OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 1/2002

Hallituksen kokous

 

Aika: 14.1.2002

Paikka: Pellon lukio / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Lassila-Rova, Leena (sihteeri)

Filppa, Kari

Hanhirova, Kirsti
Muotka, Mirja
Nousiainen, Mirja

Tiilikainen, Kalervo

Wikström Ahti

Husso,Immo (pääluottamusmies)

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.

 

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

 

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Mirja Muotka ja Mirja Nousiainen.

 

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

 

5§ Yhdistyksen sihteeri

Sihteeri Leena Lassila-Rova on ilmoittanut luopuvansa sihteerin tehtävästään. Hallituksen jäsenet kuulostelevat kukin tahollaan tehtävään halukkaita henkilöitä.

 

6§ Jäsenmatka Budapestiin

Matkatoimikunta esitteli tämän hetken tilanteen. Lentojen hinnat ovat nousseet melko kovasti ja lentoyhteydet Budapestiin aiheuttavat yöpymisiä Helsingissä joten toimikunta päätti kutsua koolle matkallelähtijät kesk. 23.1.2002 klo 15.30 yläasteelle. Tällöin päätetään yhdessä miten mennään Pellosta Helsinkiin (tai Luulajan kautta).

7§ OAJ:n valtuustovaalit maaliskuussa 2002

Puheenjohtaja luki OAJ:lta tulleet ohjeet. Hallitus toimii vaalilautakuntana, kullakin äänestyspaikalla (=koululla) on vaaliasiamies. Kokous päätti, että koulunjohtajat toimivat vaaliasiamiehinä, isoilla kouluilla Kalervo Pellon koululla, yläasteella Mirja ja lukiolla Leena. Päiväkodilla Mirja toimii vaaliasiamiehenä. Vaaliluettelot on oltava nähtävänä 19.-26.1. ja mahdolliset oikaisuvaatimukset on ilmoitettava 2.2. mennessä. Sihteeri huolehtii, että "vapaalla olevat " jäsenet saavat myös tiedon äänestyspaikoista ja postiäänestämisestä.

8§ OAJ:n kirjeet
Puheenjohtaja luki OAJ:ltä tulleista tiedotteista 8 ja 9 tärkeimmät kohdat, mm. kevään 2002 koulutustilaisuuksista, vaaleista.

 

9§ muut asiat

-plm Immo kertoi, että hänelle tulleissa kirjeissä oli samat asiat kuin pj:n lukemissa tiedotteissa
- Kalervo ehdotti yhdistyksen liittymistä kummilapsitoimintaan esim. Pelastakaa lapset ry:n kautta. Päätettiin miettiä asiaa tarkemmin myöhemmin.

 

 

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

 

 

 

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Leena Lassila-Rova, sihteeri

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 2/2002

Hallituksen kokous

Aika: 4.2..2002

Paikka: Pellon lukio / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Lassila-Rova, Leena (sihteeri)

Hanhirova, Kirsti
Muotka, Mirja

Sieppi, Maritta
Tiilikainen, Kalervo

Wikström Ahti

Romakkaniemi, Pasi

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Mirja Muotka ja Kirsti Hanhirova.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5§ Uusi jäsen
Pasi Romakkaniemi anoi uudelleenliittymistä Pellon paikallisyhdistykseen Ylitornion keikan jälkeen. Kokous hyväksyi jäsenyysanomuksen.

6§ Yhdistyksen toimihenkilöiden nimeäminen vuodelle 2002

Ahti Wikström jatkaa varapuheenjohtajana. Pasi Romakkaniemi lupautui hoitamaan sihteerin tehtävät vuoden ajan. Kokous nimesi hänet yhdistyksen sihteeriksi.

7§ OAJ:n valtuustovaalit maaliskuussa 2002

Koska isommilla kouluilla pitää olla 3-henkinen vaalitoimikunta, kokous nimesi Pellon koululle pj Kalervo Tiilikaisen lisäksi Ulla Eeron ja Jarna Pelkosen, yläasteelle pj Mirja Muotkan lisäksi Kirsti Hanhirovan ja Raija Ekonojan sekä lukiolle pj Leena Lassila-Rovan lisäksi Tuulikki Hilapuun ja Pia Jolman.

