Pöytäkirja syyskokouksesta

Syyskokous pidettiin Pellon yläasteella 31.10.2006 klo 18.00 – 20.25. Läsnä oli yhdistyksen kolmetoista jäsentä.

Ennen varsinaista kokousta pääluottamusmies Immo Husso kertoi opettajien palkka-asioista, työsuojeluvaltuutettu Kirsti Hanhirova vastuukysymyksistä opettajan virassa. Soili-Iiris Taivainen kertoi Koululiikuntaliiton suunnistuskisoista.

 

1§ Puheenjohtaja Piia Leppäniemi avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Valkonen, sihteeriksi Raija Wikström. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahti Wikström ja Riitta Lind.

3§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslista hyväksyttiin.

5§ Vuoden 2007 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6§ Talousarvio vuodelle 2007 hyväksyttiin.

7§ Luottamushenkilöiden palkkioista päätettiin seuraavaa: puheenjohtaja 340 €, sihteeri 420 € ja kokouspalkkio 10 €.

8§ Jäsenmaksu ja sen kantotapa päätettiin pitää ennallaan ( 1.16%, josta paikallisyhdistyksen osuus 0.15%, piiri 0.06 ja OAJ 0.95).

9§ Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Wikström ja sihteeriksi Anni Kärkkäinen.

10§ Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Mirja Nousiainen (Irma Nuorgam), Juha Nikka (Crisse Portaankorva) ja Anni Kärkkäinen (Mirja Muotka). Vanhoina jäseninä jatkavat Maritta Sieppi ( Aulikki Jaako), Ulla Eero ( Kari Filppa), Saila Sirkkala ( Simo Valkonen) ja Kirsti Hanhirova ( Riitta Lind)

11§ Piirin kokousedustajiksi valittiin hallituksen jäsenet.

12§ Tilintarkastajiksi valittiin Leena Lassila-Rova ja Raija Ekonoja. Varalle Aila Filppa ja Rauno Maunula.

13§ Päätettiin hakea KLL- kisoja Pelloon vuodelle 2008 tai 2009

14 § Muissa asioissa keskusteltiin TYKY -jumpasta, OAY:n nettisivuista, opettajien sähköpostiosoitteista. Piirin syyskokous pidetään 24.11.2006

15 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________ _____________________

Asta Valkonen                     Raija Wikström

puheenjohtaja                     sihteeri

 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

____________________________ __________________________

Ahti Wikström                             Riitta Lind