokouksen päättäminen

Asta päätti kokouksen klo 16.40.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Ahti Wikström Pia Jolma

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys

Syyskokous

Pöytäkirja

Aika: 28.10.2003 klo 18.00

Paikka: Kahvila-ravintola Soikka

Läsnä: 18 yhdistyksen jäsentä (liite 1)

Ennen varsinaista kokousta Asta Valkonen kertasi koulumaailman sen hetken tärkeimpiä kuulumisia ja tapahtumia. Hannu Lehtimäki kertoi suunnitteilla olevasta iltapäivätoiminnasta ja sen vaikutuksista kunnille.

 

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Asta Valkonen avasi kokouksen klo 18.45 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehtimäki ja sihteeriksi Pasi Romakkaniemi.

3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja Pudas ja Teemu Kuparinen.

4. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

6. Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2004. (liite 2)

7. Määrättiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esityksen mukaisesti 340 € ja sihteerin palkkioksi 420 €. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on kymmenen euroa. Tilintarkastajille ja rahastonhoitajalle maksetaan laskutuksen mukaan sekä matkakorvaukset entiseen tapaan laskutuksella VES:in mukaan.

8. Määrättiin jäseniltä kannettavat jäsenmaksut ja kantotapa entisen mallin mukaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. (oma py 0,15 %)

9. Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio (liite 2). Muutoksena aikaisempaan vuoteen menopuolella pienennettiin merkkipäivämuistamisiin tarkoitettua summaa 310 eurolla ja urheilu ja virkistys –kulujen osuutta suurennettiin vastaavalla summalla.

10. Valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2004-2005 hallitukseen erovuorossa olevien Mirja Nousiaisen tilalle Irma Nuorgam (varalle Kaisu Rautio) ja Kirsti Hanhirova jatkamaan edelleen (varalle Riitta Lind). Muita hallituksen jäseniä ovat Maritta Sieppi (varalla Aulikki Jaako), Ulla Eero (varalla Kari Filppa), Mirja Muotka (varalla Sirpa Saukkoriipi), Pia Jolma (varalla Aila Filppa), ja Ahti Wikström (varalla Hannu Lehtimäki)

 

11. Valittiin edustajat ja varaedustajat OAY:n Lapin piirin ja LTOL:n kokouksiin seuraavasti:
Asta Valkonen (vara Immo Husso), Kirsti Hanhirova, Maritta Sieppi, Ulla Eero, Mirja Muotka, Pasi Romakkaniemi ja Ahti Wikström. LTO:n kokouksiin Irma Nuorgam. Varajäseninä (ei henkilökohtaisina) toimivat hallituksen varajäsenet.

12. Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2004 Rauno Maunula ja Raija Ekonoja sekä heidän varatilintarkastajikseen Teemu Kuparinen ja Leena Lassila-Rova.

13. Päätettiin yhdistyksen kokousten koollekutsumistavaksi nykyinen, vuosi sitten otettu käytäntö.

14. Muut asiat:

Keskusteltiin mahdollisen matkan järjestämisestä. Annettiin hallituksen tehtäväksi viedä asiaa eteenpäin järjestämällä ensin kysely mahdollisen matkan kohteesta, ajankohdasta, lähtijöiden määrästä jne. Jos matkan toteuttaminen näyttää mahdolliselta, jatkaa hallitus sitten asian kehittelyä tai nimeää työryhmän sitä varten.

Yhdistyksen kummilasten avustaminen päätettiin edelleen pitää jäissä, kunnes saadaan varmuus avustusten perillemenosta ja käytöstä.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

 

Kokouksen puolesta:

Hannu Lehtimäki  Pasi Romakkaniemi

puheenjohtaja     sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:

Marja Pudas  Teemu Kuparinen