Kokous kävi läpi vaaliluettelot ja teki niihin seuraavat korjaukset:

Asta Valkonen siirrettiin Lempeän koululta Saukkoriiven koululle,

Kari Niemelä ja Taina Ranta kansalaisopistosta yläasteelle,

Lassi Vierikko kansalaisopistosta postiäänestäjiin,

Marja Pudas yläasteelta Pellon koululle,

Anne Nousiainen ja Noemi Lehkonen postilistalta Pellon koululle,

Pia Jolma yläasteelta lukiolle,

Juhani Salmi postilistalta yläasteelle.

Äänestyspaikkoina toimivat koulut (Jarhoinen, Juoksenki, Lempeä, Lankojärvi, Pellon koulu, Pellon lukio, Pellon yläaste, Ruuhijärvi, Saukkoriipi, Sirkkakoski, Turtola).

Päiväkotilaiset äänestävät suoraan LTOL:n kautta.

"Vaaliporkkanaksi" päätettiin tilata OAJ-kolikkopusseja/avaimenperiä à 4,50€ äänioikeutettujen määrä (60).

 

8§ Jäsenmatka Budapestiin

Matkatoimikunta ilmoitti varanneensa matkan 24 jäsenelle ja 1 puolisolle. Hinnaksi tulee noin 270€ (1600 mk). Koska Leena ei lähde matkalle, kokous nimesi Kirsti Hanhirovan vastuupariksi Immo Husson (on keskusteltu ). Naisia on pariton määrä, joten täytyy ottaa joko yksi 1-hengen huone tai yksi 3-hengen huone. Kirsti muokkaa kirjeen, joka lähetetään matkalle lähtijöille.

 

9§ Kummilapsi

Kokous päätti ryhtyä kummilapsitoimintaan mukaan. Periaatteeksi otettiin jonkin lastenkodin tai järjestön tukeminen, ei yksittäisen lapsen. Mirja Muotka selvittää Murmanskin mahdollisuuksia Kerttu Loikkasen kautta, Kalervo Tiilikainen tarkentaa Pelastakaa Lapset ry:ltä saamiaan tietoja.

10§ Yhdistyksen kevätkokous

Sopivaksi päivämääräksi päätettiin maanantai 25.3. klo 18. Pasi tiedustelee sähkölaitokselta sponsorointihaluja. Jollei tämä käy, varataan Pellonhovi omin kustannuksin.

 

11§ Terveisiä piirihallituksen kokouksesta

Immon oltua estynyt pj Asta kävi piirihallituksen kokouksessa. Tiedoksi merkitään, että Lapin piirissä on 1054 jäsentä. Piirin kunnalliskouluttajana jatkaa Hannu Lehtimäki ja palkkasihteerinä Immo Husso. Kielas-lehti ilmestyy kohtapuolin joten jutut tulee toimittaa 8.2. mennessä. Piirin kevätkokous on Posiolla 5.4.2002.

Vaaliasioita käsitellään vielä seuraavassakin kokouksessa.

 

12§ muut asiat

pj ja siht ovat tutkineet ansioita ja laskeneet, että Kirsti Hanhirovalla ja Immo Hussolla on "tilillään" 10 pistettä, mikä oikeuttaa pronssiseen ansiomerkkiin. Kokous päätti, että heille anotaan kyseistä merkkiä.

Pellon koulun opettajat Marianne Sieppi-Perälä ja Saara Lehtimäki olivat palauttaneet Kalervolle arpajaistilityspaperit. Koska lomakkeet olivat täyttämättä, palautetaan ne heille takaisin täytettäviksi. Pyydetään ottamaan Astaan yhteyttä kun poliisiasemalla ja pankissa käynnit ovat ajankohtaisia. Kalervo vie asian heille.

§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja           Leena Lassila-Rova, sihteeri

___________________________ __________________________

Mirja Muotka                                  Kirsti Hanhirova

___________________________ __________________________

Mirja Muotka Mirja Nousiainen

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 3/2002

Hallituksen kokous

 

Aika: 14.3.2002 klo 15.07-16.24

Paikka: Pellon yläaste / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

Lassila-Rova, Leena

Husso, Immo (pääluottamusmies), poistui 5§ jälkeen

Hanhirova, Kirsti

Nousiainen, Mirja

Muotka, Mirja

Sieppi, Maritta

Tiilikainen, Kalervo

Wikström Ahti

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.07.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Kalervo Tiilikainen ja Maritta Sieppi.

