Työ ja talous

 

 

Maailmantalouden kolme suurta trendiä ovat automaatio, integroituminen ja globalisaatio.

Työpaikkoja vähentävät taloudelliset lamat ja taantumat. Talouskasvun voi ajatella tuovan työpaikkoja. Toisaalta tietokoneet ja automaatio tehostavat työtä niin paljon, että työvoiman tarve vähenee.

Korkean teknologian maissa teollisuus työllistää jatkossakin yhä vähemmän. Työpaikkoja on sen vuoksi luotava palvelualoille tai sitten on totuttava siihen, että kasvava osa väestöstä on pysyvästi ilman palkkatyötä.

Automaatio muuttaa työn luonnetta kahdensuuntaisesti. Työ voi sisällöllisesti köyhtyä ja sen tahti voi joidenkin työtehtävien osalta kiihtyä. Toisaalta automaatio ja tietotekniikka puolestaan luovat uusia tehtäviä, joissa luovuus, itsenäisyys ja omatahtisuus ovat välttämättömiä. Uusi teknologia vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja aiheuttaa harvenevalle työntekijäryhmälle stressiä.

Euroopan unionin syntyminen ja laajeneminen ja sen edelleenkehittäminen perustuvat viime kädessä siihen, että yhteistyötä rakentamalla arvioidaan saatavan mahdollisimman laajalti ja tehokkaasti käyttöön tieteen ja teknologian viimeisimmät saavutukset ja rationalisoinnin edut Euroopan maiden hyväksi.

Euroopan integroitumisen tärkeänä taustatekijänä on myös tieteen ja teknologian maailmantaloudellisten vaikutusten johdosta syntyneen teknologisen kilpailun kiristyminen Euroopan ja toisaalta Yhdysvaltain ja Japanin sekä Aasian muun modernisoituvan talousalueen kesken.

Suvereenit kansallisvaltiot uudistuvat. Niiden taloudellinen ja poliittinen elämä tulee muuttumaan. Talous alkaa kehittyä eurooppalaisuutta kohti. Kansalliset intressit eivät enää ole ensisijaisia, vaikka kansallinen kilpailukyky onkin edelleen tärkeä seikka.

Monista yrityksistä on tullut yhä enemmän kansainvälisiä ja toimintatavoiltaan ja juridisilta ominaisuuksiltaan ylikansallisia yrityksiä. Tämän kehityksen mukana on syntynyt maailmantalouden globalisoituminen.

Globalisaation keskeisenä elementtinä on maailmankaupan vapautuminen ja laajeneminen. Ilmiöön kuuluvat myös rahoitusjärjestelmien lisääntynyt kansainvälistyminen ja talouden vastaava institutionaalinen muuttuminen. Finanssijärjestelmä on maailmanlaajuinen, joten pääomanliikkeet tapahtuvat vapaasti.

 

Etusivulle