Geologia

Jouni Pylkkänen


Posion maankamaraa ovat muovanneet lukuisat geologiset tapahtumat vuosimiljardien aikana

Irtaimesta maaperästä ja kiinteästä kallioperästä muodostuvaa aluetta nimitetään maankamaraksi. Posiolaista maankamaraa ovat muovanneet vuosimiljardien aikana lukuisat geologiset tapahtumat, vuorten poimuttumiset ja pitkät kulutusjaksot, eikä vähiten lukuisat jääkaudet. Jääkausista viimeisin päättyi Posiolla noin 9300 vuotta sitten.

Posion kallioperä on monipuolinen. Etelä- ja länsiosat kuuluvat Itä-Lapin gneissialueeseen. Keskiosassa kulkee itä-länsisuuntaisesti Keski-Lapin liuskealueeseen kuuluva jakso. Pohjois- ja itäosat kuuluvat Keski-Lapin graniittialueeseen.


Kaksi suurta poimutusvaihetta

Vanhempi vuorijonopoimutus syntyi noin 3 - 2,6 miljardia vuotta sitten. Kallioperämme vanhimmat kivet, joita kutsutaan pohjagneisseiksi, ovat tämän sittemmin tasaiseksi kuluneen vuoriston perusosia.

Tämän jakson jälkeen seurasi kallioperämme kehityksessä kulumisen ja kerrostumisen jakso. Maankuoren liikuntojen yhteydessä syntyneisiin merenalaisiin vajoama-altaisiin kasautui rapautumistuotteita, jotka myöhemmin kovettuivat sedimenttikiviksi. Maankuoren heikkouskohtiin syntyi halkeamia, joista sulaa laavaa ja tuhkaa purkautui maanpinnalle. Näin syntyi vulkaanisia kiviä.

Nuoremmassa vuorijonopoimutuksessa 2,15 - 1,8 miljardia vuotta sitten kohosi Lappiin uusi suuri vuorijono. Poimutuksen aikana kallioperämme sai nykyisen asunsa. Vanhimmat kivet kokivat metamorfoosin ja uusia kiviä syntyi.

Noin 1,8 miljardia vuotta sitten alkanut nykypäiviin jatkunut pitkä kulutuskausi tasoitti vähitellen vuorijonon. Lappi on ilmeisesti ollut kuivaa maata koko kulutuskauden ajan.


Posion kallioperästä löytyy malmeja

Posion eteläosasta tunnetaan Koillismaan emäksiseen kerrosintruusioon liittyvä Kuusijärven nikkeli-kupariesiintymä, joka on massaltaan suuri (52 megatonnia), mutta pitoisuuksiltaan alhainen (0,09 % nikkeliä ja 0,15 % kuparia). Esiintymästä on tavattu myös platinaryhmän metalleja.

Kauniita korukiviä löytyy myös, esim. vihreä aventuriini, punainen jaspis, vaaleanpunainen ruusukvartsi ja kauniin valkoinen lumikvartsi.


Minun Posio

Geologia

Jääkaudet

Korouoma

Posion asutus

Kaski sakenee - Lappi pakenee

Knihtikontrahti

Jäljen jättäjät

Kitkalta merimaihin

Nimet - paikan muisti

Posion nähtävyydet

Mun isäin oli sotamies

Posio 2001

Lähteet


_____________________

Suomen geologia

Minun Posio  |  Posion historiaa  |  Posion muistomerkit