4§ Toimintakertomus vuodelta 2000

Tehtiin yksi, TYKY-koulutusta koskeva lisäys, muutoin toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

5§ Työttömien jäsenmaksu

Päätettiin maksaa Pellon työttömien yhdistyksen jäsenmaksu vuodelta 2002.

6§ Tilit vuodelta 2001

Tilintarkastajat ovat suorittaneet tehtävänsä. He hyväksyvät tilit ja ehdottavat vastuuvapauden myöntämistä. Korkotulojen todettiin tileistä puuttuvan. Ne päätettiin selvittää kevätkokoukseen mennessä.

Keskusteltiin yhdistyksen laskujen maksamisesta nettiyhteyden kautta. Koska vapaaehtoista kyseiseen tehtävään ei kuitenkaan löytynyt, päätettiin jatkaa entiseen malliin, eli kantamalla laskut pankin tiskille.

7§ Yhdistyksen kummilapsen hankinta

Mirja Muotka ja Kalervo Tiilikainen olivat tahoillaan selvitelleen kummilapsikysymystä. Kevätkokoukselle päätettiin esittää kummilapsen hankkimista Muurmanskilaisesta lastenkodista. Sieltä oli tarjottu orpoa sisarusparia tuen kohteeksi. Rahasummaksi päätettiin esittää 13 €/kk.

8§ Budapestin matka

Kirsti Hanhirova kertoi matkajärjestelyjen olevan siinä vaiheessa, että maksulaput (270 €7lähtijä) oli laitettu jakeluun. 25 urhoollista on edelleen matkalle lähdössä.

9§ Vaalit 18.-19.3.2002

Pj. Asta Valkonen kertoi, että vaaleja koskevat ohjeet on lähetty kaikille kouluille. Keskusteltiin käytännön vaalijärjestelyistä.

Tiistaina 19.3. hallitus kokoontuu seuraavan kerran vaalitulosten keräämistä varten. Vaalitulokset on luettavissa järjestön verkkosivuilta heti niiden tulosten selvittyä.

10§ Yhdistyksen lausunto Pellon koulujen työajoista lv. 2002-2003

Pj. Asta Valkonen kertoi, että sivistyslautakunnalle on lähetty sen pyynnöstä lausunto seuraavan vuoden työaikaehdotuksesta. Suurempia muutoksia ei siinä esitetty. (liite 1)

                   11§ Muut asiat

Pääluottamusvaalit ovat huhtikuussa. Plm. Immo Husso lähettelee asiaan liittyvää postia keväämpänä.

Kielas ilmestyy 15.3.

Piirin kevätkokous on Posiolla pe 12.4. Kokousedustajien toivottiin lähtevän reippaasti kokoukseen.

Järjestöstä tulleen yhdistystiedotteen mukaan OAJ:n kokonaisjäsenmäärä oli edellisestä vuodesta kasvanut ollen nyt 108 980. Uudet verkkosivutkin on järjestölle avattu.

Yhdistyksen jäsen Noemi Lehkonen on täyttänyt 50 v. Yhdistys muistaa Noemia sopivalla korulla, jonka Asta Valkonen hommaa. Kalervo Tiilikainen johtaa onnittelutoimikuntaa (Asta ym?), joka vierailee päivänsankarin luona.

 

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.24.

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja            Pasi Romakkaniemi, sihteeri

 

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

 

___________________________ __________________________

Kalervo Tiilikainen                            Maritta Sieppi

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 4/2002

Hallituksen kokous

 

Aika: 29.4.2002 klo 15.19-16.27

Paikka: Pellon yläaste / opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

Lassila-Rova, Leena

Husso, Immo (pääluottamusmies)

Hanhirova, Kirsti

Nousiainen, Mirja

Muotka, Mirja (poistui klo 15.49)

Sieppi, Maritta

Tiilikainen, Kalervo

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.19.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Kalervo Tiilikainen ja Kirsti Hanhirova.

