LITTERS:

Silentkaze A-litter
(Ch Klenod's Qhavat - Ch Plaudite Night Queen)
 

Silentkaze B-litter
(Nevedith Geefa Gee N'Tee - Ch Plaudite Night Queen)
 

Plaudite Rare-litter
(Ch Carmodey Dundee - Ch Playdite Night Queen)
 

"Plaudite Rare-litter"