Verkostot pääpiirteittäin

 

 

 

 

Verkostot ovat arkipäiväinen ilmiö, joilla on eri ihmisille vaihtelevissa määrin merkitystä. Nykyaikana verkostoilla on erilaisia tehtäviä, kuten täydentää osaamista, siirtää informaatiota, tukea, auttaa työtilaisuuksien löytämisessä ja jopa luoda viihtyisyyttä. Niitä hyödyntämällä on mahdollista yltää aivan toisen luokan edistymisvauhtiin kuin tukeutumalla yksinomaan omaan kyvykkyyteen. Filosofisesti voidaan sanoa, että kaikki ihmisen suuret saavutukset perustuvat yhteistyöhön ja sopeutumiseen.

 

En ole verkostojen hienosäädön asiantuntija, mutta nostan esille useita verkostoihin kuuluvia ja niiden ylläpitoa ja laajentamista tukevia ilmiöitä. Verkostodynamiikassa on suureksi avuksi, jos sen jäsenet ovat nöyriä ja osaavia. Kyvykkäät huomaavat usein tarvitsevansa toisiaan ja nöyrät ovat sopivasti yhteistyöhaluisia ja auttavaisia. Verkoston arvo on suurimmillaan, kun tarvitaan kipeästi apua ja neuvoja. Rahalla on merkitystä ihmiselämälle, joten esim. työtilaisuuksien välittyminen verkostossa on monelle korvaamaton apu.

 

Verkoston perustamisen, laajentamisen ja ylläpitämisen ydin on verkoston tarve, ystävällisyys ja luottamus. Verkoston tarpeen ydin on kiteytettävissä palvelusten tarpeeseen. Ystävällisyys on valmiutta antaa tukea ja kykyä suhtautua myönteisesti ja kunnioittavasti. Tuki voi olla neuvovaa ja kannustavaa. Oikeiden henkilöiden löytäminen on usein avain ratkaisuun, mutta saadusta palveluksesta on oltava valmis antamaan vastapalvelus. Tuki on tietyn tyyppisissä ongelmissa taloudellista, eli saatetaan henkilön tietoon työtilaisuus, jota hän tarvitsee ja johon hän kykenee.

 

Verkoston jäsenet arvioivat toisiaan. Heistä tehdään havaintoja, jotka kertovat hänen käyttökelpoisuudestaan eri tehtäviin. Hyvä verkosto auttaa ilman vastiketta, mutta jos tavoitteena on edistyä, on tosiasiassa oltava kykyä tehdä itsensä tarpeelliseksi muulle verkostolle. Henkilön arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä: kyvykkyys, luotettavuus, käytös, muut verkostot, terveys ja alkoholinkäyttötottumukset. Naamakertoimella ja odotuksilla on suuri merkitys. Ihmisestä liikkeellä olevista tarinoista tehdään pika-arviointeja. Tietyissä asioissa henkilössä arvostetaan kollektiivisuutta, toisissa yksilöllisyyttä.

 

Verkosto on olemassa palvelusten vaihtoa varten. Palvelua voi olla vaikka toisen saaminen hyvälle tuulelle, inspiroiminen tai neuvonta. Todellinen palvelus on osoittaa tai luoda toiselle tärkeä mahdollisuus. Palveluksen pohjana on palvelusten tarve, jonka henkilö itse tiedostaa tai sen tiedostaa palveluksen tarjoaja. Palvelus on mitoitettava ja ajoitettava sopivaksi. Palveluksen saajan tulee kokea kiitollisuutta ja tehdä tarvittaessa vastapalvelus.

 

Verkostojen dynamiikasta tavoitan viisi keskeistä asiaa. Ensimmäinen on toiminnan ytimessä, eli keskinäinen yhteistyö. Toinen on kykyä organisoida yhteistä toimintaa ja palvelusten välittämistä. Organisointitaidossa toimii kolme seikkaa, eli henkilötietokannat, aktiivinen viestintä ja toistuva toisten jäsenten muistaminen. Verkoston ylläpitäminen on työlästä, mutta kannattavaa. Yleensä siihen kannattaa varata varta vasten aikaa muutama tunti viikossa tai isommissa verkostoissa nimetä siihen omat vastuuhenkilönsä, jotka tekevät työtä päätoimisesti.

 

Verkostoja on kahta lajia, mutta ne voivat sulautua osittain myös samaksi järjestelmäksi. Vapaa-ajan verkostot ovat vapaamuotoisia ja luonteeltaan palautumiseen tähtääviä. Toinen laji on ammattialan verkostot. Järjestelmälle on edullista, jos siihen kuuluu erilaisia henkilöitä, joilla on yhteyksiä moneen suuntaan, eli verkostot rönsyilevät tehokkaasti eri suuntiin. Mielestäni hämmästyttävän tehokas verkostomalli on käytettyjen vauvanvaatteiden jakelu. Meille syntyi tyttölapsi ja ällistyttävän nopeasti kaapit täyttyivät sopivista ja siisteistä vauvanvaatteista. Äidit auttavat toisiaan auliisti ja muutenkin näiden tarvikkeiden löytyminen on halpaa ja helppoa. Tässä on aikuisilla miehillä oppimista siitä, mitä myötätunto voi saada aikaan.

 

Vapaa-ajan verkostot rakentuvat mielenkiinnon kohteiden, maantieteellisen läheisyyden, harrastusten, lukeneisuuden ja järjestötoiminnan varaan. Usein on nähtävissä aktiviteetin yhdenmukaisuutta ja katson niiden olevan vertaisverkostoja. Ahkera matkailija löytää nopeasti samanhenkisiä, kirjoittamista harrastava hyötyy toisista kirjoittajista ja autonkorjaajat löytävät nopeasti samoja aiheita, kuten myös metsästystä harrastavat.

 

Ammattialan verkostot saavat voimaa työpaikan suhteista. Koulutustausta ja ammattitaito yhdistää. Yrityksen asiakkaat ovat elinvoimaisia kontakteja ja muutenkin heidän kuuntelemisensa on hedelmällistä. Asiantuntijat hyötyvät toisten asiantuntijoiden seurasta paljon. Työpaikkakontakteista asiakkaiden lisäksi ovat tärkeitä kollegat ja yritysyhteistyökumppanit. Oman alansa sosiaalisia ympyröitä tunteva löytää nopeasti vaikkapa uuden työpaikan.

 

Etusivulle