4§ Yhdistyksen kummilapset

Muotkan Mirja kertoi ensimmäisen vaatelähetyksen Muurmanskiin lähteneen yläasteelta. Lisäksi kummilapsille oli mukana henkilökohtaiset paketit, sisältönä mm. kirjoitusvälineitä. Seuraavaan lähetykseen oli kovasti toivottu mukaan kirjeitä.

Päätettiin, että seuraavan paketin laittavat Pellon koulu sekä päiväkoti. Jatkossa paketin lähettäjät kirjoittavat mukaan kirjeitä, yläasteen väki aikoi myös hoitaa asian jälkijunassa.

Sovittiin, että paketin rahdin maksaa aina lähettäjä.

Avustussumman maksun oli toivottu tapahtuvan kolmen kk:n välein. Päätettiin lähettää 78 € neljä kertaa vuodessa. Pasi hoitaa ensimmäisen lähetyksen heti kohta.

5§ Piirin kevätkokouskuulumisia

Asta kertoi Posion kuulumisia kokousväelle. Siellä oli poristu mm. Kasvatusprojektin käynnistyksestä, Oppilashuoltotyöryhmän mietinnöstä. Paras anti reissusta pellolaisille oli kuitenkin ollut se, että Pellon yhdistys oli palkittu vaaleissa aktiivisimpana porukkana.

Asta toi mukanaan 200 € shekin, joka päätettiin välittömästi tuhota! Sovittiin, että keskiviikkona, 15.5. klo 18 alkaen Kylävaaralla järjestetään kuntotempaus jäsenistölle (Ekonojan Raija, Taivaisen Soili-Iiris ja Hanhirovan Kirsti suunnittelevat jotain mukavaa).

Ohjelmassa seuraa tämän jälkeen saunomista ja iltapalaa paikallisessa hotellissa.

6§ OAJNET/toinen vaihe

Asta kertoi OAJ:n yhdistystiedotteesta 2/2002, eli OAJNETIN seuraavasta vaiheesta. Sen mukaan OAJ-verkon kehittely alkaa olla siinä vaiheessa, että verkko saadaan yhdistysten ja luottamusmiesten käyttöön.

Tämä merkinnee sitä, että yhdistyksen omat nettisivut eivät tulevaisuudessa ole välttämättömiä.

7§ Muut asiat

Muistutettiin TOKKA-projektiin Leville aikovia hoitamaan ilmoittautuminen mahdollisimman pian. Muuten voipi jäädä rannalle.

Tasokokeiden tulosten julkistamistilaisuuden todettiin olevan avoin kaikille, joita asia koskee. Vielä juteltiin työnantajan ottaman vakuutuksen kattavuudesta niin oppilaille kuin opettajille. Todettiin parantamisen varaa olevan.

8§ Kokouksen päättäminen

Asta lopetti kokouksen klo 16.27.

 

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Kalervo Tiilikainen Kirsti Hanhirova

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 6/2002

 

Hallituksen kokous

Aika: 02.10.2002 klo 15.15 –15.40

Paikka: Pellon yläaste/opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

Wikström Ahti

Tiilikainen Kalervo

Hanhirova, Kirsti

Muotka, Mirja

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Mirja Muotka ja Ahti Wikström.

4§ Yhdistyksen työsuojeluvaltuutetun valitseminen

Yhdistyksen työsuojeluvaltuutettu Irene Koivumaa on tällä hetkellä virkavapaalla, eikä siten voi hoitaa tehtäväänsä. Hänen tilalleen on etsitty henkilöä ja Simo Valkonen on lupautunut uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi. Kokous päätti nimetä Simo Valkosen yhdistyksen työsuojeluvaltuutetuksi toistaiseksi.

5§ Kokouksen päättäminen

Asta päätti kokouksen klo 15.40

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Mirja Muotka Ahti Wikström

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys

Syyskokous

Pöytäkirja

Aika: 23.10.2002 klo 18.00

Paikka: Tuomaan Paja Juoksengissa

Läsnä: 14 yhdistyksen jäsentä (liite)

Ennen varsinaista kokousta Ulla Eero käytti puheenvuoron koulunkäyntiavustajien oppisopimukseen liittyen sekä kertoi kunnan perus- ja lukio-opetuksen koulutuksen arviointistrategian nykytilanteesta. Hannu Lehtimäki toi uusimmat järjestöterveiset.

 

I Kokouksen järjestäytyminen

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Asta Valkonen avasi kokouksen klo 19.50 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Kuparinen ja sihteeriksi Pasi Romakkaniemi.

 

3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Lassila-Rova ja Ulla Eero.

4. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

6. Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2003 pienin muutoksin. (liite)

7. Määrättiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esityksen mukaisesti 340 € ja sihteerin palkkioksi 420 €. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi esitettiin pienintä verotonta kokouspalkkiota (sihteeri selvittää mikä se on – n. 10 €?). Sihteeri huolehtii kokouspalkkioiden käteismaksamisesta nostamalla rahat pankista. Matkakorvaukset entiseen tapaan laskutuksella VES:in mukaan.

8. Määrättiin jäseniltä kannettavat jäsenmaksut ja kantotapa entisen mallin mukaan seuraavaksi kalenterivuodeksi. (oma py 0,15 %)

9. Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio muutoksin (liite). Toiminta- ja hallintokulujen osuutta lisättiin ja Urheilu ja virkistys –kulujen osuutta pienennettiin, myös kokouskulujen osuutta pienennettiin hieman. Yhdistyksen nettisivujen hoitamisesta keskusteltiin. Hallituksen kokouksessa oli mietitty korvauksen maksamista sivuja hoitavalle Ahti Wikströmille, summana esim. sata €/vuosi. Todettiin, että tällöin olisi ehtona sivujen ajan tasalla pitäminen, kehittäminen yms. Hallitus saa päättää asiasta jatkossa.

10. Valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2003-2004 hallitukseen erovuorossa olevien Leena Lassila-Rovan tilalle Piia Jolma (varalle Aila Filppa) ja Kalervo Tiilikaisen tilalle Ulla Eero (varalle Kari Filppa). Maritta Sieppi jatkaa (varalle Aulikki Jaako), Mirja Nousiainen jatkaa (varalle Kaisu Rautio) sekä Kirsti Hanhirova jatkaa (varalle Riitta Lind).

11. Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Asta Valkonen.

12. Valittiin edustajat ja varaedustajat OAY:n Lapin piirin ja LTOL:n kokouksiin seuraavasti:
Asta Valkonen (vara Immo Husso), Kirsti Hanhirova (vara Aulikki Jaako), Piia Jolma (vara Pasi Romakkaniemi), Maritta Sieppi (vara Hannu Lehtimäki), Ulla Eero (vara Kari Filppa), Mirja Muotka (vara Tuula Salmi) ja Ahti Wikström (vara Riitta Lind).

13. Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2003 Rauno Maunula ja Raija Ekonoja sekä heidän varatilintarkastajikseen Simo Valkonen ja Leena Lassila-Rova.

14. Päätettiin yhdistyksen kokousten koollekutsumistavaksi seuraava käytäntö:
Jokaiselle työpaikalle lähetetään yksi kutsu tavallisen kirjeen muodossa, jonka yhdyshenkilö (Pellon koululla Ulla, Yläasteella Kirsti, lukiossa Piia ja pienillä kouluilla johtaja) huolehtii työpaikan ilmoitustaululle. Lisäksi kutsusta muistutellaan sähköisessä muodossa.

15. Muut asiat:

Yhdistyksen luottamusmieheksi jäljellä olevaksi kaudeksi valittiin virkavapaalla olevan Saila Sirkkalan tilalle Kirsti Hanhirova ja työsuojeluvaltuutetuksi Irene Koivumaan tilalle Simo Valkonen.

Uula Eero kertoi, että paketti muurmanskilaisille kummilapsille on lähetetty. Kirjepuoli jäi vähäiseksi. Kyseli, lähetetäänkö paketteja nykytahdilla turhankin tiuhaan, olisiko kirjeet tärkeämpiä? Päätettiin, että hallitus pohtii asiaa jatkossa.

Budapestin reissun todettiin menneen hyvin.

Nykyisiä kokousedustajia muistutettiin piirin syyskokouksesta Rovaniemellä 29.11.

Keskusteltiin suhtautumisesta oppisopimuskoulutukseen ja opettajien toimimiseen siinä kouluttajina korvauksetta. Juhani Salmi esitti, ettei ammattiyhdistyksen suulla julistettaisi mitään kovin negatiivista asiasta. Todettiin kuitenkin, että jatkossa vastaavista touhuista on saatava korvaus.

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

 

Kokouksen puolesta:

Teemu Kuparinen  Pasi Romakkaniemi

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:

Leena Lassila-Rova     Ulla Eero

 

OAJ:n Pellon paikallisyhdistys Pöytäkirja 7/2002

Hallituksen kokous

Aika: 21.11.2002 klo 15.30 –16.50

Paikka: Pellon yläaste/opettajainhuone

Läsnä: Valkonen, Asta (puheenjohtaja)

                                        Wikström Ahti

Hanhirova, Kirsti (saapui klo 16.35)

                                        Leena Lassila-Rova (poistui klo 15.55)

Mirja Nousiainen

Maritta Sieppi

Immo Husso (plm)

Romakkaniemi Pasi (sihteeri)

 

1§ Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Mirja Sieppi ja Ahti Wikström.

4§ OAJ:n ympäristövastuuhenkilön nimeäminen

Järjestö pyytää nimeämään yhdistykselle ympäristövastuuhenkilön. Päätettiin pyytää Jorma Halosta ko. tehtävään.

5§ Terveiset piirihallituksen kokouksesta

Asta kertoili kuulumisia reissusta. Totesi mm. Pellon yhdistyksen jäsenmaksun olevan piirin keskikastissa. Käytiin läpi piirin syyskokoukseen lähtijöiden listaa.

6§ PLM.n sanoja

Immo kertoi TUPO-kuulumisia. Ei mitään maata kaatavaa tiedossa, eli tyypilliseen tapaan alku-uhon jälkeen mennään kiltisti kuten opettajat aina… Sopimuksen allekirjoitus tapahtuu 30.11. yksityiskohdista ei vielä tietoa.

7§ Seppo Mäkilän muistaminen

Seppo lähtee eläkepäivien viettoon vuodenvaihteessa. Terävän pään väki vie lahjuksensa Sepolle 19. tai 20. joulukuuta. Päätettiin iskeä mukaan Astan, Immon ja Pasin voimin. Asta huolehtii tuliaisista.

8§ Kummilasten joulumuistaminen

Ympäristökylien koulut muistavat kummilapsia lähettämällä paketin. (Leena L-R poistui kokouksesta.)

9§ Pikkujoulu

Kunnan pikkujoulu järjestetään Pellonhovissa 13.12. Todettiin, ettei omia pippaloita aleta kasaamaan, mutta päätettiin, että yhdistys tarjoaa jäsenilleen jouluaterian ravintola Grannissa tiistaina, 10.12. klo 18 alkaen. Nälkäiset ilmoittautukoon Pasille tai Ahdille 4.12. mennessä.

10§ Ajankohtaisia kouluasioita kunnassa

Todettiin, että OPS-koulutettavia ovat Anne Nousiainen ja Kari Niemelä. A2-kielen tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta keskusteltiin. Maritta kertoi kiinnostuksen asiaan Turtolan ja Juoksengin suunnalla olevan suuren. Immo totesi, ettei tunteja ainakaan olemassa olevista resursseista saa ottaa pois!

Henkilö- ja pientavaraliikennesuunnitelma on kierroksella lautakunnissa. Asta kehotti väkeä olemaan tarkkana ja kommentoimaan, kun pohditaan suunnitelman toteutumisen vaikutuksia koulumaailmaan.

Koulutusmäärärahojen käytöstäkin poristiin. Todettiin, että ne pitäisi käyttää vuoden loppuun mennessä.

11§ Muut asiat

Yhdistyksen hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin ensi vuoden alusta 10 €.

Immo totesi, että yhdistyksen puheenjohtaja tarvitsee oman puhelinliittymän yhdistyksen asioiden hoitamista varten. Todettiin, että pj. hommatkoon sellaisen itselleen.

12§ Kokouksen päättäminen

Asta päätti kokouksen klo 16.50.

 

Kokouksen puolesta:

___________________________ __________________________

Asta Valkonen, puheenjohtaja Pasi Romakkaniemi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

___________________________ __________________________

Maritta Sieppi                             Ahti Wikström